ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Etimesgut'ta gıda ve meşrubat büfe yerleri ile atm yerleri kiraya verilecektir

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.05.2019 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
27.05.2019 tarihi saat 16.00’ya kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir.
3 YILLIK TAHMİNİ GEÇİCİ KİRA İHALE İHALE
KİRALIK YERİN ADRESİ KULLANIM AMACI : KİRA BEDELİ TEMİNAT SÜRESİ TARİHİ SAATİ
1-Oğuzlar Mahallesi 18156-18157 adalar arası yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 79.740,00-TL+KDV 2.392,20-TL 3 YIL 28.05.2019 14:00
(YetmişDokuzBinYediYüzKırk TL) (İkiBinÜçYüzDoksanİkiTL,Yirmi kr)
2- Ahimesut Mahallesi 46151-46152 adalar arası yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 120.060,00-TL 3.601,80-TL 3 YIL 28.05.2019 14:10
(YüzYirmiBinAltmış TL) ÜçBinAltıYüzBir TL, Seksen kr)
3- Topçu Mahallesi 18206-18207 adalar arası yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 113.580,00-TL+KDV 3.407,40-TL 3 YIL 28.05.2019 14:20
(YüzOnÜçBinBeşYüzSeksenTL) ÜçBinDörtYüzYediTL, Kırk kr)
4- Ayyıldız Mahallesi 18257-18258 adalar arası yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 78.480,00-TL+KDV 2.354,40-TL 3 YIL 28.05.2019 14:30
(YetmişSekizBinDörtYüzSeksenTL) (İkiBinÜçYüzElliDört TL,Kırk kr)
5- Şehit Osman Avcı Mahallesi 17468 ada önü yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 90.000,00-TL+KDV 2.700,00-TL 3 YIL 28.05.2019 14:40
(DoksanBin TL) (İkiBinYediYüz TL)
6- Tunahan Mahallesi 46499-46500-46507 adalar arası yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 103.860,00-TL 3.115,80-TL 3 YIL 28.05.2019 14:50
(YüzÜçBinSekizYüzAltmış TL) (ÜçBinYüzOnBeş TL, Seksen kr)
7- Şeyh Şamil Mahallesi 17332 ada önü yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 120.060,00-TL 3.601,80-TL 3 YIL 28.05.2019 15:00
(YüzYirmiBinAltmış TL) (ÜçBinAltıYüzBir TL, Seksen kr)
8- Ahimesut Mahallesi 46072 ada önü yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 129.600,00-TL+KDV 3.888,00-TL 3 YIL 28.05.2019 15:10
(YüzYirmiDokuzBinAltıYüz TL) (ÜçBinSekizYüzSeksenSekiz TL)
9- Oğuzlar Mahallesi 18236 ada önü yeşil alan üzeri Otomatik Vezne Makinesi 92.520,00-TL 2.775,60-TL 3 YIL 28.05.2019 15:20
(ATM) yeri (DoksanİkiBinBeşYüzYirmi TL) (İkiBinYediYüzYetmişBeş TL, Altmış Kuruş)
10- Göksu Mahallesi 46463 ada önü yeşil alan üzeri Otomatik Vezne Makinesi 92.520,00-TL 2.775,60-TL 3 YIL 28.05.2019 15:20
(ATM) yeri (DoksanİkiBinBeşYüzYirmi TL) (İkiBinYediYüzYetmişBeş TL, Altmış Kuruş)

1) İhale; yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2) İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c, 45, 46, 47. maddelerine göre açık teklif usulü ile ihale edilen yerlere ait şartnameler çerçevesinde yapılacaktır.
3) İhaleye çıkarılan yerlere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir.
4) 1., 2., 3., 4., 5., 6. 7. ve 8. sıra numaralı yerlerin ihale muhammen bedeli 3 yıllık tahmini kira bedeli+KDV, 9., ve 10. sıra numaralı yerin ihale muhammen bedeli 3 yıllık tahmini kira bedeli olup belirlenen kira bedeli ikinci ve üçüncü yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE - Oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) (%) nispetinde artırılır.
5) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler:
5.1. Gerçek kişiler için;
5.1.1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi.
5.1.2. Yerleşim yeri belgesi.
5.1.3. Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı belgesi.
5.1.4. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği.
5.2. Tüzel kişilere için;
5.2.1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi
5.2.2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği.
5.2.3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı.
5.2.4. İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden yazı aslı.
5.2.5. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı.
5.2.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi.
5.2.7. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
5.3. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri.
5.4. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan.
5.5. İlan tarihinden sonra Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.
5.6. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı.
6) İsteklilerin belgelerini ve beyanlarını 27.05.2019 tarihi saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
7¬) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir,

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR