EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emirdağ Belediyesi'ne ait dükkan kiraya verilecektir

EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038065
Şehir : Afyonkarahisar / Emirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

EMİRDAĞ 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Eskişehir caddesi Otobüs Terminali Yeni Mah. 610 ada 4 parsel Birinci Kat 62,63,64, Nolu ve Bodrum Kat Sığınak ve 7 nolu, Zemin Kat 26, 27, 28, 29 Nolu Dükkan kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz 1- Eskişehir caddesi Otobüs Terminali Yeni Mah. 610 ada 4 parsel Birinci Kat 62,63,64, Nolu ve Bodrum Kat Sığınak ve 7 nolu, Zemin Kat 26, 27, 28, 29 Nolu Dükkanının 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecek olup, 1 yıllık kira muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra No : İşyeri No Muhammen Teminat Bedeli İhale Şartname
Bedel Geçici Yıllık Başlama Saati Bedeli
K.D.V hariç

1-) 62,63,64,26 13.800, 1.242,00 TL 14:30 100,00 TL

27,28,29,7

Sığınak

Kiralama İhalesi Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 20.08.2019 tarihinde saat 14.30’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale biriminde görülebilir.
İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 20.08.2019 tarihi saat 14:00 kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERCEK KİŞİ)

1-) Dilekçe (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)
2-) Kanunu ikametgâh belgesi (İlgili Nüfus Müdürlüğünden)
3-) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
4-) Borcu Yoktur Belgesi (İhaleye katılacak ilgililerin Belediyeye borcu bulunmayacak olup, bu durum Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge ile tevsik edilecektir)
5-) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
6-) Ayrıca istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ)

1-) Dilekçe (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)
2-) İlgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası belgesi / Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair ihale yılı içerisinde alınmış belge
3-) Ticaret Sicil Belgesi ( Tüzel Kişilik kuruluşu, şirket ortaklarının son durumunu ve Temsil / ilzamın son durumunu gösterir gazeteler)
4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü
5-) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde; teklif de bulunacak kimsenin vekalet namesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.
6-) Geçici Teminat (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz)
7-) Borcu Yoktur Belgesi (İhaleye katılacak ilgililerin Belediyeye borcu bulunmayacak olup, bu durum Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge ile tevsik edilecektir)
8-) İhale Şartnamesi Alındı Belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir)

- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR