KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dükkan, büfe ve mesken kiraya verilecektir

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860906
Şehir : Aydın / Kuşadası
Yayınlandığı Gazeteler

DAVUTLAR EKSPRES 11.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DAVUTLAR EKSPRES 17.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dükkan, İş yeri, Büfe, Mesken niteliğindeki 10 adet taşınmaz kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI


Kuşadası Belediye Başkanlığından;
İhale İli :Aydın
İlçesi :Kuşadası
Kurum :Kuşadası Belediye Başkanlığı
İşin Adı / Konusu/Cinsi :Taşınmaz kiralama işi.
İhale onay Tarihi ve Sayısı :05.09.2018 Tarih, E.1065 Sayılı yazı
Encümen Karar Tarihi ve Sayısı :06.09.2018 Tarih, 3572 Sayılı Encümen Kararı
İhale Tarihi & Saati :21.09.2018 & 10:00’dan itibaren
İhale Usulü :2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre
TAŞINMAZ KİRALAMA LİSTESİ

Sıra No

ADRES

KAPI NO

ADA / PARSEL

ALAN (M2)

YILLIK MUAMMEN
KİRA BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL) (%3 )

KİRA
SÜRESİ

İHALE SAATİ

ÖDEME ŞEKLİ

1

Camikebir Mahallesi
Atatürk Bulvarı Turistik Site
(Dükkan)


5


48 Ada 10 Parsel


334m2 (zemin kat 155m2 + 1.kat 179m2)


300.000,00TL9.000,00 TL


10 Yıllık


10:00


YILLIK
PEŞİN2

Dağ Mah. Okurlar Sokak
(Dükkan)


1


40 ada 34 Parsel


31m2


13.000,00TL


390,00TL


3 Yıllık


10:05


YILLIK
PEŞİN

3

Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı Turistik Çarşı
(İşyeri)

67/3

48 ada 7 Parsel

19m2

6.500,00TL

195,00TL

3 Yıllık

10.10

YILLIK
PEŞİN

4

Türkmen Mahallesi Belediye Santral Garaj
(İşyeri)

35/24

305 Ada 17 Parsel

40m2


7.200,00TL


216,00TL

3 Yıllık

10.15

YILLIK
PEŞİN

5

Türkmen Mahallesi Belediye Santral Garaj
(İşyeri)

35/9

305 Ada 17 Parsel

105m2


15.000,00TL


450,00TL

3 Yıllık

10.20

YILLIK
PEŞİN

6

Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı Turistik Çarşı
(İşyeri)

57

48 Ada 7 Parsel

33m2


75.000,00TL


2.250,00TL

3 Yıllık

10.25

YILLIK
PEŞİN

7

Camikebir Mahallesi
Atatürk Bulvarı Turistik Site
(Dükkan)


8


48 Ada 10 Parsel

270m2 (zemin kat + 1.kat + 13 nolu dükkanın 1.katı)


230.000,00TL6.900,00 TL


3 Yıllık


10:30


YILLIK
PEŞİN

8

Camikebir Mahallesi
Atatürk Bulvarı Turistik Site
(Dükkan)


13


48 Ada 10 Parsel


64m2


70.000,00TL2.100,00 TL


3 Yıllık


10:35


YILLIK
PEŞİN9

Güzelçamlı Mah. Hürriyet Caddesi Ege Konut Sitesi doğusu göl kenarı
(büfe yeri)


63

3223 parsel doğusu park alanı


24m2


10.000,00TL


300,00TL


3 Yıllık


10:40


YILLIK
PEŞİN


10

Alacamescit Mah. Şeref Sokak
(Mesken)

11/1

187 Ada 28 Parsel

230m2 (105m2 kapalı alan + avlusu)


AYLIK 600TL216,00TL


3 Yıllık


10:45


AYLIK
PEŞİN

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda liste halinde belirlenmiş 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7 ve 8. sıralardaki işyeri ve dükkanlar, 10. sıradaki mesken ve 9. sıradaki kamu lehine terk alanları içerisindeki büfe alanı olarak gözüken (özellikleri belirtilen ve ekli, kapalı alanı kiracı tarafından projesine uygun yapılarak, kira süresi sonunda bedelsiz ve şartsız olarak belediyemize devretmesi şartıyla) 21/09/2018 tarih, saat 10:00’dan itibaren Kuşadası Belediyesi Encümen Salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre ihalesi yapılacaktır.
Madde2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Kuşadası Belediyesi, Belediye Başkanlığı Encümen Salonu, Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 3- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Kuşadası Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
Madde 4- İhale şartnamesi ihalenin ayrılmaz parçasıdır.
Madde 5- İhale açık arttırma usulü ile yapılacağından isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.
Madde 6- İhaleye Katılabilmek için;
a) Kanuni İkametgâh sahibi olmak (İkametgâh il muhabiri/Yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)
b) Nüfus sureti (gerçek kişiler için)
c) Geçici teminat yıllık muhammen bedelin %3ü oranındadır.
d) Şartname alındı makbuzu
e) Başkası adına ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya İlgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,
g) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
h) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ı) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,
i) Kuşadası Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış, Belediyemize vadesi geçmiş borcu yoktur belgesi.
j) İhaleye katılacak şirket ve kişilerin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin beyan.
k) Camikebir Mahallesi 48 Ada 10 parselde bulunan kiralama alanının dış cephesi ekli projesine ve Denizbank’ın dış kaplaması ile uygun hale getirilecektir.
l) İhale listesinin 10. Sırasındaki Kiralık Mesken ile ilgili yıllık muhammen kira bedeli 12 Aya bölünmek suretiyle Aylık peşin olarak ödenecektir
Madde 7-Şartname bedeli 250TL (İKİYÜZELLİ Türk Lirası)
Madde 8-İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden temin
Edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile ihale dosyalarını ihale saatinde Belediye Encümeni’ne (İHALE KOMİSYONU) teslim etmeleri zorunludur.
İlan olunur.

Özer KAYALI
Belediye Başkanı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR