İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fatih/Beyazıt Mahallesi'nde 27 m2 işyeri icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909302
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : BEYAZIT MAH. / BAYAZIT
Toplam m² : 27
Bölüm / Oda Sayısı : 1
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/6452 ESAS
Muhammen Bedeli
:
200,000 TL
Birinci Satış Günü
:
05.02.2019 16:10
İkinci Satış Günü
:
08.03.2019 16:10
Satış Yeri
:
İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU(1.KAT B BLOK, B3-136 NUMARALI ODA)

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL10. İCRA DAİRESİ

2017/6452 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dayahatun Mahallesi, Kızlar Ağası Hanı alt kat mevkii, 631 ada, 25 parsel noda kayıtlı 21.50 m2 yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği Kagir oda olan taşınmazıntamamı.
Özellikleri : Söz konusu satışı istenen taşınmaz; 631 ada, 25 nolu parselde kayıtlı İstanbul İli Fatih İlçesi, Beyazıt Mahallesi, Tığcılar Sokak, Kızlar Ağası Hanı Alt Kat No: 86 adresindeki bağımsız bölümün olduğu yerdir.
Yerinde yapılan incelemede; 25 nolu parselde kayıtlı olan ve satışı istenen bağımsız bölüm gezilerek görülmüş ve incelenmiştir. Tapuda 21.50 m2 yüzölçümlü ve ana taşınmaz niteliği oda olarak geçen, yerinde ise iç kısımdan merdiven basamakları ile birbirine bağlanan zemin kat + 1.kat tarzında olan Bağımsız bölümün net olarak 27.00 m2 civarında olduğu ve kiracı tarafından net ayar evi adı altında faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.Yerler seramik kaplı, normal boyalı olup, suyu ve elektriği mevcuttur. Bağımsız bölümün tamamı borçlu adına kayıtlıdır.
İmar Durumu : Fatih Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2017 tarih ve E.60754 sayılı yazılarında; fatih İlçesi, 631 ada, 25 parsel sayılı yer ; Yenileme Alanı ilan edilen bölgede kalmakta olup, 25 parsele ait ilgi etüt proje müdürlüğünün 25.09.2017 tarih veE.60034 sayılı görüş yazılarında; Mezkur ada parsellerin de içinde yer almış olduğu Kapalı Çarşı ve Çevresi (Beyazıt-Molla Feneri-taya Hatun Mh) Kentsel Yenileme Alanı 5366 sayılı yasaya göre 26.11.2007 tarih 12983 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yenileme ilan edilmiş olup, 25.12.2007 tarih 26737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir Mezkur parselin Restorasyon projeleri ile avan projeleri yenileme kurulu onayı akabinde ilgili ada parsele ait parsel bilgisi verilebilecektir. İlgi yazıya konu 631 ada,25 parsel Kapalıçarşı ve çevresi Kentsel yenileme Alanı içerisinde kaldığından mevcut imar planı geçerli olmamaktadır.Her türlü Uygulama ve Yapılaşma halinde Koruma kurulundan Karar alınmadan Uygulama yapılamayacağı imar yazılarından anlaşılmaktadır.
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1027 NCİ SAHİFEDEKİ GAYRİ MENKULDE İŞTİRAKİ DAİMİ TASARRUF HAKKI VARDIR. - -
ZEMİNDEN İTİBAREN 4M İRTİFAINDAN YUKARI HAVASI 3 KAPU NOLU ODAYA AİTTİR. - -
ORTAK YER : İSTANBUL ili FATİH ilçesi DAYAHATUN Mah. 631 Ada 20 Parsel DAYAHATUN Mah. 631 Ada 25 Parsel 23/11/1937-0 -
KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI 05/09/2005T Y:5475 (15/7 DOSYADA) 05/09/2005 - 5475 -
5366 sayılı kanun gereği belirlenen yenileme alanı içerisinde kalmaktdır. (Başlama Tarih:03/08/2015,Bitiş Tarih:03/08/2015 - Süre:) FATİH BELEDİYESİ - (İSTANBUL) 05/08/2015 - 17254 - beyanları mevcut olup tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 05/02/2019 günü 16:10 - 16:20 arası
2. Satış Günü : 08/03/2019 günü 16:10 - 16:20 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU(1.KAT B BLOK, B3-136 NUMARALI ODA)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/6452 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR