İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fatih/Ereğli Mahallesi'nde 37 m² büro icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00982216
Şehir : İstanbul / Fatih
: 37
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 17.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/2970 ESAS
Muhammen Bedeli
:
500,000 TL
Birinci Satış Günü
:
27.05.2019 15:50
İkinci Satış Günü
:
27.06.2019 15:50
Satış Yeri
:
İSTANBUL ADALET SARAYI B BLOK 1. KAT KAPI NO:B3-136

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2017/2970 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ereğli Mah. 1555 Ada, 36 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm ''BÜRO'' nitelikli taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Fatih İlçesi Turgut Özal Millet Caddesi ile Koyuncu Sokak arasında kalan bir parsel olduğu ve Millet Caddesi yönünden mahreç 157 Kapı nolu bodrum kat+ zemin kat+ 6 normal kattan ibaret olan ve tamamı işyei - dükkan- mağaza kullanımında olan betonarme karkas bir yapı bulunduğu kayın mesafede Çapa Şehremini tramvay istasyonu da bulunan ve konum olarak Çapa Tıp Fakültesi hastanesi'ne, Fındıkzade, Şehremini, Topkapı, Aksaray'a ve çevre yollarına yakın mesafede yer alan taşınmazın yine yakın çevresinde Geylani Tekke Camii ile Ereğli Camii bulunduğu, çevresindeki bitişik nizam yapılaşma halindeki yapıların büyük çoğunluğunun işyeri- ofis dükkan fonksiyonlu oldukları ve eski yapı dokusunun korunduğu bir mevkide yer aldığı, 1.katta merdiven çıkışının hemen karşısında yer lan ve Acil Medikal Tıbbi Malzeme Deposu olarak ticari faaliyette olan iş yeri bulunan ve 37,00m2 net alana sahip olduğu mahallinde yapılan ölçümler neticesinde tespit edilen taşınmazın geniş giriş kısmından ayrılan iki bölüm şeklinde kullanıldığı, ayrıca hole açılan küçük bir depo bölümü ile ahşap dolaplı hazır tezgahlı mutfak ve wc-lavabo mahalli bulunuğu, ofis olarak düzenlenmiş iki ofis odasından camlı ve holün aydınlığını kesmeyen doğrama ile ayrılmış olan bölümden konum- manzarasının da konu taşınmazın parselin arka cephesindeki Koyuncu sokak cephesinde yer aldığı ,kartonpiyer işçilikli, fonksiyona göre tefriş düzenleme yapılmış ve tapu kaydına göre büro olan taşınmazın mevcut iş yeri kullanımına uygun hale getirildiği, pencere doğramalarının pvc malzeme ısı camlı olduğu ve iki oda da laminat zemin işçiliği bulunduğu , hol ve ıslak hacimlerin ise komple seramik işçilikli olduğu ayrıca hol ve oda kısmında duvar yüzeylerinde dekoratif renk uygulanmış ahşap dolaplı/dolapsız giydirme yapıldığı, ısınmanın doğalgaz-komb,-radyatör ile sağlandığı taşınmazın yaklaşık olarak 44 yıl önce yapılmış ,İstanbul eski yerleşim bölgelerinden biri olan Fatih ilçesinin büyük öneme sahip tarihi bir geçmişi olduğu ve taşınmazın bulunduğu mevkinin özellikle sağlık açısından üniversite bulunması sebebiyle 7/24 yoğun insan/araç sirkülasyonuna sahip, çok önemi olan merkezi bir bölgede yer aldığı Kabataş'tan gelen Tramvay hattı ve İETT otobüsleri ile her türlü ulaşım imkanına sahip bir durumda olduğu çevre yollarına da yakın mesafede bulunduğu tarihi açıdançok sayıda eski eser kültür varlığına da ev sahipliği yapan bir bölgede yer aldığı elektrik,su,telefon gibi tüm alt yapı hizmetlerine sahip olduğu çevresindeki cadde ve bağlantılı sokakların temizlik hizmetleri gibi belediyenin verdiği diğer tüm kentsel hizmetlerden de yarlandığı bölge genelinde eski yapı dokusunun korunduğu ,otopark sorunun dar sokaklar , yoğun bitişik nizam yapılaşma nedeniyle en büyü sorun olduğu ve özel otoparklar suretiyle çözüm bulunmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir.
İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Fatih ilçesi, Ereğli mahallesi 1555 ada 36 parsel sayılı yer İstanbul IV numaralı İstanbul I Numaralı yenileme alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan Fatih ilçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik ,I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli koruma Amaçlı Uygulama imar planında 3.derece koruma bölgesinde, 2. Derece ticaret (T2) alanında kalmakta olup H:12.50mt.irtifa almaktadır. Parselin kısmen yola terki mevcuttur.
Kıymeti : 500.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 27/05/2019 günü 15:50 - 16:00 arası
2. Satış Günü : 27/06/2019 günü 15:50 - 16:00 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI B BLOK 1. KAT KAPI NO:B3-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2970 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR