KARKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dükkan kiraya verilecektir

KARKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861357
Şehir : Gaziantep / Karkamış
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP OLUŞUM 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karkamış Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Sayı:2018/3

T.C.
KARKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

1. Mülkiyeti Karkamış Belediyesine ait aşağıda adres kayıtları, Kira bedeli, geçici teminatı ve güvence bedeli belirtilen işyerleri Belediye Encümenimizin 10.09.2018 tarih ve 53 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 maddesi c bendi uyarınca, açık artırma yolu ile 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.

NİTELİĞİ BLOK KAT BAĞIMSIZ
BÖLÜM NO
TEKNİK ÖZELLİK Muhammen Kiralama Bedeli
( TL )

Geçici Tem.Bed.

Güvence Bed.
Alan
( m² )
Kat Sayısı Yaşı
Dükkan C Zemin 1 360.00 m² Tek 0 3000 TL 90 TL 3000 TL

3- Söz konusu taşınmazların açık teklif usulü (açık artırma) kiralama ihalesi;
01.10.2018 Pazartesi günü saat 11:00’da Karkamış Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
4- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise b) İstekli tüzel kişilik ise
1 Türkiye’de tebligat için adres göstermesi 1 Türkiye’de tebligat için adres göstermesi
2 Vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname 2 Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve kimlik fotokopisi
3 Nüfus cüzdanı fotokopisi 3 Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
4 Satış şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı 4 Satış şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı
5 İhaleye iştirak eden taraflardan her sahifesi imzalanmış şartname 5 İhaleye iştirak eden taraflardan her sahifesi imzalanmış şartname
6 Geçici teminat ve güvence bedeli ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu 6 Geçici teminat ve güvence bedeli ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu
7 Karkamış Belediyesine borcu olmadığına dair belge 7 Karkamış Belediyesine borcu olmadığına dair belge

Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak Karkamış Belediye Başkanlığına teslim edilecektir.
5- Bir taşınmaz ihalesi uhdesinde kalan kişi, aynı teminat ile başka bir taşınmaz için ihaleye katılamazlar.
6- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, yukarıda belirtilen her bir taşınmaza ait geçici teminat ve güvence bedelini (nakit veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu olabilir) 01.10.2018 Pazartesi günü saat 11:00’a kadar katılıma ait diğer evraklar ile birlikte Belediyemiz Gelir Şefliğine vereceklerdir. Daha sonraki başvurular kesinlikle kabul edilemeyecektir ve ihaleye katılamayacaklardır.
7- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 50,00 TL karşılığında Belediyemiz Gelir Şefliğinde görebilir ve temin edebilirler. İhaleye katılacakların şartname satın almaları zorunludur. Şartname satın almayan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
8- İş bu ihaleye ait KDV, vergi, resim harç ve tellaliye gibi tüm kanuni giderler alıcıya ait olacaktır.
9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR