ERZİNCAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Erzincan/Merkez'de fabrika binası ve arsası icradan satılıktır

ERZİNCAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01013439
Şehir : Erzincan / Merkez
Semt-Mahalle : AYDOĞDU KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 23.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/194 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1,206,144 TL
Birinci Satış Günü
:
10.09.2019 14:30
İkinci Satış Günü
:
10.10.2019 14:30
Satış Yeri
:
İcra Müdürlüğü Satış Odası - Erzincan Adalet Sarayı Zemin Kat MERKEZ / ERZİNCAN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ERZİNCAN İCRA DAİRESİ

2017/194 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, 109 Ada, 20 Parsel, AYDOĞDU Mahalle/Köy, BİR ADET BİR KATLI PREFABRİK BİNA VE ARSASI olan taşınmaz. Taşınmaz fabrika binası olup, içeriside herhangi bir makina bulunmamaktadır. Taşınmazın değeri Erzincan İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/239 Esas sayılı dosyasından belirlenmiş olup, Mahkeme dosyasına sunulan bilirkişi raporuna göre " Taşınmaz Sanayi imarlı saha içerisinde olup, planına göre TAKS 0,55, KAKS 0,75 yükseklik h max serbest olacak şekilde kayıtlıdır. Taşınmaz Erzincan Organize Sanayi Bölgesi sınırlarındadır. Ön tarafı yola cepheli, yan cephelerinde sanayi tesisleri bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki fabrika binasının 2010 yılında düzenlenmiş yapı ruhsatı mevcuttur. Taşınmaz Erzincan şehir merkezine yaklaşık 9,00 km uzaklıkta Belediye mücavir alan sınırlarına 5,5 km uzaklıktadır. Taşınmaz üzerinde bir adet fabrika binası, bir adet fabrika binasının içinde yer alan iki katlı idari bina, 3 adet depo olarak kullanılan yapılar, 1 adet kazan dairesi, bir adet fabrika binasının yanında bulunan sundurma bulunmaktadır. Fabrikanın yan kısmında saha betonu ve fabrikanın ön kısmında peyzaj uygulaması yapılmış alan bulunmaktadır. İDARİ BİNA: Fabrikanın içinde ayrı bir bağımsız olarak tasarlanmış iki katlı bir yapıdır. Zemin Kat 160,00 m², 1. Kat 160,00 m²'dir. İdari binanın iç kısmındaki bölmelerin zeminleri parke, duvarlar boyalı, ıslak hacimelerin zeminleri ve duvarları seramik kaplamadır. İdari bölümde yer alan pencereler pvc doğramadır, yıpranma oranı %10'dur. FABRİKA BİNASI: 1.386,00 m² kullanım alanlı, öngörmeli betonarme kirişlerle oluşturulmuş betonarme karkas bir yapıdır. Çatı örtüsü sac kaplamadır. Dış cephenin sıva ve boya işlemesi yapılmıştır. Yıpranma %10 mertebesindedir. KAZAN DAİRESİ: Fabrikanın arka kısmında yer alan tek katlı 15,00 m² kullanım alanlı basit yığma yapıdır. Yıpranması %12 mertebesindedir. DEPO: Fabrikadan ayrı bağımsız bölüm olarak oluşturulmuş 3 adet tek katlı toplam 120,00 m² kullanım alanlı basit yığma yapılardır.Yıpranması %12 mertebesindedir. SUNDURMA: Fabrikanın yan kısmında yer alan çelik konstrüksiyon oluşturulmuş 3 tarafı açık üstü saç ile kapatılmış 135,00 m² alana sahip bir yapıdır. Yıpranması %12 mertebesindedir. SAHA BETONU: Yaklaşık olarak 15 cm yüksekliğinde 500,00 m² alana mastar ile düzeltilmiş derzleri kesilmiş saha betonu düzenlenmiştir. Fabrikanın ön kısmında yaklaşık olarak 1,50 mt yüksekliğinde bahçe duvarı bulunmaktadır ve Fabrikaya giriş çıkışın sağlanması için demirden yapılmış kapı bulunmaktadır. Fabrikanın ön kısmında yaklaşık olarak 1000,00 m²'lik alanda peyzaj çalışması yapılmıştır.Binanın elektrik tesisatı bina maliyeti içerisinde değerlendirilmiştir." bilgi ve görüşlerine yer verilmiştir. İhaleye gireceklerin Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde bulunan şartlara haiz olmaları özelliklede 54, 55, 56, 61, 63, maddelerindeki nitelikleri sağlamaları hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Erzincan OSB, Karma niteliktedir. OSB Uygulama Yönetmeliğinde sayılmış bulunan tesisler hariç, imalata yönelik hertürlü tesisin Erzincan OSB kurulmasına bir sakınca bulunmamaktadır. OSB'de yeralacak katılımcıların temel vasıfları OSB Uygulama Yönetmeliğinde belirtilmiş, ihale gireceklerin bu niteliklere sahip olup olmadıklarını ilgili yönetmelikte ve OSB Yönetiminden araştırmaları gerekmekte olup, aksi durumuda sorumluluk kendilerinde olacaktır. Kurulamayacak tesisler: MADDE 54 – (1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz: a) Karma ve ihtisas OSB’lerde; 1) Ham petrol rafinerileri, 2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri, 3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri, 4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler, 6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenerek ara/nihai ürüne dönüştürülmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri, 7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler, 8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri, 9) İhtisas OSB’nin kendi üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklardan enerji üreten tesisler hariç olmak üzere İhtisas OSB’lerin kuruluş protokolünde belirtilmeyen alanlarda faaliyet gösteren tesisler. b) Karma OSB’lerde; 1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler, 2) Petrokimya kompleksleri, 3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri, 4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları, 5) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler, 6) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler, 7) Hammadde alanları kapalı ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri madenlerin kırma ve öğütme tesisleri, 8) Katı atık ayrıştırma tesisleri ve her türlü atığın nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler ile toksit, tıbbi ve tehlikeli atıkların yakılmak ve kimyasal yolla arıtılmak suretiyle bertaraf edilmesine yönelik tesisler, 9) OSB tüzel kişiliği ve katılımcının kendi ihtiyacı için kurulan/kurulacaklar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler, kurulamaz. (2) Bu madde hükmünden, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin OSB yönetimlerince alınması kaydıyla; a) Kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı ile atık ve hurdaları münferiden ara veya nihai ürüne çeviren tesisler, b) Ormansal, tarımsal ve bitkisel atıklar ile atıksu arıtma tesisi çamurunu hammadde olarak kullanarak enerji üreten tesisler, c) OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması şartı ile OSB’nin, kendi katı atıklarını ve müşterek arıtma tesisinden çıkan çamurların bertarafı için kuracağı tesisler, müstesnadır. (3) Birinci ve ikinci fıkra haricinde, karma OSB’lerde, OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörler, mevcut sektör yapısı, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisi gibi hususlar dikkate alınarak konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verilir.
Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nin 28/05/2019 tarihli ve 166 sayılı yazısı ve ekleri ilgililer tarafından dosyamızdan incelenebilecek olup, bu yazı ve ekleri satış ilanının ayrılmaz bir parçasıdır.
Yüzölçümü : 17.906,00 m²

Kıymeti : 1.206.144,20 TL

KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 10/09/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 10/10/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : İcra Müdürlüğü Satış Odası - Erzincan Adalet Sarayı Zemin Kat MERKEZ / ERZİNCAN
SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/194 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, İİK NUN 127.MADDESİNE GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ : Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) veya tebliğ yapılamayan alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ yapılamamasıhalinde işbu gazetede ve elektronik ortamda yapılan satış ilanının tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ edilmiş sayılmasına,
7- İhaleden kaynaklanan KDV ve DV en geç satış bedelinin yatırıldığı gün ihale alıcısı tarafından yatırılmalıdır. Aksi takdirde KDV ve DV'nin geç yatırılmasından kaynaklanan bütün cezalar ihale alıcısına ait olacağına, bu ceza ve harçların ödenmemesi halinde ihalenin feshine dahi karar verilebileceğinin ilgililere tebliği ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR