MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dükkanlar kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00819793
Şehir : Bursa / Mudanya
Semt-Mahalle : ÇAYÖNÜ MAH. / MUDANYA
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 08.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KENT 10.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
tarla, tuvalet, Çay Ocağı Tuvalet, Dükkân, Restoran niteliğindeki ticari alanlar kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.06.2018 15:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
20/06/2018 14:00 Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 1. Aşağıda adı, tapu bilgileri, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatları, belirtilen belediyemize ait 9 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralanmak üzere 20 Haziran 2018 Çarşamba günü ihaleye çıkarılacaktır. Kira bedeline + KDV uygulanacaktır.
 2. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 4. İkametgâh belgesi.
 5. Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka süresiz geçici teminat mektubu.
 6. Mudanya Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.
 7. Özel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi
 8. Tüzel kişiler için: 2018 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi.
 1. İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 14.00’ye kadar, teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 2. İhale Şartnamesi Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir.
 3. İhale şartnamesinin 7. Maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Sıra
No

ADRES

CİNSİ

ADA
/
PARSEL


İHALE
TARİH&SAATİ

TESPİT EDİLEN BEDEL

MUHAMMEN BEDELİ SÜRESİ

%3 GEÇİÇİ
TEMİNAT

1
Çayönü Mh.
İncirlik Mevkii.
Tarla 105/113 32.939,45m² 20.06.2018 15.00 Yıllık
5.000,00 TL
3 Yıllık
15.000,00 TL
450,00 TL
2 Çayönü Mh.
İncirlik Mevkii.
Tarla 104/123 17.153,06m² 20.06.2018 15.05 Yıllık
2.500,00 TL
3 Yıllık
7.500,00 TL
225,00 TL

3
Tirilye Mh. Liman Sokak No:26 Tuvalet 2213/1 68,72m² 20.06.2018 15.10 Aylık
300,00 TL
3 Yıllık
10.800,00 TL
324,00 TL
4 Tirilye Mh.
Sebzeci Sokak No:7
Tuvalet 2189/4 45,50m² 20.06.2018 15.15 Aylık
150,00 TL
3 Yıllık
5.400,00 TL
162,00 TL
5 Güzelyalı Burgaz Mh. Atatürk Parkı Tuvalet 2064/1 48,00m² 20.06.2018 15.20 Aylık
400,00 TL
3 Yıllık
14.400,00 TL
432,00 TL
6 Güzelyalı Eğitim Mh. Barış Manço Sk. No:4/1 Çay Ocağı Tuvalet 2054/3 50,00m² 20.06.2018 15.25 Aylık
600,00 TL
3 Yıllık
21.600,00 TL
648,00 TL
7 Hasanbey Mh.
Hal Sitesi
No:8/25
Tuvalet 1020/24 20,00m² 20.06.2018 15.30 Aylık 300,00 TL 3 Yıllık
10.800,00 TL
324,00 TL
8 Güzelyalı Mh.
Yeni Çarşı No: 14
Dükkân / 20,00m² 20.00.2018 15.35 Aylık 500,00 TL 5 Yıllık
30.000,00 TL
900,00 TL
9 Halitpaşa Mh. 2. Liman Sk. No:2 Restoran 1277/1 272,24m² 20.06.2018 15.40 Aylık 10.000,00 TL 3 Yıllık
360.000,00 TL
10.800,00 TL

Belediye Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR