ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Esenler/Oruç Reis Mahallesi'nde Halı saha ve müştemilatı kiraya verilecektir

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00965097
Şehir : İstanbul / Esenler
Semt-Mahalle : ORUÇREİS MAH. / SANAYİ
Tipi : Halı & Çim Saha
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 16.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİ SÖZ 18.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Esenler İlçesi Oruç Reis Mahallesi 1655 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisindeki 1 Adet Halı Saha (888,00 m²), 1 Adet Kafeterya (147,00 m²) ve 1 Adet İkinci Bahar Kıraathanesinin (150,00 m²) işletilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.03.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Esenler Belediye Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İHALENİN KONUSU : “Esenler İlçesi Oruç Reis Mahallesi 1655 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisindeki 1 Adet Halı Saha (888,00 m²), 1 Adet Kafeterya (147,00 m²) ve 1 Adet İkinci Bahar Kıraathanesinin (150,00 m²) işletilmesi işi” 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin c) fıkrası gereğince Açık teklif Usulü ve şartnamesi gereğince ihale yolu ile Esenler Belediye Encümenince 28/03/2019 tarih ve saat: 11.00 de yapılacaktır.
İşin nevi: Kira
İlçe: ESENLER
Mahalle: Belediyemiz sınırları dâhilinde
Kira Süresi: 3 yıl (üç yıl)
Muhammen bedel: Aylık 10.000,00 TL+KDV (On Bin Türk Lirası)
Geçici teminat: 11.000,00 TL (On Bir Bin Türk Lirası) (3 yıllık muhammen kira bedelinin % 3’u)
İhale usulü: 2886 sayılı Devlet ihale yasasının 35/C Maddesine göre açık teklif usulü
İhale tarih ve saati: 28/03/2019 tarih ve saat:11.00
Şartname bedeli: 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) (Şartname Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir)
İhale komisyonu yeri ve adresi: Belediye Encümen Salonu

İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler

A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak. (gerçek kişilerce muhtarlıktan alınacak ikametgâh senedi
ile, tüzel kişilerce bağlı oda veya ilgili kurumca onaylanacak şirket merkezini belirten
belge ile belgelendirilecektir)
B) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi;
a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin
(a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,
C)Geçici teminatını ödendiğine dair belge
D)İmza sirkülerini vermesi;
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerli,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerli,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi
gerekmektedir.
F) Katılımcıların teklif dosyalarında daha önce en az 3 (üç) yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarına
ait kafe, kafeterya ve/veya halı saha işletmeciliğini yapmış olduğuna dair, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarından onaylı iş deneyim belgesi sunması zorunludur.
G) Ayrıca, Katılımcının şartnamede belirtilen şartları sağlaması gereklidir


İhaleye katılım belgeleri (dosyası) ihale günü ve saatine kadar Esenler Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilebilir.

İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR