BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dükkanların satışı yapılacaktır

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00832912
Şehir : Ankara / Beypazarı
Semt-Mahalle : BEYTEPE MAH. / BEYPAZARI
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 06.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Beytepe Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi 357 Ada 1 Parsel Bağımsız Bölüm No:2-4 (Zemin Kat 2 ve 1. Kat 4 nolu Dükkânlar birlikte ihale edilecektir.)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.07.2018 14:05
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye İhale Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait İlçenin Beytepe Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi 357 Ada 1 Parsel Bağımsız Bölüm No:2-4 (Zemin Kat 2 ve 1. Kat 4 nolu Dükkânlar birlikte ihale edilecektir.) 2.000.000,00-TL Muhammen Bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 30.07.2018 Pazartesi günü saat 14.05’de ihale ile satılacaktır.

Geçici Teminat Tutarı ( %3 ) 60.000,00-TL’dir.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

  1. İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

  2. İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

  3. İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

  1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

  2. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

  3. Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

  4. Şartname bedeli 100,00-TL’dir. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.
Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR