ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

Çorum İl Özel İdaresi'ne ait kargir depo, bina ve muhtelif araçların kiralama ve satışı yapılacaktır

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Nitelikleri tabloda belirtilen taşınır ve taşınmazların satış ve kiraya verme ihalesi yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.07.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, İl Özel İdaresi yerleşkesi içerisindeki İl Genel Meclisi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN


1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Çorum Merkez İlçe Mimar Sinan Mahallesinde bulunan, Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan binanın 1. katındaki 8 nolu büronun 31/12/2021 tarihine kadar ve mülkiyeti Amasya Şeker Farikası Anonim Şirketine ait Sungurlu İlçesindeki 634 ada, 2 parselde kayıtlı 3.962,58 m² yüzölçüme sahip taşınmaz ve müştemilatının (bahçeli kargir depo ve bina) 6 ay süre ile kiraya verilmek üzere,
Ayrıca, İdaremiz taşınır kayıtlarında yer alan ve hizmetine ihtiyaç olmadığı için servis dışı tutulan 18 adet taşıtın ayrı ayrı satışı yapılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkartılmıştır.

2-İhaleler 24/07/2019 Çarşamba günü saat 10:30’da Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, İl Özel İdaresi yerleşkesi içerisindeki İl Genel Meclisi Toplantı salonunda başlayacaktır.

3-Kiralama ile ilgili şartnameler Çorum İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden, araç satışı ile ilgili şartnameler ise Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alınabilir.

4- İHALELERE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Gerçek Kişiler:
a) İş veya ikametgah adresini gösteren belge.
b) Geçici ihale teminatı. (Kiralanacak her bir yer ile satışı yapılacak her bir taşıt için ayrı ayrı teminat yatırılacak. Taşıtların ihale teminatlarının banka dekontlarında taşıtın plakası belirtilecek) Ayrıca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerler de geçici teminat olarak kabul edilir.
c) Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslı,
d) T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi.
e)İdaremiz kiracısı iken ihaleye katılacak olanlardan, İdaremize kira ve genel gider borcu bulunmadığına dair alınan belgenin aslı. (Bu belge sadece işyeri kiralama ihalelerine katılacaklar için gereklidir)
Tüzel Kişiler:
a) İş veya ikametgah adresini gösteren belge.
b)Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti.
c)Geçici ihale teminatı. (Kiralanacak her bir yer ile satışı yapılacak her bir taşıt için ayrı ayrı teminat yatırılacak. Taşıtların ihale teminatlarının banka dekontlarında taşıtın plakası belirtilecek) Ayrıca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerler de geçici teminat olarak kabul edilir.
d)Noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.
e)Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslı,
f)Tüzel kişilik adına ihaleye katılacaklardan, tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.
g)İdaremiz kiracısı iken ihaleye katılacak olanlardan, İdaremize kira ve genel gider borcu bulunmadığına dair alınan belgenin aslı. (Bu belge sadece işyeri kiralama ihalelerine katılacaklar için gereklidir)

5-Taliplilerin ihale günü ve saatinde istenilen belgeleri ile ihale adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgelerden eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

6- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

ÇORUM MERKEZ İLÇE MİMAR SİNAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BİNASINDA
KİRAYA VERİLECEK BÜRO

Sıra No Kapı No

Kat


Cinsi
Alanı
(m²)
Muhammen Bedel (TL)
(K.D.V. Hariç)
Geçici Teminat (TL) %10
İhale Tarihi

İhale Saati
1 8 Birinci Kat Büro 54,86 3.500,00 350,00 24/07/2019 10:30


SUNGURLU İLÇESİNDE AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.’YE AİT
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ

Sıra No

Cinsi
Bağımsız Bölüm
m²’si
Muhammen Bedel (TL) (Aylık Bedel) Geçici Teminat (TL) %10
İhale Tarihi

İhale Saati
1 Bahçeli kargir depo ve bina 3.962,58 1.450,00 145,00 24/07/2019
10:35


SATIŞI YAPILACAK TAŞITLAR

S.
NO
ADI (MARKA MODEL) MODEL YILI PLAKASI CİNSİ ŞAŞE NO MUHAMMEN BEDEL (TL)
(K.D.V. HARİÇ)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 FATİH 1994 19 DF 173 KAMYON 202504 18.000,00 1.800,00 24/07/2019 10:40
2 FATİH 1995 19 KN 318 KAMYON 02-02811 18.000,00 1.800,00 24/07/2019 10:45
3 FATİH 1995 19 KN 319 KAMYON 02-02816 18.000,00 1.800,00 24/07/2019 10:50
4 FATİH 1997 19 AL 678 KAMYON 02-204351 18.000,00 1.800,00 24/07/2019 10:55
5 FATİH 1995 19 KN 320 KAMYON 02-02808 15.000,00 1.500,00 24/07/2019 11:00
6 FATİH (Küçük ) 1997 19 KT 804 KAMYON 2200314 15.000,00 1.500,00 24/07/2019 11:05
7 FATİH 1998 19 BE 311 KAMYON 2100781 15.000,00 1.500,00 24/07/2019 11:10
8 FATİH 1995 19 KN 847 ASFALT YAPIM DİSTRİBİTÖRÜ 01-02665 25.000,00 2.500,00 24/07/2019 11:15
9 1994 19-9431039 LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ 00139 28.000,00 2.800,00 24/07/2019 11:20
10 FİAT ALLİS 1982 19-8230011 PALETLİ YÜKLEYİCİ 00178 20.000,00 2.000,00 24/07/2019 11:25
11 KOMATSU 1986 19-8621178 GREYDER 65118 38.000,00 3.800,00 24/07/2019 11:30
12 KOMATSU 1986 19-8621306 GREYDER 65193 38.000,00 3.800,00 24/07/2019 11:35
13 KOMATSU 1986 19-8621461 GREYDER 65382 38.000,00 3.800,00 24/07/2019 11:40
14 KOMATSU 1986 19-8621570 GREYDER 65509 38.000,00 3.800,00 24/07/2019 11:45
15 KOMATSU 1986 19-8621790 GREYDER 65669 38.000,00 3.800,00 24/07/2019 11:50
16 KOMATSU 1986 19-8621792 GREYDER 65715 38.000,00 3.800,00 24/07/2019 11:55
17 KOMATSU 1986 19-8621307 GREYDER 65227 38.000,00 3.800,00 24/07/2019 12:00
18 KOMATSU 1986 19-8621308 GREYDER 65294 38.000,00 3.800,00 24/07/2019 12:05

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR