ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Erdemli Belediyesi'ne ait işyerleri ihale ile kiraya verilecektir

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İLÇEMİZ GENELİNDE BELEDİYEMİZE AİT 50 ADET İŞYERİNİN 10 (ON) VE 3 (ÜÇ) YILLIĞINA KİRALANMASI İŞİ.
İşin Yapılacağı Yer
:
Erdemli/Mersin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erdemli Belediye Hizmet Binası 5.katında bulunan Toplantı Odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KİRALAMA İHALESİNE AİT İLAN

Madde 1- İŞİN NEVİ, YERİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI :
Erdemli Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih ve 15 sayılı kararına uygun olarak, Erdemli Belediyesi tarafından kiraya verilen gelir getirici işletmelerden; 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. Maddesine göre açık teklif (pey sürme) usulü ile kiralanması düşünülen ; İLÇEMİZ GENELİNDE BELEDİYEMİZE AİT AŞAĞIDA BİLGİLERİ BULUNAN İŞYERLERİNİN 10 (on) yıllığına ve 3(üç) yıllığına kiralanması işidir.
Madde 2- İHALENİN USULÜ, YER VE ZAMANI, İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :
İhale 2886 sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü (pey sürme) ile 16.10.2019-17.10.2019 tarihlerine rastlayan Çarşamba ve Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde,
16.10.2019 tarihi Çarşamba Günü; 10 (on) yıllık kiralaması yapılacak işyerlerinin muhammen bedel ve geçici teminatları;
2.1. MERKEZ MAHALLESİ 50D (numarataj) no.lu kafeterya ; 9:00,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.000,00 TL’dir. (Altıbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 180,00TL’dir.(Yüzseksen Türk Lirası)
2.2. ALATA MAHALLESİ 7A (numarataj) no.lu işyeri 9:15,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 11.000,00 TL’dir. (Onbirbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 330,00TL’dir.(Üçyüzotuz Türk Lirası)
2.3. ALATA MAHALLESİ 104 (numarataj) no.lu işyeri 9:30,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.000,00 TL’dir. (Altıbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 180,00TL’dir.(Yüzseksen Türk Lirası)
2.4. ALATA MAHALLESİ AQUAPARK TESİSİ 35 (numarataj) no.lu işyeri 9:45,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 155.000,00 TL’dir. (Yüzellibeşbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 4.650,00TL’dir.(Dörtbinaltıyüzelli Türk Lirası)
2.5. KOCAHASANLI MAHALLESİ (BELEDİYE DÜĞÜN SALONU) 7 (numarataj) no.lu işyeri 10:00,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 50.000,00 TL’dir. (Ellibin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 1.500,00TL’dir.(Binbeşyüz Türk Lirası)
2.6. LİMONLU MAHALLESİ (BELEDİYE DÜĞÜN SALONU)12 (numarataj) no.lu işyeri 10:15,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 20.000,00 TL’dir. (Yirmibin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 600,00TL’dir.(Altıyüz Türk Lirası)
2.7. LİMONLU MAHALLESİ 2A (numarataj) no.lu kafeterya 10:30,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 5.600,00 TL’dir. (Beşbinaltıyüz Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 168,00TL’dir.(Yüzaltmışsekiz Türk Lirası)
2.8. LİMONLU MAHALLESİ 13 (numarataj) no.lu işyeri 10:45,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 5.000,00 TL’dir. (Beşbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 150,00TL’dir.(Yüzelli Türk Lirası)
2.9. KUMKUYU MAHALLESİ 105/A (numarataj) no.lu işyeri 11:00,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 20.000,00 TL’dir. (Yirmibin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 600,00TL’dir.(Altıyüz Türk Lirası)
2.10. KUMKUYU MAHALLESİ 61A (numarataj) no.lu işyeri 11:15
Yıllık kiralama muhammen bedeli 15.000,00 TL’dir. (Onbeşbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 450,00TL’dir.(Onbeşbin Türk Lirası)
2.11. KUMKUYU MAHALLESİ 106/F (numarataj) no.lu işyeri 11:30,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 18.000,00 TL’dir. (Onsekizbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 540,00TL’dir.(Beşyüzkırk Türk Lirası)
2.12. TÖMÜK MAHALLESİ 1A (numarataj) no.lu işyeri 14:00,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.000,00 TL’dir. (Altıbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 180,00TL’dir.(Yüzseksen Türk Lirası)
2.13. TÖMÜK MAHALLESİ 1B (numarataj) no.lu işyeri 14:15,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.000,00 TL’dir. (Altıbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 180,00TL’dir.(Yüzseksen Türk Lirası)
2.14. TÖMÜK MAHALLESİ 1C (numarataj) no.lu işyeri 14:30
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.000,00 TL’dir. (Altıbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 180,00TL’dir.(Yüzseksen Türk Lirası)
2.15. TÖMÜK MAHALLESİ 1D (numarataj) no.lu işyeri 14:45,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.000,00 TL’dir. (Altıbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 180,00TL’dir.(Yüzseksen Türk Lirası)
2.16. TÖMÜK MAHALLESİ 1E (numarataj) no.lu işyeri 15:00,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.000,00 TL’dir. (Altıbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 180,00TL’dir.(Yüzseksen Türk Lirası)
2.17. TÖMÜK MAHALLESİ 1F (numarataj) no.lu işyeri 15:15,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.000,00 TL’dir. (Altıbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 180,00TL’dir.(Yüzseksen Türk Lirası)
2.18. TÖMÜK MAHALLESİ 1G (numarataj) no.lu işyeri 15:30,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 5.500,00 TL’dir. (Beşbinbeşyüz Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 165,00TL’dir.(Yüzaltmışbeş Türk Lirası)
2.19. TÖMÜK MAHALLESİ 1H (numarataj) no.lu işyeri 15:45,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 5.500,00 TL’dir. (Beşbinbeşyüz Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 165,00TL’dir.(Yüzaltmışbeş Türk Lirası)
2.20. TÖMÜK MAHALLESİ 14A (numarataj) no.lu işyeri 16:00,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 1.500,00 TL’dir. (Binbeşyüz Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 45,00TL’dir.(KIrkbeş Türk Lirası)
2.21. TÖMÜK MAHALLESİ 2A (numarataj) no.lu işyeri 16:15,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.000,00 TL’dir. (Altıbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 180,00TL’dir.(Yüzseksen Türk Lirası)
2.22. TÖMÜK MAHALLESİ 2B (numarataj) no.lu işyeri 16:30,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.000,00 TL’dir. (Altıbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 180,00TL’dir.(Yüzseksen Türk Lirası)
2.23. TÖMÜK MAHALLESİ 2C (numarataj) no.lu işyeri 16:45,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.000,00 TL’dir. (Altıbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 180,00TL’dir.(Yüzseksen Türk Lirası)
17.10.2019 tarihi Perşembe Günü; 10 (on) yıllık kiralaması yapılacak işyerlerinin muhammen bedel ve geçici teminatları;
2.24. TÖMÜK MAHALLESİ 2D (numarataj) no.lu işyeri 9:00,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.000,00 TL’dir. (Altıbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 180,00TL’dir.(Yüzseksen Türk Lirası)
2.25. TÖMÜK MAHALLESİ 2E (numarataj) no.lu işyeri 9:15
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.000,00 TL’dir. (Altıbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 180,00TL’dir.(Yüzseksen Türk Lirası)
2.26. TÖMÜK MAHALLESİ 2G (numarataj) no.lu işyeri 9:30
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.000,00 TL’dir. (Altıbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 180,00TL’dir.(Yüzseksen Türk Lirası)
2.27. TÖMÜK MAHALLESİ 2I (numarataj) no.lu işyeri 9:45
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.000,00 TL’dir. (Altıbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 180,00TL’dir.(Yüzseksen Türk Lirası)
2.28. TÖMÜK MAHALLESİ 2J (numarataj) no.lu işyeri 10:00,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.000,00 TL’dir. (Altıbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 180,00TL’dir.(Yüzseksen Türk Lirası)
2.29. TÖMÜK MAHALLESİ 2K (numarataj) no.lu işyeri 10:15,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.000,00 TL’dir. (Altıbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 180,00TL’dir.(Yüzseksen Türk Lirası)
2.30. TÖMÜK MAHALLESİ 2L (numarataj) no.lu işyeri 10:30,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.000,00 TL’dir. (Altıbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 180,00TL’dir.(Yüzseksen Türk Lirası)
2.31. KARAHIDIRLI MAHALLESİ 2A (numarataj) no.lu işyeri 10:45,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 4.000,00 TL’dir. (Dörtbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 120,00TL’dir.(Yüzyirmi Türk Lirası)
2.32. KARAHIDIRLI MAHALLESİ 2B (numarataj) no.lu işyeri 11:00,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 5.500,00 TL’dir. (Beşbinbeşyüz Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 165,00TL’dir.(Yüzaltmışbeş Türk Lirası)
2.33. KARAHIDIRLI MAHALLESİ 2C (numarataj) no.lu işyeri 11:15,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 5.000,00 TL’dir. (Beşbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 150,00TL’dir.(Yüzelli Türk Lirası)
2.34. KARAHIDIRLI MAHALLESİ 2D (numarataj) no.lu işyeri 11:30,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 4.000,00 TL’dir. (Dörtbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 120,00TL’dir.(Yüzyirmi Türk Lirası)
2.35. İLEMİN MAHALLESİ 57A (numarataj) no.lu işyeri 11:45,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 7.000,00 TL’dir. (Yedibin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 210,00TL’dir.(İkiyüzon Türk Lirası)
2.36. KARAYAKUP MAHALLESİ 60A (numarataj) no.lu işyeri 13:00,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 2.500,00 TL’dir. (İkibinbeşyüz Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 75,00TL’dir.(Yetmişbeş Türk Lirası)
2.37. KÖSBUCAĞI MAHALLESİ 41A (numarataj) no.lu işyeri 13:15,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 1.000,00 TL’dir. (Bin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 30,00TL’dir.(Otuz Türk Lirası)
2.38. KÖSBUCAĞI MAHALLESİ 41B (numarataj) no.lu işyeri 13:30,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 1.500,00 TL’dir. (Binbeşyüz Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 45,00TL’dir.(Kırkbeş Türk Lirası)
2.39. KORAMŞALI MAHALLESİ 64 (numarataj) no.lu mesken 13:45,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 2.500,00 TL’dir. (İkibinbeşyüz Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 75,00TL’dir.(Yetmişbeş Türk Lirası)
2.40. KORAMŞALI MAHALLESİ 64A (numarataj) no.lu işyeri 14:00,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 2.500,00 TL’dir. (İkibinbeşyüz Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 75,00TL’dir.(Yetmişbeş Türk Lirası)
2.41. KORAMŞALI MAHALLESİ 64B (numarataj) no.lu işyeri 14:15,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 2.500,00 TL’dir. (İkibinbeşyüz Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 75,00TL’dir.(Yetmişbeş Türk Lirası)
2.42. KORAMŞALI MAHALLESİ 64C (numarataj) no.lu işyeri 14:30,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 2.500,00 TL’dir. (İkibinbeşyüz Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 75,00TL’dir.(Yetmişbeş Türk Lirası)
2.43. SARIYER MAHALLESİ 117/1 (numarataj) no.lu işyeri 14:45,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 4.500,00 TL’dir. (Dörtbinbeşyüz Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 135,00TL’dir.(Yüzotuzbeş Türk Lirası)
17.10.2019 tarihi Perşembe Günü; 3 (üç) yıllık kiralaması yapılacak işyerlerinin muhammen bedel ve geçici teminatları;
2.44. Kapalı Pazar 12 (numarataj) no.lu işyeri 15:00,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 8.724,00 TL’dir. (Sekizbinyediyüzyirmidört Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 261,00TL’dir. (İkiyüzaltmışbir Türk Lirası)
2.45. Kapalı Pazar 19 (numarataj) no.lu işyeri 15:15,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.980,00 TL’dir. (Altıbindokuzyüzseksen Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 210,00TL’dir. (İkiyüzon Türk Lirası)
2.46. Kapalı Pazar 40 (numarataj) no.lu işyeri 15:30,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 5.584,00 TL’dir. (Beşbinbeşyüzseksendört Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 168,00TL’dir. (Yüzaltmışsekiz Türk Lirası)
2.47. Kapalı Pazar 41 (numarataj) no.lu işyeri 15:45,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 5.584,00 TL’dir. (Beşbinbeşyüzseksendört Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 168,00TL’dir. (Yüzaltmışsekiz Türk Lirası)
2.48. Kapalı Pazar 42 numarataj) no.lu işyeri 16:00,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 5.584,00 TL’dir. (Beşbinbeşyüzseksendört Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 168,00TL’dir. (Yüzaltmışsekiz Türk Lirası)
2.49. Kapalı Pazar 43 numarataj) no.lu işyeri 16:15,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 5.584,00 TL’dir. (Beşbinbeşyüzseksendört Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 168,00TL’dir. (Yüzaltmışsekiz Türk Lirası)
2.50. Kapalı Pazar 49 numarataj) no.lu işyeri 16:30,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 7.561,00 TL’dir. (Yedibinbeşyüzaltmışbir Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 227,00TL’dir. (İkiyüzyirmiyedi Türk Lirası)
Yukarıdaki muhammen bedellere KDV dahil edilmemiş olup, ihale bedeline KDV uygulanacaktır.
Teminatların 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden birisi olması gereklidir.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. İdarece alınan teminatlar her ne surette olursa olsun haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Erdemli Belediye Hizmet Binası 5.katında bulunan Toplantı Odasında İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.
Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) ve Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarlaması esastır.
Madde 3-İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER :
İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
3.1. Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan alınacak kanuni ikametgâh belgesi, (şirketlerde bu belge aranmayacaktır)
3.2. Nüfus cüzdanı Fotokopisi
3.3. Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim,
3.4. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,
3.4.1. Gerçek kişi olması halinde belge aranmaz.
3.4.2.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
3.4.3.Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge,
3.5. Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirküleri, ortak girişim olması halinde ise, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri,
3.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri,
3.7. Bu şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat belgesi,
3.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde;
3.8.1. Ortaklık beyannamenin düzenlenmesi ve ortaklarca imzalanması,
3.8.2. Ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. Sözleşme noter onaylı olacaktır.
3.8.3. Ortak girişimi oluşturan ortak sayısının üçten fazla olmaması gerekmektedir,
3.9.İdarece belirlenen 100,00 TL (Yüz) tutarındaki ihale şartname bedelini belediye veznesine yatırmalarına ilişkin belge, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
3.10.İhaleye katılmak isteyen Gerçek Kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir.Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)
3.10.1. İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişilerin şirket ortaklarının sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir.Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)
3.11. İlgili birimden alınacak “borcu yoktur belgesi”.
Belediyeye (yapılandırma talebinde bulunanlar hariç) borcu olanlar ile 2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı olarak bu ihaleye katılamazlar.
Madde 4- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI :
İhaleye ilişkin şartname ve diğer belgeler Erdemli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve şartnamede belirtilen 100,00-TL bedel ödenmek suretiyle satın alınabilir. İş bu ihalelere katılmak isteyenlerin ihale dosyasını içeren teklif zarfını 15.10.2019 tarihi saat:16.30 ‘a kadar Kiralama Birimine verebilirler.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilemez.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR