İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fatih'te 22 m² büro icradan satılıktır (çoklu satış)

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036982
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/2725 ESAS
Muhammen Bedeli
:
135,000 TL
Birinci Satış Günü
:
13.09.2019 14:25
İkinci Satış Günü
:
11.10.2019 14:25
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2019/2725 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ: Satışa konu Fatih İlçesi, Baba Haşan Alemi Mah. 932 Ada, 37 Parsel sayılı taşınmazın bulunduğu mevkiye gelinmiş olup, 1/ 1 000 ölçekli Hali Hazır Haritası üzerindeki durumu tespit edilen parsellerin, paftanın fiili durum üzerinden araziye uygulanması neticesinde yerine ve dosyada mevcut plan örneğine şeklen uyduğu anlaşılmıştır. Söz konusu yerin Atatürk Bulvarı’na ve Oruçgazi Ortokulu’na ve İst. Güreş İhtisas Kulübüne oldukça yakın konumda Horhor olarak bilinen kesimde, Fatih İlçesi, Baba Haşan Alemi Mah.( İskenderpaşa Mah.) Çıngıraklı Bostan Sokağı, Mermer İş Hanı No:37 adresinde yer aldığı ve parsel üzerinde 2 bodrum kat + zemin kat + 5 normal kattan ibaret bitişik nizam yapılaşma halindeki betonarme karkas binanın işyeri olarak yapılandırıldığı, bina girişinin camlı demir malzeme olduğu, asansörlü binada sahanlığın paradyen, yan duvarlarının ise mermer işçilikli olduğu, inceleme esnasında hazır bulunanlardan alınan bilgiye göre iki büronun da uzun zamandır kapalı olduğunun ve kullanılmadığı öğrenildiği ’Bu nedenle, Sayın Müdürlüğünüzün yetki vermesi üzerine Fatih Tapu Müdürlüğü’nde kat mülkiyetine esas onaylı projesi üzerinden inceleme yapılmıştır. Buna göre konu yerlerin onaylı projesine göre; 2. kat, 13 nolu bağımsız bölüm Büro’nun 22.36m2 alana sahip olduğu, 2. kat, 14 nolu bağımsız bölüm Büro’nun 19.07m2 alana sahip olduğu anlaşılmaktadır.
TAŞINMAZLARIN ORTAK İMAR DURUMU: Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.05.2019 tarih ve E. 182709 sayılı yazısında; “Fatih İlçesi, İskenderpaşa Mah. 932 Ada, 37 Parsel sayılı yer, İst. IV Numaralı İstanbul I Numaralı Yenileme Alanlan, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklannı Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan Fatih İlçesi Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında; 3. Derece koruma bölgesinde, konut alanında kalmakta olup, H: 12.50m irtifa almaktadır. Söz konusu parselin yola terk edilecek kısmı bulunmamaktadır.” denildiği görülmektedir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İli, Fatih İlçesi, BABA HASAN ALEMİ Mahalle/Köy, 932 Ada, 37 Parsel, 234,50 m2 Yüzölçümü, 25/1000 Arsa Payı 13 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi: Fatih İlçesi, Baba Haşan Alemi Mah.( İskenderpaşa Mah.) Çıngıraklı Bostan Sokağı, Mermer İş Hanı No:37/13 -Kıymeti: 135.000,00 TL
KDV Oranı: %8 (İhale neticesi oluşacak duruma göre 21.03.2019 tarih ve 843 Sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre KDV oranı,48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince %8 olarak uygulanacaktır)
Kaydındaki Şerhler : Beyan hanesinde 04/02/1981 Tarihli yönetim planı bulunmakta olup diğer bilgiler tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/09/2019 günü 14:25 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 11/10/2019 günü 14:25 - 14:30 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İl, Fatih İlçe, BABA HASAN ALEMİ Mahalle/Köy, 932 Ada, 37 Parsel, 234,50 m2 Yüzölçümü, 25/1000 Arsa Payı,Büro Nitelikli 14 Nolu Bağımsız Bölümün Tamamı.
Adresi: Fatih İlçesi, Baba Haşan Alemi Mah.( İskenderpaşa Mah.) Çıngıraklı Bostan Sokağı, Mermer İş Hanı No:37/14 -Kıymeti : 115.000,00 TL
KDV Oranı: %8 (İhale neticesi oluşacak duruma göre 21.03.2019 tarih ve 843 Sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre KDV oranı,48ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince %8 olarak uygulanacaktır)
Kaydındaki Şerhler : Beyan hanesinde 04/02/1981 Tarihli yönetim planı bulunmakta olup diğer bilgiler tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/09/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 11/10/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2725 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/08/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR