İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fatih'te 16 m² ofis (Mercan Ali Paşa Han) icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978920
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : TAYA HATUN MAH. / MAHMUTPAŞA
: 16
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 10.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/4442 ESAS
Muhammen Bedeli
:
190,000 TL
Birinci Satış Günü
:
14.05.2019 10:50
İkinci Satış Günü
:
14.06.2019 10:50
Satış Yeri
:
İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU 1. KAT B BLOK B3-136 NUMARALI ODA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL10. İCRA DAİRESİ

2018/4442 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul ili, Fatih ilçesi, Dayahatun mahallesi, 630 ada 275 parsel 868,00 m2 yüzölçümlü natamam ali paşa hanı ve arsası nitelikli ana taşınmazda 14/2400 arsa pay ve paydalı 2. Kat 107 nolu bağımsız bölüm
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli. Fatih İlçesi, Taya Hatun Mahallesi, Tığcılar Sokakta, tapunun 630 ada, 275 parsel numarasında kayıtlı ve Tığcılar Sokaktan 25 dış kapı numarası alan 868,00m2 alana sahip arsa dahilindeki Rokoko İş Hanında (Eski:Mercan Ali Paşa Han) 14/2400 arsa paylı 2.kat 107 bağımsız bölüm numaralı, 503 kapı nolu büronun tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, katlarının tamamı işyeri ve bürolardan ibaret, elektrik, sıhhi tesisat, asansör tertibatı ile katlarında müşterek WC-Lavabo mahalleri ikmal edilmiş olan ana binanın 2.normal katında, iç avlu cepheli konumda yer alan büro, dış Ölçüleri itibariyle 16m2 alana sahip, alüminyum doğrama camekanlı, elektrik tesisatı İkmal edilmiş durumdadır.Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle ticaretin yoğun olduğu alanda, alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda yer almaktadır.

İmar Durumu :Fatih Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 24.10.2018 tarih, 137544 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu ada parselin de içinde yer almış olduğu Kapalı Çarşı ve Çevresi (Beyazıt- Molla Fenari- Taya Hatun Mh) Kentsel Yenileme Alanı 5366 sayılı yasaya göre 26.11.2007 tarih 12893 sayılı Bakanlar Kurulu Karart ile yenileme alanı ilan edilmiş olup 25.12.2007 tarih 26737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur parselin yenileme avan projesi henüz hazırlatılmamış olup, Avan Projenin Yenileme Kurulundan onay alınarak kesinleşmesinden sonra, İlgili ada parsele ait İmar bilgisi verilebilecektir denilmiştir.
Kıymeti : 190.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki beyanlar kısmıda yer alan yönetim planı alanında 19/08/1998 tarihli ve yine beyanlar kısmında Eski eser , 19/08/1998 tarih ve 3268 yevmiye numaralı tapunun 19/08/1998 tarih ve 3268 yevmiye numaralı , yine 2. Grup korunması gerekli kültür varlığı 20/04/1999 tarih ve 1306 yevmiye tapunun 20/04/1999 tarih 1306 yevmiye numaralı şerhlerin bulunduğu anlaşılmıştır. Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/05/2019 günü 10:50 - 11:00 arası
2. Satış Günü : 14/06/2019 günü 10:50 - 11:00 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU 1. KAT B BLOK B3-136 NUMARALI ODA - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4442 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/03/2019
*Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR