KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dükkan satışı yapılacaktır

KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874385
Şehir : Gümüşhane / Kelkit
Semt-Mahalle : BAHÇELİEVLER MAH. / KELKİT
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde 11 (Onbir) Adet dükkan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kelkit Belediye Başkanlığı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, Bele. Hamam Civarı mevkiinde, Ada 819, Parsel 14’de, tamamı 995,45.m2 yüzölçümlü arsa üzerinde, mülkiyeti Kelkit Belediyesi Tüzel Kişiliği adına tapuya kayıtlı Katlı Dükkan ve Seyir Terası binasındaki aşağıda Bağımsız Blm. Numaraları, Mahallesi, Niteliği, Ada, Parsel, Arsa Payı, Kat No’su ve m2’si, KDV hariç Muhammen Bedelleri ,Geçici teminatları, İhale Tarih ve Saatleri yazılı 11 (Onbir) Adet dükkan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi uyarınca açık teklif artırma usulüyle satılacaktır.

B.BLM.NO. MAHALLESİ NİTELİĞİ ADA PARSEL ARSA PAYI KAT NO VE m2.Sİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİH VE SAATİ
5- Bahçelievler Dükkan 819 14 453/3379 Bodrum1+Zemin+ 1.Kat=453.00.m2 1.319.818,00.-TL 39.595,00.-TL 23/10/2018 Saat:14.00
6- Bahçelievler Dükkan 819 14 171/3379 Bodrum1+Zemin+ 1.Kat=171.00.m2 515.691,00.-TL 15.471,00.-TL 23/10/2018 Saat:14.10
7- Bahçelievler Dükkan 819 14 135/3379 Bodrum1+Zemin+ 1.Kat=135.00.m2 393.320,00.-TL 11.800,00.-TL 23/10/2018 Saat:14.20
8- Bahçelievler Dükkan 819 14 117/3379 Bodrum1+Zemin+ 1.Kat=117.00.m2 340.880,00.-TL 10.227,00.-TL 23/10/2018 Saat:14.30
9- Bahçelievler Dükkan 819 14 105/3379 Bodrum1+Zemin+ 1.Kat=105.00.m2 305.920,00.-TL 9.178,00.-TL 23/10/2018 Saat:14.40
10- Bahçelievler Dükkan 819 14 84/3379 Bodrum1+Zemin+ 1.Kat=84.00.m2 244.714,00.-TL 7.342,00.-TL 23/10/2018 Saat:14.50
11- Bahçelievler Dükkan 819 14 116/3379 Bodrum1+Bodrum2+ Zemin+1=116.00.m2 337.966,00.-TL 10.139,00.-TL 23/10/2018 Saat:15.00
12- Bahçelievler Dükkan 819 14 168/3379 Bodrum1+Bodrum2+ Zemin+1=168.00.m2 489.469,00.-TL 14.685,00.-TL 23/10/2018 Saat:15.10
13- Bahçelievler Dükkan 819 14 196/3379 Bodrum1+Bodrum2+ Zemin+1=196.00.m2 571.048,00.-TL 17.132,00,-TL 23/10/2018 Saat:15.20
14- Bahçelievler Dükkan 819 14 300/3379 Bodrum1+Bodrum2+ Zemin+1=300.00.m2 874.050,00.-TL 26.222,00.-TL 23/10/2018 Saat:15.30
15- Bahçelievler Dükkan 819 14 444/3379 Bodrum1+Zemin+ 1.Kat=444.00.m2 1.293.597,00.-TL 38.808,00.-TL 23/10/2018 Saat:15.40


İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
a)İhale dokümanı ve şartnamenin satın alındığına dair makbuz.
b)Geçici teminatın belediye hesabına yatırıldığına dair makbuzu ya da tutarı kadar banka teminat mektubu.
c)Gerçek kişiler için kimlik fotokopisi, Nüfus Müdürlüğünden alınmış onaylı yerleşim yeri ve diğer adres belgesi ile noter onaylı imza beyanı.
d)Gerçek kişiler için ihaleye vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.
e)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri
bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Oda Kayıt/Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
f)İhaleye posta, faks, mail vb. araçlarla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
g)İhale dokümanı ve şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Kelkit Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nden 200,00.-TL (İkiyüz) Türk Lirası ücret mukabili karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanını satın almaları ve makbuzunu ihale evrakları ile birlikte ihale komisyona ibraz etmeleri şarttır.
h)Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR