İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fatih/Tahtakale Mahallesi'nde 70 m² dükkan icradan satılıktır (3/10 hissesi)

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980525
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : TAHTAKALE MAH. / TAHTAKALE
: 70
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 13.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/345 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
270,000 TL
Birinci Satış Günü
:
14.05.2019 13:50
İkinci Satış Günü
:
14.06.2019 13:50
Satış Yeri
:
İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU 1. KAT B BLOK B3-136 NUMARALI ODA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2018/345 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul, Fatih İlçesi, Tahtakale Mahallesi, Vasıf Çınar Caddesinde, tapunun 277 ada, 5 parsel ,3060/1016000 arsa paylı 2. Bodrum kat (90) bağımsız bölüm numaralı dükkanın 3/10 hissesi
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Fatih İlçesi, Tahtakale Mahallesi, Vasıf Çınar Caddesinde, tapunun 277 ada, 5 parsel numarasını teşkil eden Şark Han’ da 3060/1016000 arsa paylı 2.Bodrum kat (90) bağımsız bölüm numaralı dükkanın 3/10 hissesi niteliğindedir. 4 Bodrum kat+ zemin kat+ 1 normal katlı, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2. Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, tamamı işyeri ve dükkanlardan ibaret, elektrik, sıhhi tesisat, asansör tesisatı ile katlarında WC-Lavabo mahalleri bulunan ana bina 2.Bodrum katında, kat koridoruna cepheli konumda yer alan 90 bağımsız bölüm numaralı 70,00m2 alana sahip dükkanın, mahallinde 90, 90A, 90B iç kapı numaraları alarak üç bölüme ayrılmış ve üç ayrı dükkan olarak kullanılmaktadır. Zeminleri seramik, duvarları sıvalı boyalı olan dükkanlar demir kepenklidir. Taşınmaz dahilinde elektrik tesisatı mevcuttur. Söz konusu taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle ticaretin yoğun olduğu alanda, alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda yer almaktadır.
Yüzölçümü : 2.084,00 m2
Arsa Payı : 3060/1016000
İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre Fatih İlçesi (Eminönü), Tahtakale Mahallesi, 277 ada, 5 parsel sayılı yer İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.03.2008 tarih 2015 sayılı kararı ile Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlan olarak kabul edilen Uygulama İmar Planında; 3.Derece Koruma Bölgesinde, 2.Derece Ticaret Alanında kalmakta olup H=Mevcut İrtifak binadır. (Şark Han) Kurul kararı alınmadan uygulama yapılamaz denilmiştir.
Kıymeti : 270.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. ( şerhler kısmında 19/08/1996 tarihli ve 33392118 yevmiye nolubulunan trafo yeri için tedaş genel müdürlüğü lehine 19/08/1996 tarih ve 3339 yevmiye nolu şerhi ve yine şerhler kısmında 12/10/2006 tarih ve 6427 yevmiye nolu kiracı TEDAŞ adına 12/10/2006 tarih ve 6427 yevmiye nolu şerhi bulunmaktadır.) taşınmaz üzerindeki kira ve intifa şerhleri ile birlikte satılacaktır.
1. Satış Günü : 14/05/2019 günü 13:50 - 14:00 arası
2. Satış Günü : 14/06/2019 günü 13:50 - 14:00 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU 1. KAT B BLOK B3-136 NUMARALI ODA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/345 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/02/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR