ELAZIĞ 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Elazığ/ Hırhik (Gümüşkavak) Mahallesinde 8560 m2 fabrika, ekipman ve arsası ile birlikte icradan satılacaktır (çoklu satış)

ELAZIĞ 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941031
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 07.02.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/4776 ESAS
Muhammen Bedeli
:
2,336,983 TL
Birinci Satış Günü
:
17.04.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
17.05.2019 10:00
Satış Yeri
:
Elazığ Belediyesi Başkanlığı Kültür Merkezi Encümen Toplantı Salonu - Cumhuriyet Mah. Malatya Caddesi No:30 MERKEZ / ELAZIĞ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ELAZIĞ 2. İCRA DAİRESİ
2016/4776 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, 4640 Ada, 6 Parsel, HIRHİK (GÜMÜŞKAVAK) Mahalle, KÖR PINAR Mevkii, Tek katlı kargir depo dolum yeri pompa dairesi jeneratör dairesi ve iki katlı arşiv binası ve arsası ve mütemmim cüzleri. Taşınmaz üzerinde zemin+1.kat yığma olarak inşa edilmiş arşiv ve büro olarak kullanılan yapı mevcuttur. Taşınmazın dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyası ve çatı örtüsü sacdır. Taşınmazın 1. Kat pencereleri PVC, zemin kat ahşap ve toplam inşaat alanı 145 m2 dir.
Trafo, Pompa dairesi ve Kazan dairesi:
Taşınmaz yapılar tek kat ve yığma olarak inşa edilmiştir. Taşınmazların dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyası ve çatı örtüleri sacdır. Yapıların toplam alanı 65,16 m2 dir.
-Havuz:
Taşınmaz üzerinde 12 m2 alanında beton perde olarak imal edilmiş havuz mevcuttur.
Tüp dolum tesisi:
Taşınmaz yapı tek kat ve karkas olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyası ve çatı örtüleri sacdır. Taşınmazın doğraması demir ve alanı 535,40 m2 dir.
Depolar:
Depolar tek kat ve yığma olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyası ve çatı örtüleri sacdır. Yapıların toplam alanı 280,72 m2 dir.
MAKİNE-EKİPMAN YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME :
6 Nolu parselde ise tüp dolum işlemi için gerekli ekipman bulunmaktadır. Fabrikada mevcut makinaların bazıları numaralandırılmış olup bazılarının üzerinde numaralandırma etiketi görülememiştir. Aşağıdaki listede üzerinde numara olan ve olmayan makinalar belirtilmiştir.
6 Nolu Parselde Bulunan( Mütemmimcüz Sayılan ) Makinalar:
1 Adet 10 Kafalı Tüp Dolum Makinası Kaya Makina, 70mt Konveyör ? Bant Taşıma Amaçlı, 1 Adet Sondaj Pompası, 1 Adet Trafo mevcuttur.
Kıymet taktirine itiraz sonucu Elazığ 1 İcra Hukuk Mahkemesinin2018/255 Esas 11.09.2018 Tarih ve 2018/355 Karar sayılı ilamı ile Tapunun Elazığ İli Merkez İlçesi Hırhik (Gümüşkavak) Köyü Ada:4640, Parsel:6 de kayıtlı 8.560,25 m2 alanlı tek katlı kargir depo dolum yeri pompa dairesi jeneratör dairesi ve 2 katlı arşiv binası ve arsası vasfındaki taşınmazın yapı vemakine unsurları ilebirlikte toplam değerinin 2.336.983-TL olarak tespit edildiği anlaşılmıştır.
Adresi : Hırhik (Gümüşkavak) Merkez / ELAZIĞ
Yüzölçümü : 8.560,25 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Elazığ Belediyesinin 22.02.2018 Tarihli yazısına göre belediye mücavir alan sınırları dışındakaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 2.336.983,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4/r Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Diğer : 3402 S.Y.nın 22/a md. gereğince yenilemenin tescili 13.02.2014 tarih 3864 Yevmiyeli şerh vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/04.2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 17/05/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Elazığ Belediyesi Başkanlığı Kültür Merkezi Encümen Toplantı Salonu - Cumhuriyet Mah. Malatya Caddesi No:30 MERKEZ / ELAZIĞ
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, 4640 Ada, 7 Parsel, HIRHİK (GÜMÜŞKAVAK) Mahalle, KÖR PINAR-PERÇENÇ YOL ÜSTÜ Mevkii, Tak katlı kargir depo ahır ve arsas. Taşınmaz üzerindeki yapılar aşağıdaki gibidir.
-Depo (çelik):
Taşınmaz üzerinde tek kat çelik konstrüksiyon tavan ve diğer 3 duvarı yığma olarak inşa edilmiş depo olarak kullanılan yapı mevcuttur. Yapının çatı örtüsü sac, döşeme kaplaması betondur. Taşınmazın alanı 593 m2 dir.
-Depo:
Taşınmaz tek kat yığma olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın dış cephesi sıvalı, boyalı ve çatı örtüsü sacdır. Taşınmazın döşeme kaplaması betondur. Taşınmazın alanı 272 m2 dir.
Kıymet taktirine itiraz sonucunda Elazığ 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/255 Esas,11.09.2018 Tarih ve 2018/355 Karar sayılıilamında Tapunun Elazığ İli Merkez İlçesi Hırhik (Gümüşkavak) Köyü Ada:4640, Parsel:7 de kayıtlı 5.746,35 m2 alanlı tek katlı kargir depo ahır ve arsasıvasfındakitaşınmazüzerindeki yapıunsurları ile birliktetoplam değerinin 1.076.677-TL olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Kırkpınar Mahallesi Atatürk Caddesi Akçakiraz Merkez / ELAZIĞ
Yüzölçümü : 5.746,35 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmaz imar planı içerisinde yer almakta imar durumu ise H:15,50 ve Emsal:1,50 dir.
Kıymeti : 1.076.677,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4/r Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Diğer : 3402 S.Y.nın 22/a md. gereğince yenilemenin tescili 13.02.2014 tarih 3864 Yevmiyeli şerh vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/04/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 17/05/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Elazığ Belediyesi Başkanlığı Kültür Merkezi Encümen Toplantı Salonu - Cumhuriyet Mah. Malatya Caddesi No:30 MERKEZ / ELAZIĞ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/4776 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31.01.2019 NOT: Gazete ilanı veya elektronik ilan tebliğat yapılamayan ilgililer içinİİK 127. Maddesine göre tebligat hükmündedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR