KULP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Diyarbakır Kulp'ta 61 m² dükkan satışı yapılacaktır

KULP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00967539
Şehir : Diyarbakır / Kulp
Semt-Mahalle : MERKEZ YENİ MAH. / KULP
: 61
Yayınlandığı Gazeteler

PASURUN SESİ 25.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
578,17 m2 alanlı parselin üzerinde bulunan 61,50 m2 lik dükkan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümeni-Kulp Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu Merkez Yeni Mahalle Cengiz Topel cad.No.Marmara Caddesi No:123 Kulp / DİYARBAKIR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KULP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

İHALENİN KONUSU:

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kulp Merkez Yeni Mahalle L46-A-01-A-1-B pafta 224 ada ve 14 parselde bulunan 61,50 m2 alanlı Ziraat Bankası yanındaki dükkanın (pastanenin bulunduğu dükkan) 240.000,00 muhammen bedelle (Bu satışından doğacak tapu harç, vakfiye vb. giderleri alıcısına ait olmak koşulu ile) 2886 sayılı ihale yasası uyarınca ve şartnamesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale yoluyla Kulp Belediye Başkanlığı Encümenince yapılacak ihale ile satılacaktır.
2-SATILACAK TAŞINMAZ MALIN

İşin Adı Dükkan Satışı
İlçe Kulp
Mahalle Merkez Yeni Mahalle, Kukart mevkii
Niteliği Arsa
İmar durumu Belediye Hizmet Alanı
Mahalle Ada Parsel m2 Muhammen bedeli Geçici
Teminat
İhale tarih/Saati
Merkez Yeni 224 14 578,17 240.000,00TL 7.200,00TL 27.03.2019
Saat: 10:00’da
Satılacak Yer: 578,17 m2 alanlı parselin üzerinde bulunan 61,50 m2 lik dükkanın satılması
Meclis Karar Tarih/No 08.03.2019 tarih, 22
Tapu Tarihi 10.05.2018
Encümen karar tarih/no
Takdir Kom. Raporu 15.03.2019 tarih, 2019/1 sayı
İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Açık Teklif Usulü
İhale İlan Şekli Yerel Gazete İlanı - Belediye ilan panosu-Kaymakamlık İlan Panosu
İhale İlan Adedi 1 defa
Şartname ve ekleri Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.
İlgili Mevzuat ve Tebliğler 5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa
İhale Komisyonu
Adresi ve İletişim
Belediye Encümeni-Kulp Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu
Merkez Yeni Mahalle Cengiz Topel cad.No.Marmara Caddesi No:123 Kulp / DİYARBAKIR

3- Taşınmazın satış ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri
çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
4- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez.
5- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını süresi içinde yatırmak şarttır. Ayrıca kanuni ikametgah sahibi olması gereklidir.

- İhaleye katılabilmek için isteklilerden İhale dosyasında aşağıdaki belgeler istenir.

  1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti, ile İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet)

2.Teminat mektubu veya makbuzun aslı,(Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır. ve teyit
yazılı)
3.Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,
4. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair Belediyeden (yapılandırılmış
borçlar istisna kabul edilecektir.) ihale tarihinden önce ve bulunduğu yılda alınmış belge.
5.Tebligat için adres bildirimi,

6- İhaleye katılmak isteyenler İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, teminatını Kulp Belediye Başkanlığı T.C. Kulp Ziraat bankasındaki (8129545-5004 Nolu hesabına yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 27.03.2019 tarih, Saat 10:00’a kadar Kulp Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne vererek, katılımcılar (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.
7-İhaleyi yapan İdarenin, İta Amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, bunların takları ve geçici veya sürekli olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise bu satış bozulur. Teminat irat kaydolunur.
8- Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, vakfiye, karar pulu, harç ve diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.
9-İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
10 -İhale üzerinde kalan yasal süresi içerisinde satış bedelini yatırmadıkları takdirde geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.
11 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
12- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR