TURKUAZ HİZMET SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ

Eyyübiye'de beş (5) adet dükkan kiraya verilecektir

TURKUAZ HİZMET SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00886316
Şehir : Şanlıurfa / Eyyübiye
Semt-Mahalle : KARAKOYUNLU MAH. / EYYÜBİYE
Yayınlandığı Gazeteler

GAP GÜNDEMİ 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAP GÜNDEMİ 12.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Organik ve/veya Yerel Ürün satışı yapılmak şartıyla 5 Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine istinaden açık teklif usulü ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmesi ihalesi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Karakoyun Mahallesi, 1404. Caddesi, Piazza AVM Kuzey Batısı Mevkii / EYYÜBİYE/ŞANLIURFA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yusufpaşa mah.Kule cad.Kızılay İşhanı Eyyübiye Belediyesi ek hizmet binası kat.5 Turkuaz A.Ş Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EYYÜBİYE BELEDİYESİ TURKUAZ A.Ş
ORGANİK VE/VEYA YEREL ÜRÜN SATIŞI YAPILMAK ŞARTIYLA 5 (BEŞ) DÜKKANIN KİRALANMASI İHALE İLANIDIR.

1-Aşağıda adresleri yazılı bulunan Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Şirketimiz tasarrufu ve mülkiyetindeki hüküm ve tasarrufu altındaki Organik ve/veya Yerel Ürün satışı yapılmak şartıyla 5 Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine istinaden açık teklif usulü ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir. İhale Yusufpaşa mah.Kule cad.Kızılay İşhanı Eyyübiye Belediyesi ek hizmet binası kat.5 Turkuaz A.Ş Toplantı Salonunda Komisyon üyelerince yapılacaktır.

S.NO MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT ADRES İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 H 500,00 TL 1.800,00 TL Karakoyun Mahallesi, 1404. Caddesi, Piazza AVM Kuzey Batısı Mevkii / EYYÜBİYE/ŞANLIURFA 20/11/2018 Saat:11:00
1 I 500,00 TL 1.800,00 TL Karakoyun Mahallesi, 1404. Caddesi, Piazza AVM Kuzey Batısı Mevkii / EYYÜBİYE/ŞANLIURFA 20/11/2018 Saat:11:10
1 J 500,00 TL 1.800,00 TL Karakoyun Mahallesi, 1404. Caddesi, Piazza AVM Kuzey Batısı Mevkii / EYYÜBİYE/ŞANLIURFA 20/11/2018 Saat:11:20
1 K 500,00 TL 1.800,00 TL Karakoyun Mahallesi, 1404. Caddesi, Piazza AVM Kuzey Batısı Mevkii / EYYÜBİYE/ŞANLIURFA 20/11/2018 Saat:11:30
1 L 500,00 TL 1.800,00 TL Karakoyun Mahallesi, 1404. Caddesi, Piazza AVM Kuzey Batısı Mevkii / EYYÜBİYE/ŞANLIURFA 20/11/2018 Saat:11:40

2-Kiralamaya ait İhale şartname mesai saatleri içerisinde Eyyübiye Belediye Başkanlığı TURKUAZ A.Ş Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görülebilir ve isteyenlere 50,00 TL (Elli Türklirası) karşılığında verilir.
3- İhaleye katılacak isteklileri aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
a.) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Sureti, tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;
(1) Gerçek kişi olması halinde kanuni ikametgâh ilmühaberi (İhale tarihinden geriye doğru 1 aylık dönem için temin edilmiş olacak),
(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içerisinde alınmış belgeyi,
b.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,
(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c.) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,
d.) Eyyübiye Belediyesi Turkuaz A.Ş adına alınmış 1800,00-TL tutarındaki 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27.maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubunu veya banka makbuzunu, 20/11/2018 günü saat 10.30’a kadar “Yusufpaşa mah.Kule cad.Kızılay İşhanı Eyyübiye Belediyesi ek hizmet binası kat.5” adresindeki İhale Eyyübiye Belediyesi Turkuaz A.Ş Müdürlüğünde vermeleri gerekmektedir.
4-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR