DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Darıca Belediyesi'ne ait sosyal tesisler ihale ile kiraya verilecektir

DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 adet sosyal tesis çay bahçesi ve büfe alanı kiraya verilecek
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binasında bulunan Encümen Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

MEVKİSİ NEVİ
AÇIK VE KAPALI ALAN
KİRA SÜRESİ MUHAMMEN KİRA BEDELİ AYLIK GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ
SAAT
Bağlarbaşı Mahallesi 30 m2 Büfe Alanı Açık Alan:18 m2
Kapalı Alan:12 m2
3 Yıl 3.000,00 TL+KDV 3.240,00 TL 250 TL
10:00
Yeni Mahalle Çifteselviler Sokak Sosyal Tesis Çay Bahçesi
Açık Alan:1123 m2
Kapalı Alan:62 m2
3 Yıl 5.675,00 TL+KDV 6.129,00 TL 250 TL
10:10
Yeni Mahalle Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak Sosyal Tesis Çay Bahçesi
Açık Alan:861 m2
Kapalı Alan:430 m2
3 Yıl 5.875,00 TL+KDV 6.345,00 TL 250 TL

10:20
Cami Mahallesi Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak Sosyal Tesis Çay Bahçesi

Açık Alan:2023 m2
Kapalı Alan:287 m2
3 Yıl 6.625,00 TL+KDV 7.155,00 TL 250 TL

10:30
Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu Sosyal Tesis Çay Bahçesi
Açık Alan:115 m2
Kapalı Alan:66 m2
3 Yıl 3.875,00 TL+KDV 4.185,00 TL 250 TL
10:40

  1. Aşağıda belirtilen taşınmazların kiramala işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 24/09/2019 tarihinde Salı günü aşağıdaki listede belirtilen saatlerde Belediye Hizmet Binasında bulunan Encümen Odasında yapılacaktır. Teklifler ve istenilen belgeler ihale saatinde ihale saatinde İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir.


İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR;

a) Kanuni ikametgah belgesi – Nüfus cüzdan fotokopisi
b) Türkiye’de tebligat adresi beyanı
c) Tüzelkişi olması halinde Ticaret veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (2019 yılına ait) Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri
d) Vekaleten katılıyor ise; Noter tasdikli Vekaletname
e) Ortak girişim olması halin de Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
Ayrıca ortaklardan her birine ait yukarıdaki maddelerde sayılan belgeler


f) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge
g) İdareden satın alınarak okunup her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.
h) Darıca Belediyesinden borcu yoktur belgesi.
3- Bu hususta hazırlanan şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü servisinde Mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir.250 TL bedelle isteyenlere verilir.
4- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Posta yolu ile yapılan müracaatlarda gecikme olması halinde müracaat dikkate alınmayacaktır.


2886 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR