EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden işyeri kiraya verilecektir

EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Sokullu Şehit Mehmet Paşa Vakfına ait İdaremizce emaneten yönetilen yukarıda her türlü vasfı yazılı  taşınmaz 2019-2020 yılı hizasında gösterilen aylık muhammen bedel üzerinden  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre  sözleşme tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar kiraya verilecektir. Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TUİK' ca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık  ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

( Kiralık Gayrımenkul İlanı)

Sıra İli İlçesi Mevki Cinsi Kapı No Ada Parsel Alanı Aylık Muhammen Kira Bedeli (TL) Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
No No No m2 Geçici %3 Ek %20
1 Kırklareli Lüleburgaz Kocasinan Mah -Kubbealtı sokak Tuvalet 30 311 35 83,00 700,00 315,00 2.100,00 23.10.2019 14:00
1 Mülkiyeti Sokullu Şehit Mehmet Paşa Vakfına ait İdaremizce emaneten yönetilen yukarıda her türlü vasfı yazılı taşınmaz 2019-2020 yılı hizasında gösterilen aylık muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre sözleşme tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar kiraya verilecektir. Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TUİK' ca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacaktır
2 İhale açık arttırma suretiyle 23/10/2019 tarihinde saat : 14:00’de Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünde (Sabuni Mahallesi,Talatpaşa Caddesi No:145) yapılacak, kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili şartname mesai gün ve saatlerinde idare binasında görülebilir.
3 Taşınmazların ihalelerine son müracaat tarihi 23/10/2019 son müracaat saati ise 11:00 dir. Müracaat tarihinden ve saatinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4 İlana yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, istekliler şartnamenin bütün usul ve esaslarına uymak zorundadır. İhaleye giren gerçek ve tüzel kişiler bütün bu şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Posta ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5 İstekliler gerçek kişi ise; nüfus cüzdanı fotokopisi ile T.C.kimlik numarasını ibraz edeceklerdir. Şirket olarak katılacaklar ise; 2019 tarihli, tasdikli ticaret yada sanayi odası sicil kaydı, faaliyet belgesi, şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile şirketin vergi numarasını ibraz edeceklerdir. Vekaleten iştirak ediyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile müracaat etmesi 23/10/2019 Çarşamba günü saat 11,00’e kadar Bölge Müdürlüğümüz Yatırım ve Emlak Servisine teslim edilmesi gerekmektedir. Geçici ve ek teminatlarının tamamını Bölge Müdürlüğümüzün Vakıfbank Edirne şubesindeki TR090001500158007287988565 nolu hesabına ( teminatlar yatırılırken taşınmazın parsel, kapı numaraları ile mevkii belirtilecektir ) yatırılacaktır.
6 Geçici ve ek teminatların geri ödemeleri katılımcıların banka hesap numaralarına aktarılacaktır.(Banka hesap Numarası ve İban Numarası olmayanların her hangi bir bankadan hesap açtırması gerekmektedir)
7 Bu ilan kiralık yer talebi ile ilgili, İdareye verilen dilekçe sahiplerine duyuru mahiyetinde olup, ihaleye giren şahıs taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılacaktır.
8 Taşınmaz bayanlar ve erkekler tuvaleti olarak iki kısımdan ibarettir. Taşınmaza ait su, elektrik aboneliklerin alınması ve bu abonelikler için gerekli olan tesisat imalatlarının idare denetiminde yaptırılması kiracısına aittir.
9 İhale uhdesinde kalan isteklinin süresi içerisinde İdaremizle kira kontratosu yapmaması halinde geçici teminatla birlikte ek teminatta bütçeye irad kaydedilir.
10 İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. İLAN OLUNUR.
Bilgi için.Tel: ( 0284 2253206 - ( Faks:0284 2251099) - ( e- posta: edirne@vgm.gov.tr-Elektronik Ağ:www.vgm.gov.tr )

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR