EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Edirne belediyesine ait 4 (dört) adet wc (umumi tuvalet) kiraya verilecektir

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
 Edirne Belediyesi İhale Belediye Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan 4 (dört) adet WC (umumi tuvalet) 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile 10 (on) yıl süre ile kiraya verilecektir.

İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a- Gerçek kişi ise: T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi,
b- Tüzel kişi ise ihalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi ve/veya esnaf odası “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi,
c- Tüzel kişi ise noter tasdikli ihalenin yapıldığı yıl tarihli imza sirküleri, dernek olması halinde dernek karar defterinin onaylı sureti
ç- Vekâleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri,
d- İlanda yazılı olan geçici ve ek teminatların yatırıldığına dair makbuzlar.
e- İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair “yer görme” belgesi,
f- Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi,
g- İhaleye katılacak tüzel kişilerden sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limited, Kollektif, Komandit...) kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname.
ğ- Edirne Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları ilişiksiz (borcu yoktur) belgesi
h- Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz (100,00-TL)
ı- İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2 nci maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde bedelsiz görülebilir veya 100,00 TL Karşılığında temin edilebilir.

2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

İsteklilerin geçici teminat ve ek teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 22.08.2019 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Belediye Encümenine başvurmaları ilan olunur.SIRA
NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE / MEVKİ

CİNSİ

TAHMİNİ
AYLIK KİRA BEDELİ
(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

EK TEMİNAT BEDELİ
ŞARTNAME BEDELİ İHALE GÜN
VE SAATİ
1 Edirne Merkez Sabuni Mahallesi
İlhan Koman Parkı Karşısı
(Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yanı)
WC
(Umumi Tuvalet)
2.100,00 TL 7.560,00 TL 7.560,00 TL 100,00 TL 22.08.2019
Perşembe
Saat: 10:30
2 Edirne Merkez Belediye Dükkanları
(Eski Camii Karşısı)
WC
(Umumi Tuvalet)
1.500,00 TL 5.400,00 TL 5.400,00 TL 100,00 TL 22.08.2019
Perşembe
Saat: 10:45
3 Edirne Merkez Yeraltı WC
Talatpaşa Caddesi – Tugay Karşısı
WC
(Umumi Tuvalet)
2.100,00 TL 7.560,00 TL 7.560,00 TL 100,00 TL 22.08.2019
Perşembe
Saat: 11:00
4 Edirne Merkez Dilaverbey Mahallesi
(Tamburacılar Cami Yanı)
WC
(Umumi Tuvalet)
1.400,00 TL 5.040,00 TL 5.040,00 TL 100,00 TL 22.08.2019
Perşembe
Saat: 11:15

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR