DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından işyerleri kiraya verilecektir

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888811
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

DENİZLİ 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DENİZLİ 14.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2018 14:20
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan; aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
Sıra No İŞİN KONUSU ADRESİ MUHAMMEN BEDEL/AY-YIL GEÇİCİ TEMİNAT TARİH SAAT KİRA SÜRESİ
1 Kahvehane Çoğaşlı Mah. Hizmet Binası altı. Bekilli/DENİZLİ 75 m² 200,00.-TL+KDV 85,00.-TL 21.11.2018 14:20 1 YIL
2 Depo Saraylar mah. Ahi Sinan Cad. Kaleiçi Açıkpazaryeri Bila No Merkezefendi/DENİZLİ 300 m² 1.000,00.-TL 360,00.-TL 21.11.2018 14:25 1 YIL
3 İşyeri Gerzele Mah. Belediye Meydanı Sok. No:3/B Merkezefendi/DENİZLİ 32 m² 1.000,00.-TL 360,00.-TL 21.11.2018 14:30 1 YIL
4 Kahvehane Gerzele Mah. İbrahim Cengiz Sokak. No:1 Merkezefendi/DENİZLİ 70 m² 1.000,00.-TL+KDV 425,00.-TL 21.11.2018 14:35 1 YIL
5 İşyeri Gerzele Mah. İbrahim Cengiz Sokak. No:1/A Merkezefendi/DENİZLİ 15 m² 500,00.-TL 180,00.-TL 21.11.2018 14:40 1 YIL
6 İşyeri Gerzele Mah. İbrahim Cengiz Sokak. No:3 Merkezefendi/DENİZLİ 35 m² 300,00.-TL 108,00.-TL 21.11.2018 14:45 1 YIL
7 Izgara Salonu Servergazi Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:19/A Merkezefendi/DENİZLİ 15 m² 1.500,00.-TL+KDV 637,00.-TL 21.11.2018 14:50 1 YIL
8 İşyeri (Berber) Servergazi Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:19/B Merkezefendi/DENİZLİ 18 m² 1.000,00.-TL+KDV 425,00.-TL 21.11.2018 14:55 1 YIL
9 Kahvehane Servergazi Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:19/C Merkezefendi/DENİZLİ 174 m² 7.500,00.-TL+KDV 3.186,00.-TL 21.11.2018 15:00 1 YIL
10 İşyeri Saraylar Mah.Kaleiçi Açık Pazaryeri Kat:3 No:2/A Merkezefendi/DENİZLİ 15 m² 300,00.-TL+KDV 127,00.-TL 21.11.2018 15:05 1 YIL
11 Kafeterya+Park Yenişehir Mah. J.Kom.Teğ.Adem Buran Cad. Menzir Sitesi karşısı. Merkezefendi/DENİZLİ 80 m² 250,00.-TL+KDV 106,00.-TL 21.11.2018 15:10 1 YIL
12 Kafeterya+Park Mehmetçik Mah. Hastane Caddesi üzeri. Bozkurt/DENİZLİ 200 m² 600,00.-TL+KDV 254,00.-TL 21.11.2018 15:15 1 YIL
13 Kahvehane Denizler Mah. Denizler Caddesi üzeri. Belediye Park içi. Çal/DENİZLİ 60 m² 300,00.-TL+KDV 127,00.-TL 21.11.2018 15:20 1 YIL
14 Park+Büfe Yunus Emre Mah. 6401 sok. No:6 Pamukkale/DENİZLİ 50 m² 500,00.-TL+KDV 212,00.-TL 21.11.2018 15:25 1 YIL
15 İşyeri Zeytinköy Mah. Vatan Bulvarı No:65/E Pamukkale/DENİZLİ 28 m² 450,00.-TL 162,00.-TL 21.11.2018 15:30 1 YIL
16 Halı Saha Tesisleri ve Spor Kompleksi Gökpınar Mah. Mehmet Akif Ersoy Caddesi. 101 sokak üzeri. Pamukkale/DENİZLİ 2.788 m² 340,00.-TL+KDV 144,00.-TL 21.11.2018 15:35 1 YIL
17 Büfe Kervansaray Mah. Acıpayam Bulvarı üzeri. No:72 Pamukkale/DENİZLİ 40 m² 500,00.-TL+KDV 212,00.-TL 21.11.2018 15:40 1 YIL
18 Tarla Kumluca Mah. Köycivarı Mevkii. 406 parsel. Sarayköy/DENİZLİ 20.175 m² 2.000,00.-TL/YIL 60,00.-TL 21.11.2018 15:45 1 YIL
19 Tarla Gürpınar Mah. 303 ada 73 parsel. Çivril/DENİZLİ 3.854,12 m² 1.000,00.-TL/YIL 30,00.-TL 21.11.2018 15:50 1 YIL


 1. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.
 2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı kanuna göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.
 1. Gerçek Kişiler;
  1. Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi
  2. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).
  3. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.
  4. Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.
 2. Tüzel Kişiler;
  1. Tebligat için adres beyanı.
  2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
  3. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.
  4. Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.
 3. Ortak girişimler; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve iş ortaklığı beyannamesi,
 1. İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.
 2. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR