İSKENDERUN İCRA DAİRESİ

Düzeltme ilanı ILN01078150 icra Düzeltilen İlana Git

İSKENDERUN İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01082609
Şehir : Hatay / Belen
Semt-Mahalle : ŞENBÜK MAH. / BELEN
: 5091
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 14.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/459 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
3,218,400 TL
Birinci Satış Günü
:
16.01.2020 10:40
İkinci Satış Günü
:
13.02.2020 10:40
Satış Yeri
:
İskenderun Adliyesi İcra Dairesi Satış Odası - Zemin Kat PTT Yanı İSKENDERUN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSKENDERUN
İCRA DAİRESİ
2019/459 TLMT.
08/11/2019
DÜZELTME İLANI

Müdürlüğümüzce satışına karar verilen Hatay ili, İskenderun ilçesi, 113 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 16.01.2020 ve 13.02.2020 günü saat 10,40-10,45 saatlerinde yapılacak taşınmaz açık artırma ilanında taşınmaz özelliklerine; Katılımca Koşulları:4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 15.maddesi “(Değişik fıkra: 23/10/2008-5807 S.K./3.mad) OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir."(Ek fıkra: 23/10/2008-5807 S.K./3.mad) Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.” Şeklindedir. Taşınmazın icra satışları dâhil 3.kişilere devrinde OSB’den uygunluk şartı aranacak olup, Taşınmaz Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunduğundan, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereği: borç nedeniyle satışına karar verilen gayrımenkullerin icra yolu ile satışı halinde, Organize Sanayi Bölgesi (OSB.)’nın kuruluş protokolünde (ana sözleşmesinde) öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılmaktadır." hükmü yer almaktadır. Osmaniye OSB Kuruluş protokolünde Katılımcı sektör gruplarının ” Organize Sanayi Bölgesi Karma OSB (Farklı sanayi iş kollarında üretim yapan tesislerin yer aldığı OSB)niteliğinde olup, Yönetmelikte belirtilen katılımcılar, Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, OSB’ de yer tahsis edilecek özel yada tüzel kişilerin temel vasıfları ile iştigal konularını belirleyebilir.” Hükmünün yer almaktadır. Osmaniye OSB Müdürlüğü tarafından esas dosyaya sunulan yazılar gereği ihaleye girecek olanların OSB Uygulama Yönetmeliği 101. Maddesinde belirtilen Katılamayacak Tesisler kapsamında bulunmaması gerekir. İhaleye iştirak edecek katılımcılar bu nitelik ve koşullara sahip olarak ve bu nitelik ve koşulları bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 106. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına “taşınmazın icra yoluyla satışı dâhil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur” şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır. Hükmüne yer vermiştir. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 109.maddesinin 5.fıkrası uyarınca katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde OSB alacaklarını öncelikle ödenmesi koşulu bulunmaktadır. Ayrıca ihale usulü satışlarda ihaleye girecek olanların 08.08.2012 tarih ve 28378 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kurulamayacak Tesisler” başlıklı 101.maddesi kapsamında bulunmaması gerekmektedir.
İbarelerinin eklenmesine karar verilmiş olmakla iş bu düzeltme ilanı ilanen tebliğ olunur. 08.11.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR