AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Efeler Belediyesine ait 15 adet işletme kiraya verilecektir

AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (Üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2019 14:05
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (Üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

SıraNo A d r e s
M2
Niteliği İ h a l e T a r i h i İhale
Saati
Yıllık Muh. Bedel
+ K.D.V.
3 yıllık Muh.Bed.
Karşılığı Geç. Tem.
1 Çeştepe Mah. Küme Evleri Hayvan Pazarı içi No:4 95.00 Çay Ocağı ve Kafeterya 23.10.2019 14:10 3.480,00 TL
+ KDV
313,20 TL.
2 Çiftlik Mah.(120 Ada 1 Parsel) No:62 83.78 Ticarethane 23.10.2019 14:15 10.140,00 TL
+ KDV
912,60 TL.
3 Dalama Mah. (26 Pafta 2875 Parsel) Atatürk Cad. No:22/B 18.91 Ticarethane 23.10.2019 14:20 5.340,00 TL
+ KDV
480,60 TL.
4 Dalama Mah. (26 Pafta 2874 Parsel) Atatürk Cad. No:26 57.92 Ticarethane 23.10.2019 14:25 8.640,00 TL
+ KDV
777,60 TL.
5 Dalama Mah. (26 Pafta 2873 Parsel) Atatürk Cad. No:30 34.72 Ticarethane 23.10.2019 14:30 5.400,00 TL
+ KDV
486,00 TL.
6 Dalama Mah. (26 Pafta 2873 Parsel) Atatürk Cad. No:32 18.60 Ticarethane 23.10.2019 14:35 3.840,00 TL
+ KDV
345,60 TL.
7 Dalama Mah. (26 Pafta 2873 Parsel) Atatürk Cad. No:34 18.60 Ticarethane 23.10.2019 14:40 3.840,00 TL
+ KDV
345,60 TL.
8 Dalama Mah. (26 Pafta 2873 Parsel) Atatürk Cad. No:36 18.60 Ticarethane 23.10.2019 14:45 3.840,00 TL
+ KDV
345,60 TL.
9 Dalama Mah.(2217 Parsel) Atatürk Cad. No:78 77.00 Ticarethane 23.10.2019 14:50 3.480,00 TL
+ KDV
313,20 TL.
10 Dalama Mah. Yörük Ali Efe Cad. ile 112 Sok. köşe No:56/1 6.51 Büfe 23.10.2019 14:55 2.880,00 TL
+ KDV
259,20 TL.
11 Kızılcaköy Mah. (1285 Parsel) No:191/A 12.02 Büro 23.10.2019 15:00 600,00 TL
+ KDV
54,00 TL.
12 Umurlu Mah. (580 Ada 1 Parsel) Bayram Yeri Esnaf Sit. No:12 44.01 Ticarethane 23.10.2019 15:05 2.400,00 TL
+ KDV
216,00 TL.
13 Umurlu Mah. (580 Ada 1 Parsel) Bayram Yeri Esnaf Sit. No:14 88.01 Ticarethane 23.10.2019 15:10 4.320,00 TL
+ KDV
388,80 TL.
14 Ata Mah.606 ile 609 Sokak köşesi No:9/B 6.00 Büfe 23.10.2019 15:15 9.780,00 TL
+ KDV
880,20 TL.
15 Umurlu Mah. 2079 Sokak Bekir Urgancı Parkı içi No:2 186.00 Ticarethane 23.10.2019 15:20 6.900,00 TL
+ KDV
621,00 TL.


2-İhale 23/10/2019 Çarşamba günü saat 14.05’de Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir.

3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V. vb.) ile nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi, ve dosya bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V.,vs.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı, ve dosya bedelini en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.Posta ile yapılacak müracaatlarda, meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

4-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanlar 50,00 (Elli) TL’lik şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

6- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte ihale komisyonu tamamen serbesttir.
- İş bu ilan 6 (Altı) maddeden ibarettir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR