İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Fatih'te dükkan ve 2 büro icradan satılıktır

İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037103
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/19SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
400,000 TL
Birinci Satış Günü
:
25.09.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
06.11.2019 10:00
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında B Blok 3. Katta bulunan B2-328 nolu Duruşma Salonu - ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. Örnek No: 27

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO : 2018/19 SATIŞ
GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI
İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU' NDAN

Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı
TAPU KAYDI :
İstanbul İl, Fatih İlçe,Sofular Mahallesi, 1049 Ada, 1 Parsel sayılı ana ana taşınmaz niteliği " Zemin İki Normal Katlı Bir Dükkan İki Büro Kargir İş Yeri " olan, 18 m2 yüzölçümlü taşınmazda, kat mülkiyetli 24/72 arsa paylı1. Normal kat. 2 Nolu Bağımsız Bölümde yer alan" Büro "nitelikli , 1,2,3 nolu bağımsız bölümlerin tamamının birleştirilerek fiilen kebapçı olarak kullanılan 25'er m2 ( 2 ve 3 nolu bağımsız bölümlerin her biriayrı ayrı ) alana sahip hali hazırda olarak kullanılan bağımsız bölümler olan Büro nitelikli taşınmaz.
Adresi : İstanbul İl, Fatih İlçe, Kadastral Sofular, İdari İskenderpaşa Mahallesi, Kamilpaşa Sokak, No:28 de bulunan Kargir İş Yeri olan taşınmaz ihale edilecektir.
Şerhler: Tapu kaydındaki tüm şerhlerle birlikte ihale satışı yapılacaktır.
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.12.2018 tarih ve E.146343 sayılı yazısında. satışa konu taşınmaza ait dijital imar işlem dosyasında yapılan incelemede 01.01.2013 tarihinden sonrasöz konusu taşınmaza herhangi bir yapı ruhsat belgesi düzenlenmediği bilgisi olduğu,taşınmazın bulunduğu İstanbul İl, Fatih İlçe, Kadastral Sofular, İdari İskenderpaşa Mahallesi, Kamilpaşa Sokak, No:28 nolu taşınmazın 1/1000 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 1. Derece Koruma Bölgesinde, Cami alanında kalmakta olup, Vezneciler-Sultangazi Metro Hattında kaldığı, yeni yapılaşma halinde İBB Raylı Sistemler Müdürlüğünden görüş alınması gerektiği belirtilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut,Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
Satışa konu taşınmaz,İstanbul İli, Fatih İlçe,Sofular Mahallesi, 1049 Ada, 1 Parsel sayılı ana taşınmaz niteliği " Zemin İki Normal Katlı Bir Dükkan İki Büro Kargir İş Yeri " olan, 18 m2 yüzölçümlü taşınmazda, kat mülkiyetli 24/72 arsa paylı1. Normal kat. 2 Nolu Bağımsız Bölümde yer alan" Büro "nitelikli , 1,2,3 nolu bağımsız bölümlerin tamamının birleştirilerek fiilen kebapçı olarak kullanılan 25'er m2 ( 2 ve 3 nolu bağımsız bölümlerin her biri ayrı ayrı ) alana sahip hali hazırda olarak kullanılan bağımsız bölümler olan Büro nitelikli taşınmaz olduğu,
Ana gayrimenkulün bulunduğu taşınmazlar Kamilpaşa Sokak,Dülgerzade Cami bitişiğinde; İstanbul'un araç veya yaya sirkülasyonunun en yüksek olduğu, 1. Grup ana arterlerinden biri olan Fevzipaşa caddesi kesişiminde,Caddeye yakın konumda bulunmakta,Konum olarak İstanbul'un şehir merkezine, çarşı ve pazara yakın konumda ve araç, metro, deniz gibi her tür ulaşım imkanlarına üst derece erişimi vardır. Satışa konu bağımsız bölümlerin bulunduğu apartman çevresinin blok nizamda, imar planında konut +ticaret alanında kalan binalardan oluştuğu hususları tespit edilmiştir. " denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporuna göre;
Taşınmaz 400.000,00 TL ( Dörtyüz bin ) TL. KDV oranı %1 dir.
SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 25.09.2019 Çarşamba günü saat 10.00.’ dan - 10.05’ e kadar, İstanbul Adalet Sarayında B Blok 3. Katta bulunan B2-328 nolu Duruşma Salonu - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 06.11.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 06/11/2019 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/19 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Taşınmaz için %1 KDV, ‰ 5,69 D.V.,‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 06.08.2019 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR