AYBEL İNŞAAT ORGANİZASYON SPOR HİZMETLERİ TEMİZLİK GIDA SAN. TİC. A.Ş.

Düğün salonu ve bahçesi kiraya verilecektir

AYBEL İNŞAAT ORGANİZASYON SPOR HİZMETLERİ TEMİZLİK GIDA SAN. TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940913
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

HEDEF 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HEDEF 12.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Zafer Mah.114.Sok.823 Ada,20 Parselde kayıtlı 1196 m2
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adnan Menderes Mahallesi 511 Sokak No:8/3 Adnan Menderes Mahallesi 511 Sokak No:8/3 Efeler/Aydın
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AYBEL İNŞAAT ORGANİZSYON SPOR HİZMETLERİ TEMİZLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İŞYERİ VE BAHÇESİ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

İLAN

1. İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Adı : AYBEL İnş.Org.Sor Hiz.Tem.Gıd.San.Tic. A.Ş. (İdare)
Adresi : Adnan Menderes Mahallesi 511 Sokak No:8/3 Efeler/Aydın
Telefon Numarası : 0256 211 21 61
İlgili Personelin
Adı-Soyadı/ Unvan : Cüneyt Emirhan ŞAHİN/ Yönetim Kurulu Vekaleten

İhaleye ilişkin diğer bilgiler, yukarıda adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle bedelsiz görülebilir.

 1. İHALENİN KONUSU :

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisince, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi çerçevesinde, İdaremize kiraya verilen Efeler İlçesinde yer alan İŞ YERİ VE BAHÇESİ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ belirtilen koşullarda ve 30.11.2020 tarihine kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif suretiyle, kiraya verilmesi işi.

 1. İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI, İHALENİN TARİHİ VE SAATİ
Sıra No İlçesi Mahallesi Adı Adres Kiralık Alan (m2) Kulanma Amacı Yıllık Muhammen Bedel (KDV hariç) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Efeler
ZAFER MAH.

İŞ YERİ VE BAHÇESİ
ZAFER MAH. 114 SOK. NO:3 EFELER/ AYDIN 823 Ada, 20 Parsel, 26 Pafta 1.196,00 MT2 DÜĞÜN SALONU VE ÇAY BAHÇESİ 45.600,00TL 1.368,00 TL 21.02.2019 10:30
 1. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı şahıslar, yine aynı kanunun 83. Maddesinde belirtilen nedenlerle 84 ve 85. Maddelere göre haklarında yasaklama kararı bulunan şahıslar dolaylı ya da dolaysız olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapmışsa sözleşme feshedilerek kesin teminatı gelir kaydolunur.

 1. İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER:
 1. Kanuni ikametgah belgesi,
 2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
 3. Ticaret ve Sanayi Odası faaliyet belgesi (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak)
 4. Geçici teminat,
 5. Teklif Mektubu,
 6. İmza sirküleri,

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

  1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  2. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
 1. İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
 1. İdareye borcu olmadığına dair belge,
 2. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı ve şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okunup kabul ettiğini belirtip imzalaması,
 1. İhaleye katılmak isteyenler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte hazırladıkları teklif mektubunu da içeren kapalı zarflarını en geç 21/02/2019 günü Saat 10.30 ihale saatinden yarım saat önce İdarenin İş Bu şartnamede yazılı olan adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikme nedeniyle kuruma geç ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir. Teklif mektubu İhale teklif zarfında ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak sunulacaktır.
 1. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (Teminat dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler güncel olmalıdır.
 2. İhale dokümanı İdarede bedelsiz görülebilir ve 100,00-TL (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, şartname bedeli hiçbir koşulda geri ödenmez.

İsteklilere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR