ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dükkan satışı yapılacaktır

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875966
Şehir : Antalya / Elmalı
Semt-Mahalle : GÜNDOĞAN MAH. / ELMALI
: 34
Yayınlandığı Gazeteler

TOROS 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TOROS 15.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet dükkan satılacaktır.
İşin Yapılacağı Yer
:
İlçenin Gündoğan Mahallesi  Çarşı Pazar Yeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye dairesinde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçenin Gündoğan Mahallesi Çarşı Pazar Yerinde bulunan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre satışı yapılmak üzere açık ihaleye çıkarılmıştır. Buna göre satışı yapılacak olan ;
-59 ada 70 parsel bodrum kat 6 bağımsız bölüm nolu 24,80 m2 miktarlı dükkanın tahmini bedeli 100.000,00 TL olup geçici teminatı 3.000,00 TL’dir. Dükkanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi 24/10/2018 tarihinde saat 10:00 da,
-59 ada 09 parsel Bodrum kat 1 bağımsız bölüm nolu 34,00 m2 miktarlı dükkan dükkanın tahmini bedeli 105.000,00 TL olup geçici teminatı 3.150,00 TL’dir. Dükkanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi 24/10/2018 tarihinde saat 10:02 de,
Belediye dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Taşınmazların satışı ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde ve Belediye İlan Tahtasında görülebilir.
İhaleye Girebilme Şartları;
a)Gerçek Kişilerden; geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bu satış ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname
b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler , tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi ,ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.
İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 04/10/2018
Elmalı Belediye Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR