DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Dicle Üniversitesi'nden muhtelif tarım arazileri ve ticari işletmeler kiraya verilecektir

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ İHALE İLANI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Emlak Şube Müdürlüğü

Mülkiyeti Üniversitemize ait olup; aşağıdaki tabloda mevkii, miktarı, cinsi, yüzölçümü ve nitelikleri belirtilen Tarım Arazisi ve Ticari İşyeri amaçlı olarak kullanılacak taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi ile 13.08.2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 28/b maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. Taşınmazın kiralama süresi, sözleşmenin noterce tescil edildiği tarihten itibaren başlayacaktır.

  1. İhale aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatlerde Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Taşınmazların kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin, kiralama talebinde bulundukları taşınmazı önceden gidip gördükleri kabul edilir. İhale neticesinde ihale üzerinde kalan istekli ihaleye konu taşınmazı görmediğini ve amacı dâhilinde kullanamayacağını iddia ederek, ödediği kira ve geçici teminat bedellerini geri isteyemez.

  2. İstekliler, ihale dokümanını 75,00-TL (YetmişbeşTL) bedel karşılığında mesai saatleri içerisinde Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Diyarbakır Merkez Şube nezdindeki TR06 0001 5001 5800 7294 5142 94 IBAN numaralı hesaba yatırarak, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nden satın alabilirler. İhaleye katılacak olan isteklilerin katılacakları her bir ihaleye ait geçici teminat ve şartname bedelini ayrı ayrı ve katılmak istediği taşınmaz ihalesini de belirterek yatırmaları gerekmektedir. İhaleye ait geçici teminat tutarı muhammen bedelin % 20’si olup, aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

  3. İstekliler, birden fazla ihaleye katılabilirler. Taşınmazların kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin, şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak katılacakları her bir ihaleye ait ayrı ayrı hazırlayacakları ihale zarfını en geç aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saate kadar, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. İhale tarihinden sonra gelen teklif zarfları ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

  4. İhalesi yapılan ve kiralama süresi 3 (Üç) yıl olan taşınmazın birinci yıl kira bedeli sözleşmenin düzenlenmesinden önce, peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Yurt İçi Tüketici Fiyatları Endeksinin (Yİ-TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. (Kati Teminat ve İhale Karar Pulu üç yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanacaktır.)

  5. Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ile Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TARIM ARAZİSİ TAŞINMAZ TABLOSU

NO

KÖYLER

ADA /
PARSEL

PARSEL
ALAN (m2)

MEVKİ

KİRAYA
VERİLECEK
TOPLAM
ALAN
(m2)

NİTELİĞİ

BİRİNCİ YIL
MUHAMMEN
KİRA BEDELİ

GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ

KİRALAMA
SÜRESİ

İHALE
TARİHİ

İHALE
SAATİ

1 YİĞİTÇAVUŞ 7567/32 227.000 DİCLE NEHRİ KENARI VE KAUS KÖŞKÜ CİVARI 227.000 Kuru Tarım Arazisi 32.915,00TL 6.583,00TL 3 Yıl 22.08.2019 09.30
2 YİĞİTÇAVUŞ 7574/7 775.000 KYK YURDU ALTI 775.000 Kuru Tarım Arazisi 112.375,00TL 22.475,00TL 3 Yıl 22.08.2019 11.00

3

YİĞİTÇAVUŞ 7567/32 553.000 DİCLE NEHRİ KENARI

648.000

Kuru Tarım Arazisi

93.960,00TL

18.792,00TL

3 Yıl

22.08.2019

14.00

YENİKÖY 0/592 95.000 DİCLE NEHRİ KENARI

4

YİĞİTÇAVUŞ

7567/32

755.000

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FUTBOL SAHASI ALTI

755.000

Kuru Tarım Arazisi

109.475,00TL

21.895,00TL

3 Yıl

22.08.2019

15.30

D.Ü DİYARBAKIR MYO ALTI
CEMİL ÖZGÜR İ.Ö.O ALTI

ZİRAAT FAKÜLTESİ AHILIN ALTI

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TİCARİ İŞYERİ TAŞINMAZ TABLOSU

SIRA
NO

MAHİYETİ

MEVKİİ

CİNSİ

ADA /

PARSEL

ALAN

(m2)

BİRİNCİ

YIL

MUHAMMEN

KİRA BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ

KİRALAMA

SÜRESİ

(YIL/AY)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1 Kantin Devlet Konservatuvarı Zemin Katı Betonarme Yapı 7567/32 56,00 14.666,00 TL 2.933,20 TL 3 23.08.2019 09.30
2 Kantin Diş Hekimliği Fakültesi Zemin Kat Betonarme Yapı 7567/32 144,00 70.000,00 TL 14.000,00 TL 3 23.08.2019 11.00
3 Kantin Merkezi Kütüphane Betonarme Yapı 7567/32 246,95 78.800,00 TL 15.760,00 TL 3 23.08.2019 14.00
4 Kantin + Çay Ocağı Diyarbakır MYO Zemin Katı + 4. Katı Betonarme Yapı 7567/32 384,35 111.840,00 TL 22.368,00 TL 3 23.08.2019 15.30
5 Kantin Kalp Hastanesi Binası D/Blok Hasta Bekleme Salonu Yanı Betonarme Yapı 7567/32 16,00 81.000,00 TL 16.200,00 TL 3 26.08.2019 09.30
6 Kantin Bismil MYO Zemin Katı Betonarme Yapı 217 230,00 1.600,00 TL 320,00 TL 3 26.08.2019 11.00
7 Kantin Ergani MYO Zemin Katı Betonarme Yapı 372 8,51 1.600,00 TL 320,00 TL 3 26.08.2019 14.00
8 Büfe İşyeri Kalp Hastanesi Önü Minibüs Durağı Civarı Prefabrik Yapı 7567/32 7,5 12.000,00 TL 2.400,00 TL 3 26.08.2019 15.30
9 Çay Ocağı Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Önü Betonarme Yapı 7567/32 114 24.000,00 TL 4.800,00 TL 3 27.08.2019 09.30
10 Çay Ocağı İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 1. Katı Betonarme Yapı 7567/32 5,40 3.000,00 TL 600,00 TL 3 27.08.2019 11.00
11 Taksi Durağı Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Karşısı Otopark Mevkii Arazi 7567/32 100,00 27.000,00 TL 5.400,00 TL 3 27.08.2019 14.00
12 Lokanta ve Canlı Alabalık Üretim İşyeri Onkoloji Hast. İle Dicle Nehri Arası Betonarme Kapalı, Açık ve Yeşil Alan 7567/32 18115,00 90.000,00 TL 18.000,00 TL 3 27.08.2019 15.30
13 Ekmek Fırını Lojmanlar Mevkii Market Bitişiği Betonarme Yapı 7567/32 248,20 6.900,00 TL 1.380,00 TL 3 28.08.2019 09.30
14 Ticari İşyeri D.Ü. Lojmanları Betonarme Yapı 7567/32 13,00 3.000,00 TL 600,00 TL 3 28.08.2019 11.00
15 Ticari İşyeri D.Ü. Lojmanları Betonarme Yapı 7567/32 25,00 7.000,00 TL 1.400,00 TL 3 28.08.2019 14.00
16 Ticari İşyeri Öğrenci Yaşam Merkezi B/Blok Bodrum Kat -4 Nolu Ticari İşyeri Betonarme Yapı 7567/32 68,68 18.131,52 TL 3.626.31 TL 3 28.08.2019 15.00
17 Ticari İşyeri Öğrenci Yaşam Merkezi B/Blok Bodrum Kat -5 Nolu Ticari İşyeri Betonarme Yapı 7567/32 66,65 17.595,60 TL 3.519,12 TL 3 28.08.2019 16.00
18 Ticari İşyeri Öğrenci Yaşam Merkezi B/Blok Bodrum Kat -7 Nolu Ticari İşyeri Betonarme Yapı 7567/32 65,74 17.355,36 TL 3.471,10 TL 3 29.08.2019 09.30
19 Ticari İşyeri Öğrenci Yaşam Merkezi B/Blok Bodrum Kat -8 Nolu Ticari İşyeri Betonarme Yapı 7567/32 70,42 18.590,88 TL 3.718,18 TL 3 29.08.2019 11.00
20 Ticari İşyeri Öğrenci Yaşam Merkezi A/Blok Bodrum Kat -9 Nolu Ticari İşyeri Betonarme Yapı 7567/32 96,87 25.573,68 TL 5.114,74 TL 3 29.08.2019 14.00
21 Ticari İşyeri Öğrenci Yaşam Merkezi B-Blok Zemin Kat -19 Nolu Ticari İşyeri Betonarme Yapı 7567/32 76,65 29.433,60 TL 5.886,72 TL 3 29.08.2019 15.00
22 Ticari İşyeri Öğrenci Yaşam Merkezi B-Blok Zemin Kat -20 Nolu Ticari İşyeri Betonarme Yapı 7567/32 78,90 30.297,60 TL 6.059,52 TL 3 29.08.2019 16.00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR