BAFRA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Düğün salonu ve yalıtım atölyesi kiraya verilecektir

BAFRA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00859603
Şehir : Samsun / Bafra
Yayınlandığı Gazeteler

ALTINOVA 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ALTINOVA 18.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Düğün Salonu ve Yalıtım Atölyesi niteliğindeki taşınmazlar 5 yıllığına kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bafra Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
BAFRA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALLAR

SIRA İLÇE/MAH ADA NO PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ(M2) HAZİNE HİSSESİ KİRAYA VERİLECEK ALAN (M2)VE KİRA SÜRESİ KİRALAMA AMACI VE YERİ FİİLİ DURUM İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI(TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 BAFRA/Mardar 207 48 14.441,94 m2 Tam 1.112,87 m2 /5 Yıl Ticari Amaçlı (Düğün Salonu) İşgalli 46.300,00 TL 13.890,00 TL 27/092018 10:00
2 BAFRA/Mardar 207 48 14.441,94 m2 Tam 1.318,78 m2/5 Yıl Ticari Amaç (Yalıtım Atölyesi) İşgalli 37.500,00 TL 11.250,00 TL 27/09/2018 10:30


Yukarıda cinsi, niteliği, miktarı, ait olduğu idare, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen Taşınmazmal hizasında gösterilen tarih ve saatte Bafra Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında toplanacak Komisyon tarafından, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile kiralama ihaleleri yapılacaktır.

1) İsteklilerin belirtilen gün ve saatte;
a) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
b)-Yasal Yerleşim Belgesi (ikametgah ilmühaberi)
b)-Tebligat için Türkiyede adres gösterir belge.(Adres Beyanı)
c) Yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri
c) Özel hukuk kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise Yukarıdaki a ve b bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi,
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına Teslim etmeleri gerekmektedir
4) Her türlü vergi, harç vb. alıcısına aittir.

5) Posta ile yapılan müracaatlarda vaki gecikmeler kabul edilemez.

6) Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7) Kiralaması yapılacak taşınmaz mallara ait şartname mesai saatleri içersin de Bafra Milli Emlak Servisinde ücretsiz görülebilir ve alınabilir.


İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR