ÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Düğün salonu kiraya verilecektir

ÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887586
Şehir : Afyonkarahisar / Çay
Yayınlandığı Gazeteler

ÇAY YENİHABER 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye meclis salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1-Mülkiyeti Belediyemize ait Tapunun Vakıf Mahallesi, 37 Pafta, 279 Ada, 36 Parsel de bulunan 1436,96 M2 arsanın üzerine yapılacak olan 313 m2 kapalı düğün salonu, 35 m2 teras, 140 m2 teras, 84 m2 mescit yapmak için Belediyemiz gelirlerine katkısı olması nedeniyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden 10 yıl müddetle ihale suretiyle kiraya verilebilecektir.
2-İhale 22.11.2018 tarih Perşembe günü saat 14.00 ‘te Belediyemiz meclis salonunda
Encümenimiz huzurunda yapılacaktır.
3-Tapunun Vakıf Mahallesi, 37 Pafta, 279 Ada, 36 Parsel de bulunan 1436,96 M2 arsa için kira ihale muhammen bedeli 4.500,00.- TL olup ihale geçici teminatı 135,00 TL dir. İhale saati 14:00

4- İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları;
a)Nüfus cüzdanının aslı yada noter tasdikli kimlik belgesi.
b)Son altı aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas olacak açık adres beyanı.
c)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d)Vekaleten iştirak edilecekse noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza sirküsü.
5-İhale,ihale tarihinden sonra on beş gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.
6- Bu husustaki şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilinir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR