SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dükkanlar ihale ile kiraya verilecektir

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888733
Şehir : Sakarya / Adapazarı
Semt-Mahalle : 15 TEMMUZ CAMİLİ MAH. / KARAMAN
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA YENİHABER 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SAKARYA YENİHABER 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, G24B12D3A-G24B12D3D- G24B12D4B nolu paftalarda Ay Çiçeği Vadisinde bulunan; Bisiklet Dünyasındaki Showroom, Tag 3 adlı, 2 Adet Dükkân bölümlerinin 3 yıllığına kiralanması işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.11.2018 14:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
AY ÇİÇEĞİ VADİSİNDE BULUNAN 2 ADET DÜKKÂNIN KİRALANMASI

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Tasarrufu Belediyemize ait, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, G24B12D3A-G24B12D3D- G24B12D4B nolu paftalarda Ay Çiçeği Vadisinde bulunan; Bisiklet Dünyasındaki Showroom, Tag 3 adlı, 2 Adet Dükkân bölümlerinin 3 yıllığına kiralanması işi.

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir.

MADDE–3: İHALENİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE – 4: İHALENİN TAHMİNİ BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, TARİHİ VE SAATİ:

İlçe

Mahalle

Pafta

m2’si

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli %3

İhale Tarihi

İhale Saati

Adapazarı

15 Temmuz Camili

G24B12D3A G24B12D3D G24B12D4B

66.72

Showroom

Dükkân

Aylık 100,00-TL

108,00-TL

15.11.2018

14.10

Adapazarı

15 Temmuz Camili

G24B12D3A G24B12D3D G24B12D4B

122.03


Tag 3


Dükkân

Aylık 100,00-TL

108,00-TL


15.11.2018


14.15


İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 15.11.2018 saat 12.00’a kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

Gerçek Kişiler:
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
5- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
6- Sakarya Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” yazısı,

Tüzel Kişiler:
1- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
3- Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet belgesi, Ticaret sicil gazetesi.
4- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,
5- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği.
6- Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı.
7- Sakarya Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” yazısı,
8- Uluslararası Bisiklet Takımına sahip olmak,
9- Bünyesinde Mekanisyen Çalıştırmak.


2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR