ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Elbistan Belediyesine ait 12 adet işyeri kiraya verilecektir

ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01045489
Şehir : Kahramanmaraş / Elbistan
Semt-Mahalle : GÜNEŞLİ MAH. / ELBİSTAN
Yayınlandığı Gazeteler

ELBİSTAN KAYNARCA 04.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ELBİSTAN KAYNARCA 06.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Elbistan Belediyesine ait 12 adet muhtelif iş yeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elbistan Belediyesi Meclis Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR


1 – Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Güneşli Mahallesi, Binali YILDIRIM Bulvarı Açık Meyve ve Sebze pazarı önünde bulunan, Aşağıda Muhammen bedelleri ve geçici teminatları yazılı bulunan 12 adet işyeri 1 Yıllığına kiraya verilecektir.
2 – İhale Elbistan Belediyesi Meclis Salonu’nda, Belediye Encümeni huzurunda, 18.09.2019 tarihinde, Çarşamba günü aşağıda belirtilen saatlerde başlayacak olup, 2886 sayılı DİK’nun 45.mad. gereği açık artırma usulü ile yapılacaktır.

S.NO

MAHALLE

İŞ YERİ NO

KONUMU

YIL

MUH.BED.

GEÇ.TEM.

İH.SAATİ

1

GÜNEŞLİ

2

İŞYERİ

1

3.874,24 TL

774.oo TL

14:00

2

GÜNEŞLİ

3

İŞYERİ

1

3.874,24 TL

774.oo TL

14:10

3

GÜNEŞLİ

5

İŞYERİ

1

3.874,24 TL

774.oo TL

14:20

4

GÜNEŞLİ

6

İŞYERİ

1

3.874,24 TL

774.oo TL

14:30

5

GÜNEŞLİ

9

İŞYERİ

1

3.874,24 TL

774.oo TL

14:40

6

GÜNEŞLİ

23

İŞYERİ

1

3.874,24 TL

774.oo TL

14:50

7

GÜNEŞLİ

24

İŞYERİ

1

3.874,24 TL

774.oo TL

15:00

8

GÜNEŞLİ

28

İŞYERİ

1

3.874,24 TL

774.oo TL

15:10

9

GÜNEŞLİ

29

İŞYERİ

1

3.874,24 TL

774.oo TL

15:20

10

GÜNEŞLİ

31

İŞYERİ

1

3.874,24 TL

774.oo TL

15:30

11

GÜNEŞLİ

32

İŞYERİ

1

3.874,24 TL

774.oo TL

15:40

12

GÜNEŞLİ

33

İŞYERİ

1

3.874,24 TL

774.oo TL

15:50


3 – GEÇİCİ TEMİNATI

  1. İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda yazılı bulunan geçici teminatları, her işyeri için ayrı ayrı, İhale saatinden önce Belediyemizin T.C. Ziraat Bankası Elbistan şubesindeki hesabına yatırmış olmaları veya Banka Teminat mektubu vermeleri gerekmektedir.

  2. İhaleye İştirak eden şahıslar, Katıldıkları ihaleyi kazanamadıkları takdirde, Teminatları denk gelmeleri halinde diğer işyerlerinin ihalelerine katılabilirler.


4 – İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER;
A) Gerçek kişiler için:
a) Nüfus cüzdan sureti,
b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ,
c) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz,
d) Belediyeye borcu olmadığına dair Elbistan Belediyesinden alınmış belge,
e) İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname bedeli ödemesine ilişkin makbuz,
f) 2886 sayılı kanunun 84.maddesi gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanda bulunacaktır.
g) İhaleye ortak olarak girenler için, ortaklıklarına ait ticaret sicil beldesi,
h) İhaleye vekâleten girenler için noter onaylı vekâletname
B)Tüzelkişiler için:
a) Tüzelkişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,
b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,
c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
d) İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname bedeli ödemesine ilişkin makbuz,
e) Tebligat adresini gösterir beyanı
f) Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi,
g) Belediyeye borcu olmadığına dair Elbistan Belediyesinden alınmış belge,
İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Elbistan Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

5 - KİRANIN ÖDEME ŞEKLİ;

  1. 1 (Bir) yıllık kira bedeli KDV. Tellâliye, Sözleşmeye Ait Damga Vergisi ve İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi İhale Komisyon kararı imzalandıktan sonra 15 iş günü içerisinde sözleşmenin imzalandığı tarihte Belediyeye peşin olarak ödenecektir.

  2. Belirlenen muhammen bedel, KDV, Tellâliye hariç fiyatlarıdır. Bu fiyatlara ihale bedeli üzerinden KDV, Tellâliye, Sözleşmeye ait damga vergisi ve İhale kararlarına ait karar pulu damga vergisi eklenecektir.

6 - İhale ile ilgili diğer şartlar, İhale şartnamesinde yazılı olup, mesai saatleri içerisinde, 70.oo TL karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
7 – Söz konusu yerde bulunan 12 adet iş yerinde LPG ve Tekel Bayii işletilmesi yasaktır.
8 – İhale ile diğer şartlar İhale idari şartnamesinde mevcut olup;
İlgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR