ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Etimesgut'ta büfe yerleri ihale ile kiraya verilecektir

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00989355
Şehir : Ankara / Etimesgut
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 02.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANADOLU 08.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No: 5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir.

KİRALIK YERİN ADRESİ KULLANIM AMACI 3 YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT KİRA SÜRESİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1) Yavuz Selim Mahallesi imar planının 19502 ada önü yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 77.400,00-TL + KDV
(YetmişYediBinDörtYüz TL)
2.322,00-TL
(İkiBinÜçYüzYirmiİkiTL)
3 YIL 14.05.2019 14.00
2) Eryaman Mahallesi imar planının 18678 ada önü yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 68.220,00-TL + KDV
(AltmışSekizBinİkiYüzYirmi TL)
2.046,60-TL
(İkiBinKırkAltı TL, Altmış kr)
3 YIL 14.05.2019 14.10
3) Şeyh Şamil Mahallesi imar planının 46491-17365 adalar arası yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 61.380,00-TL + KDV (AltmışBirBinÜçYüzSeksenTL) 1.841,40-TL
(BinSekizYüzKırkBir TL, Kırk kr)
3 YIL 14.05.2019 14.20
4) Yapracık Mahallesi imar planının 62765 ada önü yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 27.000,00-TL + KDV
(YirmiYediBinTL)
810,00-TL
(SekizYüzOn TL)
3 YIL 14.05.2019 14.30

1. İhale; yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No: 5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2. İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c, 45, 46, 47. maddelerine göre açık teklif usulü ile ihale edilen yerlere ait şartnameler çerçevesinde yapılacaktır.

3. İhaleye çıkarılan yerlere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir.

4. İhalelerin muhammen bedeli; 3 yıllık tahmini kira bedeli + KDV olup, ihale sonucunda belirlenen kira bedeli ikinci ve üçüncü yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE - Oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) (%) nispetinde artırılır.

5. İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler:

5.1. Gerçek kişiler için;

5.1.1.T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi.

5.1.2. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği.

5.1.3. Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı belgesi.

5.1.4. Yerleşim yeri belgesi.

5.2. Tüzel kişilere için;

5.2.1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi

5.2.2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği.

5.2.3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı.

5.2.4.İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden yazı aslı.

5.2.5. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı.

5.2.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi.

5.2.7. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

5.3. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri.

5.4. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan.

5.5. İlan tarihinden sonra Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.

5.6. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı.

6) İsteklilerin belgelerini ve beyanlarını 13.05.2019 tarihi saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

7­) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR