DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dalaman belediyesi 9 adet işyerini kiraya verecek

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İşyeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2019 11:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye hizmet binası toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR


Mülkiyeti Belediyemize ait 9 adet işyeri 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile İhale yapılacaktır ihale 20.02.2019 tarihinde Çarşamba günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
1-)İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde şartname bedeli olan 100.00-TL’yi ödeyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya Banka dekontunu 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
2-)İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı,(b)Kimlik fotokopisi,(c)Adli sicil belgesi (son 30 günlük) (ç)Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge (d)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi.(e)Şirket yetkililerin adli sicil belgesi(f)İmza sirküleri (g) son yayınlanan Ticaret sicil gazetesi (ğ)Vekâleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (h)Tebligat için adres beyanı
3-)İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
a-) İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi C blok No:18’de bulunan 128 m2 sanayi işyerinin aylık muhammen bedeli 787.50-TL geçici teminatı 851.00-TL ihalesi 20.02.2019 tarihinde saat 11.10’da kira süresi 3 yıl.
b-) İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi D blok No:9’da bulunan 256 m2 sanayi işyerinin aylık muhammen bedeli 1.987,50-TL geçici teminatı 2.147,00-TL ihalesi 20.02.2019 tarihinde saat 11:20’de kira süresi 3 yıl.
c)-İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi B blok No:68’de bulunan 64 m2 sanayi işyerinin aylık muhammen bedeli 593.75-TL geçici teminatı 642.00-TL
ihale 20.02.2019 tarihinde saat 11:30’da kira süresi 3 yıl.
ç)-İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi 190 ada 1 parselde 250 m2 boş arsanın aylık muhammen bedeli 335.62-TL geçici teminatı 363.00-TL ihale 20.02.2019 tarihinde saat 11:40’da kira süresi 3 yıl.
d-)İlçemiz Şerefler mahallesi merkez sokak No:39’da bulunan işyerinin aylık muhammen bedeli 246.25-TL geçici teminatı 266.00-TL ihale 20.02.2019 tarihinde saat 11:50’de kira süresi 3 yıl.
e-)İlçemiz Elcik mahallesinde bulunan 25 m2 işyerinin aylık muhammen bedeli 148.75-TL geçici teminatı 161.00-TL ihale 20.02.2019 tarihinde saat 12:00’de kira süresi 3 yıl.
f-)İlçemiz Ahmet Haşim caddesinde 200 m2 boş alanın aylık muhammen bedeli 164.37-TL geçici teminatı 178.00-TL ihale 20.02.2019 tarihinde saat 12:10’da kira süresi 3 yıl.
g-)İlçemiz Merkez mahallesi sanayi caddesi 27. Sokak 216 ada 6 parselde 792.12 m2 boş arsanın aylık muhammen bedeli 853.75-TL geçiçi teminatı 923.00-TL ihale 20.02.2019 tarihinde saat 12:20’de kira süresi 3 yıl.
ğ-)İlçemiz Gürleyik mahallesinde bulunan binanın zemin katında 3 nolu 116.80 m2 işyerinin aylık muhammen bedeli 248.75-TL geçici teminatı 269.00-TL ihale 20.02.2019 tarihinde saat 12:30’da kira süresi 3 yıl.
İsteklilere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR