EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Edirne ve Kırklareli'deki işyerleri ihale ile kiraya verilecektir

EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.07.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünde (Sabuni Mahallesi,Talatpaşa Caddesi No:145)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

( Kiralık Gayrımenkul İlanı)

Sıra Dosya No İli İlçesi Mevkii Cinsi Kapı No Ada Parsel Alanı Aylık Muhammen Kira Bedeli (TL) Teminat (TL) İhale İhale
No No No m2 Geçici %3 Ek %20 Tarihi Saati
1 221010553008 Edirne Merkez 2.Vakıf İş hanı İş yeri Z/04 526 44 69,12 850,00 306,00 2.040,00 4.07.2019 14:00
2 221010553010 Edirne Merkez 2.Vakıf İş hanı İş yeri Z05/1 526 44 13,00 300,00 108,00 720,00 4.07.2019 14:00
3 221010553011 Edirne Merkez 2.Vakıf İş hanı İş yeri 1/101 526 44 71,13 650,00 234,00 1.560,00 4.07.2019 14:00
4 221010553013 Edirne Merkez 2.Vakıf İş hanı İş yeri 1/103 526 44 38,84 450,00 162,00 1.080,00 4.07.2019 14:00
5 221010553016 Edirne Merkez 2.Vakıf İş hanı İş yeri 2/201 526 44 71,13 600,00 216,00 1.440,00 4.07.2019 14:00
6 221010553018 Edirne Merkez 2.Vakıf İş hanı İş yeri 2/203 526 44 38,84 425,00 153,00 1.020,00 4.07.2019 14:00
7 221010553020 Edirne Merkez 2.Vakıf İş hanı İş yeri 2/205 526 44 32,93 425,00 153,00 1.020,00 4.07.2019 14:00
8 221010553022 Edirne Merkez 2.Vakıf İş hanı İş yeri 105-1 526 44 13,00 130,00 47,00 312,00 4.07.2019 14:00
9 221010553023 Edirne Merkez 2.Vakıf İş hanı İş yeri 205-1 526 44 13,00 130,00 47,00 312,00 4.07.2019 14:00
10 221010478006 Edirne Merkez 1.Vakıf İş hanı İş yeri B/6 1072 137 13,00 175,00 63,00 420,00 4.07.2019 14:00
11 221010478014 Edirne Merkez 1.Vakıf İş hanı İş yeri B/14 1072 137 11,50 130,00 47,00 312,00 4.07.2019 14:00
12 221010478029 Edirne Merkez 1.Vakıf İş hanı İş yeri B/29 1072 137 18,13 280,00 101,00 672,00 4.07.2019 14:00
13 221010478045 Edirne Merkez 1.Vakıf İş hanı İş yeri Z/7 1072 137 12,75 555,00 200,00 1.332,00 4.07.2019 14:00
14 221010478086 Edirne Merkez 1.Vakıf İş hanı İş yeri 1./14 1072 137 37,74 800,00 288,00 1.920,00 4.07.2019 14:00
15 221010478095 Edirne Merkez 1.Vakıf İş hanı İş yeri 1./23 1072 137 19,53 375,00 135,00 900,00 4.07.2019 14:00
16 221010478132 Edirne Merkez 1.Vakıf İş hanı İş yeri 2./36 1072 137 20,45 310,00 112,00 744,00 4.07.2019 14:00
17 221010022000 Edirne Merkez Bedesten Çarşısı İş yeri 21 397 10 6,98 520,00 188,00 1.248,00 4.07.2019 14:00
18 221010041000 Edirne Merkez Bedesten Çarşısı İş yeri 11 397 29 4,67 770,00 278,00 1.848,00 4.07.2019 14:00
19 221010058001 Edirne Merkez Bedesten Çarşısı İş yeri 17 397 47 4,45 550,00 198,00 1.320,00 4.07.2019 14:00
20 221010058002 Edirne Merkez Bedesten Çarşısı İş yeri 15 397 47 17,59 2.400,00 864,00 5.760,00 4.07.2019 14:00
21 391010012000 Kırklareli Merkez Hızırbey Bedesteni İş yeri 1 82 35 10,25 490,00 177,00 1.176,00 4.07.2019 14:00
22 391010013000 Kırklareli Merkez Hızırbey Bedesteni İş yeri 2 82 2 5,87 440,00 159,00 1.056,00 4.07.2019 14:00
23 391010025000 Kırklareli Merkez Hızırbey Bedesteni İş yeri 10 82 32 9,13 475,00 171,00 1.140,00 4.07.2019 14:00
1 Yukarıda her türlü vasfı yazılı taşınmazlar 2019 yılı hizalarında gösterilen aylık muhammen bedeller üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre sözleşme tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar kiraya verilecektir. Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TUİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacaktır.
2 İhale açık arttırma suretiyle 04/07/2019 tarihinde saat : 14:00’de Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünde (Sabuni Mahallesi,Talatpaşa Caddesi No:145) yapılacaktır. Kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili şartname mesai gün ve saatlerinde İdare binasında görülebilir. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüne kira/ecrimisil borcu bulunanlar ile mahkemelerde hukuki ihtilafı bulunan talipliler ihaleye kesinlikle alınmayacaktır.
3 Taşınmazların ihalelerine son müracaat tarihi 04/07/2019, son müracaat saati ise 11:00 'dir. Müracaat tarihinden ve saatinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4 İlana yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, istekliler şartnamenin bütün usul ve esaslarına uymak zorundadır. İhaleye giren gerçek ve tüzel kişiler bütün bu şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Posta ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5 1.Vakıf iş hanı, 2.Vakıf iş hanı 2019 yılı yatırım programındadır. İdare tarafından uygulamaya geçileceği zaman 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20. maddesi gereği kira süresinin bitiminden 1 ay önce bildirim yapılmak kaydıyla taşınmaz tahliye edilecektir.
7 İstekliler gerçek kişi ise nüfus cüzdanı fotokopisi ile T.C. kimlik numarasını ibraz edeceklerdir. Şirket olarak katılacaklar ise 2019 tarihli, tasdikli ticaret yada sanayi odası sicil kaydı, faaliyet belgesi, şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile şirketin vergi numarasını ibraz edeceklerdir. Vekaleten iştirak ediyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile müracaat etmesi ve belgelerini 04/07/2019 Perşembe günü saat 11:00 ’e kadar Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Servisine teslim edilmesi gerekmektedir. Geçici ve ek teminatların tamamı Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Edirne şubesindeki TR090001500158007287988565 nolu hesabına ( teminatlar yatırılırken taşınmazın parsel, kapı numaraları ile mevki belirtilecektir ) yatırılacaktır.
8 Geçici ve ek teminatların geri ödemeleri katılımcıların banka hesap numaralarına yapılacaktır. (Banka hesap Numarası ve İban Numarası olmayanların her hangi bir bankadan hesap açtırması gerekmektedir)
9 Bu ilan kiralık yer talebi ile ilgili, İdareye verilen dilekçe sahiplerine duyuru mahiyetinde olup, ihaleye giren şahıs taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılacaktır.
10 İhale uhdesinde kalan isteklinin süresi içerisinde İdare ile kira kontratosu yapmaması halinde geçici teminatla birlikte ek teminat da bütçeye irad kaydedilir.
11 Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.
12 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 24. maddesi gereğince vakıf taşınmazlar yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı kiracılar tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigorta ettirileceklerdir.
13 İhale konusu 1.Vakıf iş hanı, 2.Vakıf iş hanı, Bedesten Çarşısı, Hızırbey Bedesteninde fast food, sulu yemek, döner vb. kokulu yiyecek maddeleri üretim ve satışı ile tütün (açık tütün, nargile mamulleri) satışı yapılmayacaktır.
14 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. İLAN OLUNUR.
Bilgi için.Tel: ( 0284 2253206 - ( Faks:0284 2251099) - ( e- posta: edirne@vgm.gov.tr-Elektronik Ağ:www.vgm.gov.tr )

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR