GEBZE 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Dilovası Tavşanlı Mahallesin'de işyeri icradan satılacaktır(çoklu satış)

GEBZE 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942251
Şehir : Kocaeli / Dilovası
Bina Yaşı : 26-30 Arası
: 186
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/7418 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
396,023 TL
Birinci Satış Günü
:
12.04.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
07.05.2019 14:00
Satış Yeri
:
Gebze Adliyesi B Blok 1.Kat B-116 Mezat Salonu, Gebze/Kocaeli

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.GEBZE 4. İCRA DAİRESİ
2018/7418 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1.TAŞINMAZ
Özellikleri : Satışa konu ilk taşınmaz, tapu kaydına göre, Kocaeli İli Dilovası İlçesi Tavşanlı Mahallesi 107 ada 8 parselde bulunan 1.807,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde bulunan binanın alt zemin katındaki büro vasıflı (11) numaralı bağımsız bölümdür. Tam hisselidir. 220/7228 Arsa payı vardır. Bağımsız bölüm, binanın güney batı cephesinde kalmaktadır. İçinde kasa dairesi, müdür odası ve iki adet wc bulunmaktadır. Alüminyum doğramalı, zemini seramik kaplı ve duvarları plastik badanalıdır. Net kullanım alanı 186,00 m2, brüt inşaat alanı ise 205,00 m2'dir. Yapı yaklaşık 21-30 yıllıktır. Bina dış cephesi giydirme dış cephelidir. T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Cetvellerine göre 3.Sınıf (B) Grubu yapı türündendir. Bu işyeri Dilovası yerleşim merkezine uzak, D-100 Karayoluna cepheli, TEM Otoyolu'na, demiryoluna ve fabrikalara çok yakındır. Ulaşım imkanları çok iyidir. Parsel imar parselidir. Tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde yer almaktadır.

Kıymeti : 396.023,00 TL

İmar Durumu : İmarlıdır, sanayi alanında kalmaktadır.

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 12/04/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 07/05/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Gebze Adliyesi B Blok 1.Kat B-116 Mezat Salonu, Gebze/Kocaeli

2.TAŞINMAZ
Özellikleri : Satışa konu ikinci taşınmaz, tapu kaydına göre, Kocaeli İli Dilovası İlçesi Tavşanlı Mahallesi 107 ada 8 parselde bulunan 1.807,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde bulunan binanın alt zemin katında dükkan vasıflı (12) numaralı bağımsız bölümdür. Tam hisselidir. 188/7228 Arsa payı vardır. Bağımsız bölüm, yukarıda yazılı satışa konu diğer 11 numaralı büro ile aynı binada ve bu büroya bitişik olmakla, binanın doğu cephesinde yer almaktadır. D-100 Karayoluna bakmaktadır. Bu dükkanda kasa dairesi, servis, müşteri holü, müdür odası ve iki adet wc bulunmaktadır. Alüminyum doğramalı, zemini seramik kaplı ve duvarları plastik badanalıdır. Net kullanım alanı 134,00 m2, brüt inşaat alanı ise 147,00 m2'dir.

Kıymeti : 378.002,00 TL

İmar Durumu : İmarlıdır, sanayi alanında kalmaktadır.

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 12/04/2019 günü 14:15 - 14:20 arası

2. Satış Günü : 07/05/2019 günü 14:15 - 14:20 arası

Satış Yeri : Gebze Adliyesi B Blok 1.Kat B-116 Mezat Salonu, Gebze/Kocaeli

SATIŞ ŞARTLARI :
1)Her iki taşınmazın tapu kaydında, "T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca 22/05/2002 Tarih Onaylı ve 204 Sicil No'lu Kocaeli Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Sınırı İçersinde Kalmaktadır" ve "Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yolu ile satışı dahil 3.kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı taradından da aynen kabul edilmiş sayılır" beyanları bulunmaktadır. Ayrıca 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu md.15/4 "OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir." ve aynı Kanun md.18/9 "OSB sınırları içerisinde yer alan OSB mülkiyetinde bulunmayan taşınmazların tamamının tapu kaydına “Taşınmazın icra yoluyla satışı dâhil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur.” şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır." hükümleri göz önüne alınacaktır. Ayrıca, satışa konu taşınmazlarda, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 101.maddesinde sayılı tesislerin kurulamayacaktır. Bunlar : A) Karma ve ihtisas OSB'lerde; 1) Rafineriler, gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,1.a) Ham petrol rafinerileri,1.b) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler, 1.c) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,2) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler, 3) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,4) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,5) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,6) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,7) Çevre ve Orman Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler. B)Karma OSB'lerde; 1)Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği ve dolumunun yapıldığı tesisler,2) Petrokimya kompleksleri,3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,4) Entegre şeker fabrikaları,5) Klor-alkali tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,6) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,7) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,8) Selüloz ve selüloit üretim yapan tesisler,9) OSB'nin kanal deşarj standardına uygun atıksu arıtma tesisi kuran tesisler hariç olmak üzere; kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler,10) Ham deri işleme, padok ve hayvan kesimi yapılan tesisler,11) Maya ve tuz üretim tesisleri,12) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri. Ayrıca yönetmeliğin aynı maddesine göre, OSB; karma OSB'lerde, OSB'nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atıksu arıtma tesislerine etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak, üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir. Dahası, Yönetmelikte 102.maddede OSB'de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aranan şartlar belirlenmiştir : 1-Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması, 2-Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması, 3-Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarını OSB'nin sağlayabileceğinden fazla olmaması, 4-OSB'lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması. Kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcı olup olmadığının tespiti açısından ' arsa talep formu' eksiksiz olarak doldurulur ve Bölge Yönetim Kuruluna sunulduktan sonra, alıcının OSB katılımcısı olup olamayacağı belirlenir.
Özetle, ihaleye katılmak isteyenler, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nden uygunluk yazısı alarak, en geç ihalede ibraz etmek zorundadır. Uygunluk yazısı ibraz etmeyenler ihaleye iştirak ettirilmeyecektir.
İpotek alacaklısı banka yönünden ise; OSB Yönetmeliği 109.madde 6. Bendinde "Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde kredi alacaklısı kuruluş satın aldığı taşınmazı sadece OSB'nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satması veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermesi zorunludur." denilmekte olup; bu şartlar dahilinde ipotek alacaklısı bankanın ihaleye girmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

2) İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

3) Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Satış akabinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne her iki taşınmazın ayrı ayrı olmak üzere satış tarihi itibariyle borcu bulunup bulunmadığı sorulacaktır.

4)İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5)Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6)Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7)Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/7418 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR