ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dükkan satışı yapılacaktır

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00853318
Şehir : Antalya / Muratpaşa
Semt-Mahalle : ÇAYBAŞI MAH. / GENÇLİK
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA KÖRFEZ 16.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANTALYA KÖRFEZ 18.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
VATAN 17.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
30 adet iş yeri satılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Muratpaşa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Muratpaşa ilçesi Çaybaşı mahallesi 12672 ada 6 parsel nolu 9.592,00m2 yüzölçümlü taşınmazda bulunan aşağıda belirtilen 30 adet bağımsız bölüm 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile satılacaktır.
Satılacak taşınmazların;

S.No Bağımsız bölüm no Arsa payı Katı Kullanım alanı (m2) Cinsi Tahmini bedeli (TL) Geçici teminat bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 2 8470/2230534 1.bodrum 84,70 İş yeri 490.000,00 14.700,00 20/09/2018 10:00
2 3 29140/2230534 1.bodrum 157,60 İş yeri 1.480.000,00 44.400,00 20/09/2018 10:10
3 4 27809/2230534 1.bodrum 150,40 İş yeri 1.410.000,00 42.300,00 20/09/2018 10:25
4 5 33744/2230534 1.bodrum 182,50 İş yeri 1.710.000,00 51.300,00 20/09/2018 10:40
5 6 23784/2230534 1.bodrum 128,40 İş yeri 1.205.000,00 36.150,00 20/09/2018 10:55
6 75 37340/2230534 Zemin+
asma kat
373,40 İş yeri 1.885.000,00 56.550,00 20/09/2018 11:10
7 77 26530/2230534 Zemin 265,30 İş yeri 1.340.000,00 40.200,00 20/09/2018 11:25
8 78 30520/2230534 Zemin 162,00 İş yeri 1.520.000,00 45.600,00 20/09/2018 11:40
9 79 32271/2230534 Zemin 171,30 İş yeri 1.605.000,00 48.150,00 20/09/2018 11:55
10 80 25660/2230534 Zemin 136,20 İş yeri 1.275.000,00 38.250,00 20/09/2018 12:10
11 81 23626/2230534 Zemin 125,40 İş yeri 1.175.000,00 35.250,00 20/09/2018 12:25
12 290 1010/2230534 3.kat 7,30 İş yeri 75.000,00 2.250,00 20/09/2018 13:30
13 291 970/2230534 3.kat 6,90 İş yeri 75.000,00 2.250,00 20/09/2018 13:40
14 292 1250/2230534 3.kat 9,70 İş yeri 100.000,00 3.000,00 20/09/2018 13:50
15 293 1390/2230534 3.kat 11,10 İş yeri 115.000,00 3.450,00 20/09/2018 14:00
16 294 1189/2230534 3.kat 9,10 İş yeri 95.000,00 2.850,00 20/09/2018 14:10
17 295 1539/2230534 3.kat 12,60 İş yeri 130.000,00 3.900,00 20/09/2018 14:20
18 296 1479/2230534 3.kat 12,00 İş yeri 125.000,00 3.750,00 20/09/2018 14:30
19 297 1589/2230534 3.kat 13,10 İş yeri 135.000,00 4.050,00 20/09/2018 14:40
20 298 2149/2230534 3.kat 18,70 İş yeri 195.000,00 5.850,00 20/09/2018 14:50
21 299 1459/2230534 3.kat 11,80 İş yeri 125.000,00 3.750,00 20/09/2018 15:00
22 300 929/2230534 3.kat 6,50 İş yeri 70.000,00 2.100,00 20/09/2018 15:10
23 301 939/2230534 3.kat 6,60 İş yeri 70.000,00 2.100,00 20/09/2018 15:20
24 302 1759/2230534 3.kat 14,80 İş yeri 155.000,00 4.650,00 20/09/2018 15:30
25 303 1039/2230534 3.kat 7,60 İş yeri 80.000,00 2.400,00 20/09/2018 15:40
26 304 1029/2230534 3.kat 7,50 İş yeri 80.000,00 2.400,00 20/09/2018 15:50
27 305 2159/2230534 3.kat 18,80 İş yeri 195.000,00 5.850,00 20/09/2018 16:00
28 306 21790/2230534 3.kat 217,90 İş yeri 1.100.000,00 33.000,00 20/09/2018 16:10
29 307 7810/2230534 3.kat 78,10 İş yeri 450.000,00 13.500,00 20/09/2018 16:25
30 308 30490/2230534 3.kat 304,90 İş yeri 1.540.000,00 46.200,00 20/09/2018 16:40

2- Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.
3- İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.
GERÇEK KİŞİLERDEN:
4.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,
4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
4.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
4.4- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.
4.5-Yabancı İstekli gerçek kişiler için Türkiye’de gayrımenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
4.6-Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)
TÜZEL KİŞİLERDEN:
4.7- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
4.8- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.9- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.10- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.11- Yabancı İstekli tüzel kişiler için Türkiye’de gayrımenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı
4.12- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.
4.13-Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)
4.14-Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması.
5-Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.
7- Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 20/09/2018 Perşembe günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR