BURFAŞ BURSA PARK BAHÇE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZ. TİC. A.Ş.

Düğün, nikah, nişan ve sünnet organizasyonlarının satış hakları kiraya verilecektir

BURFAŞ BURSA PARK BAHÇE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZ. TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi İçerisinde Yer Alan Açık Teras, Fuaye Alanı ve 3 Adet Salonunda Yapılacak Düğün, Nikah, Nişan ve Sünnet Organizasyonlarının Satış Haklarının Devredilmesi İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok adresinde bulunan Burfaş Toplantı Odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA İLİ, OSMANGAZİ İLÇESİ, SANTRAL GARAJ MAHALLESİ, MERİNOS AKKM İÇERİSİNDE YER ALAN AÇIK TERAS, FUAYE ALANI VE 3 ADET SALONUNDA YAPILACAK DÜĞÜN, NİKAH, NİŞAN VE SÜNNET ORGANİZASYONLARININ SATIŞ HAKLARININ DEVREDİLMESİ İŞİ


BURFAŞ BURSA PARK BAHÇE SOS. VE KÜL. HİZ. TUR. ÖZEL YURT İŞ. İNŞ. BAS. YAY. İLAN MAT. REK. SAN TİC. A. Ş.

İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:
‘’Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi İçerisinde Yer Alan Açık Teras, Fuaye Alanı ve 3 Adet Salonunda Yapılacak Düğün, Nikah, Nişan ve Sünnet Organizasyonlarının Satış Haklarının Devredilmesi İşi’’ kapsamında 1 Açık Teras, 1 Fuaye Alanı ve 3 Adet Salon olmak üzere toplamda 5 Adet Salonda yapılacak olan organizasyonların satış hakkı devri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihaleye konmuştur.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:
İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş İhale Biriminde ve şirketimiz www.burfas.com.tr internet adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş İhale Biriminden 2.000,00 TL (İkibinTürkLirası) karşılığında alacaklardır.
İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş Muhasebe Birimi’ne veya aşağıda belirtilen banka iban numaralarına ihale doküman ücreti yatırabilecektir.
- Vakıfbank Cumhuriyet Şubesi TR63 0001 5001 5800 7281 7541 79

İHALENİN YAPILACAĞI ADRES:
Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok adresinde bulunan Burfaş Toplantı Odasında yapılacaktır.

İHALE TARİH VE SAATİ:

İhale, 20.11.2019 Çarşamba günü saat 10:00'da yapılacaktır.
İHALE USULÜ:
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereği: Açık Teklif Usulü

KİRALANACAK YERİN TAHMİNİ BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhale Tarihi / Günü : 20 Kasım 2019 / Çarşamba
İhalenin Yapılacağı Yer : BURFAŞ Toplantı Salonu
Yıllık Muhammen Bedel : 370.000,00-TL (K.D.V. hariç)

Satış Haklarının Devrine ait sözleşme 01.01.2020 tarihinde başlar ve 31.12.2022 tarihinde sona erer. İstekliler ‘’Teklif Mektubu’’na Şartnamenin Madde 1’inde yer alan tablodaki A ve B Grupları için belirtilen YILLIK TAHMİN EDİLEN ORGANİZASYON ADEDİ’ni arttırmak suretiyle oluşacak YILLIK TAHMİN EDİLEN MİNİMUM TUTAR (KDV HARİÇ)’ı yazacaklardır. YILLIK TAHMİN EDİLEN MİNİMUM TUTAR (KDV HARİÇ) Yüklenici tarafından taahhüt edilen tutar olacaktır.
Teklif ve taahhüt edilen organizasyon sayısı karşılığında 2020 yılı için ödenecek toplam tutar sözleşme imza altına alınmadan evvel Vakıfbank Cumhuriyet Şubesi TR63 0001 5001 5800 7281 7541 79 nolu IBAN hesabına (BURFAŞ) Havale-EFT yoluyla ödenecektir.
Geçici Teminat Bedeli : 447.000,00-TL
İhale Saati : 10:00

İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER:
Gerçek Kişiler için;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • İkametgâh Kağıdı (Nüfus Müdürlüğü, İlgili Muhtarlık veya e-devletten alınan),
 • Adres Beyanı (İhale Biriminden alınacaktır),
 • İhale dosyasının satın alındığına dair belge (2.000,00-TL),
 • Geçici Teminat Alındı belgesi, geçici teminat mektubu veya ilgili ihale için yatırılmış olduğu açıklamasında belirtilmiş olan banka dekontu, (447.000,00-TL)
 • Yer Görme Belgesi (İhale Biriminden alınacaktır),
 • Vekaleten ihaleye katılım olması durumunda vekaletname ve teklif verecek kişiye ait imza beyannamesi (Noter onaylı),
 • Ortak girişim olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi (Noter onaylı),
 • Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı),
 • İmza Beyannamesi (Noter onaylı),
 • İş Deneyim Belgesi (İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belge veya 1.500.000-TL’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge),
 • Gayrısıhhi Müessese olarak alınmış İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı,
 • İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi,
 • İSO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi,
 • Faaliyet Konusu ‘’Gıda Üretimi Yapan İşletmeler’’ olan İşletme Kayıt Belgesi,
 • Tüm sayfaları ve ekleri imzalanmış şartname.

Tüzel Kişiler için;

 • Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Adres Beyanı (İhale Biriminden alınacaktır)
 • İhale dosyasının satın alındığına dair belge (2.000,00-TL),
 • Geçici Teminat Alındı belgesi, geçici teminat mektubu veya ilgili ihale için yatırılmış olduğu açıklamasında belirtilmiş olan banka dekontu, (447.000,00-TL)
 • Yer Görme Belgesi (İhale Biriminden alınacaktır),
 • Vekâleten ihaleye katılım olması durumunda vekâletname ve teklif verecek kişiye ait imza beyannamesi (Noter onaylı),
 • Ortak girişim olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi (Noter tasdikli),
 • İş Deneyim Belgesi (İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belge veya 1.500.000-TL’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge),
 • Gayrısıhhi Müessese olarak alınmış İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı,
 • İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi,
 • İSO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi,
 • Faaliyet Konusu ‘’Gıda Üretimi Yapan İşletmeler’’ olan İşletme Kayıt Belgesi,
 • Tüzel kişilik dernek ise; isteklinin yetkili olduğuna dair Karar Defteri ile yetkilinin noter onaylı İmza Sirküleri,
 • Tüm sayfaları ve ekleri imzalanmış şartname.

TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:
Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş İhale Birimine 20.11.2019 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta yolu ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR