DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Darıca'da çay bahçesi kiraya verilecektir

DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
K. Karabekir Mahallesindeki Hasbahçe Sosyal Tesisleri ve çay bahçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.03.2019 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
28.03.2019 10:00 İhale Komisyon Başkanlığı
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Darıca Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

1- K.Karabekir Mahallesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri ve Çay bahçesi (250m2 kapalı- 1300 m2 açık alan) işletim işi, Darıca Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 28.03.2019 Perşembe günü, saat 10:00’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulüne göre kiraya verilecektir.

MEVKİSİ NEVİ KİRA SÜRESİ MUHAMMEN KİRA BEDELİ AYLIK GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

ŞARTNAME
K.Karabekir Mah. Çay Bahçesi-salonu (250m2 kapalı-1300 m2 açık alan) 10 yıl 5.600,00 TL
+KDV
20.160,00 TL 250 TL

İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR;

2- İhale 28.03.2019 Perşembe günü saat 10.00‘da Belediye Hizmet binasında bulunan Encümen Odasında yapılacaktır. Teklifler ve istenilen belgeler ihale saatinde İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir.

3-İhaleye girebilme şartları: (İstenilen Belgeler)

a) Kanuni ikametgah belgesi – Nüfus cüzdan fotokopisi
b) Türkiye’de tebligat adresi beyanı
c) Tüzelkişi olması halinde Ticaret veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (2019 yılına ait)
d) Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri
e) Vekaleten katılıyor ise; Noter tasdikli Vekaletname
f) Ortak girişim olması halin de Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi Ayrıca ortaklardan her birine ait yukarıdaki maddelerde sayılan belgeler
g) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge
h) İdareden satın alınarak okunup her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.
ı) Darıca Belediyesinden borcu yoktur belgesi

4- Bu hususta hazırlanan şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü servisinde Mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir.250 TL bedelle isteyenlere verilir.

5- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Posta yolu ile yapılan müracaatlarda gecikme olması halinde müracaat dikkate alınmayacaktır.

2886 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

Darıca Belediye Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR