ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çine Belediyesinden gayrimenkul kiralama ve satış ihalesi

ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942507
Şehir : Aydın / Çine
Yayınlandığı Gazeteler

ÇİNE MADRAN 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÇİNE MADRAN 12.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
32 adet taşınmazın kiralanması ve 1 adet taşınmazın satışına ilişkin ihale ilanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

Çine Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda vasıfları, muhammen bedelleri, geçici teminatları ve adresleri belirtilen gayrimenkullerin ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45nci maddesine göre sıra no 1’den 27’ye kadar olan taşınmazlar 3 yıllık, sıra no 28’den 32’ye kadar olan taşınmazlar 1 yıllık, sıra no 33 olan taşınmazın satışı 19/02/2019 tarihinde 14:00’de başlayarak Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümeni huzurunda ihale edilerek kiraya verilecektir.

SIRA NO KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULÜN ADRESİ VASFI ALANI M² MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT %3 İHALE SAATİ
Aylık Yıllık
1 Yeni. Mah. A. Mend. Bulv. No:180/D Köfteci 3.750,00 - 4.050,00 14:00
2 Yeni. Mah. A. Mend. Bulv. No:180/E Köfteci 7.000,00 - 7.560,00 14:03
3 Şevketiye Mah. 242 Sk. No:6/A Balıkçı 375,00 - 405,00 14:06
4 Şevketiye Mah. 242 Sk. No:6/B Balıkçı 375,00 - 405,00 14:09
5 Şevketiye Mah. 242 Sk. No:6/C Balıkçı 375,00 - 405,00 14:12
6 Şevketiye Mah. 242 Sk. No:6/D Balıkçı 375,00 - 405,00 14:15
7 Şevketiye Mah. M. Yavaş Cad. No:147/B Dükkan 435,00 - 470,00 14:18
8 Ham. Mah. M. Nuri Ülgüç Sk. No:1/F Dükkan 300,00 - 324,00 14:21
9 Hamidabat Mah. Şeh. A. Özdemir Cad. No:1/H Dükkan 360,00 - 389,00 14:24
10 Sarıoğlu Mah. Atatürk Cad. No:271/B Dükkan - 7.000,00 630,00 14:27
11 Soğancılar Mah.Soğ.Cad. No:27/C Değirmen 135,00 - 146,00 14:30
12 Hamitabat Mah. 243 Sk. No:1 Tuvalet 100,00 - 108,00 14:33
13 Akçaova Mah. Yas. Sk. No:15 Dükkan 100,00 108,00 14:36
14 Akçaova Mah. Sardunya Sk. No:1 Kantar 785,00 - 848,00 14:39
15 Akçaova Mah. Hür. Sk. No:4/D Dükkan 135,00 - 146,00 14:42
16 Akçaova Mah. Hür. Sk. No:4/F Dükkan 135,00 - 146,00 14:45
17 Akçaova Mah. Cumh. Meydanı No:21/1 Mesken 375,00 - 405,00 14:48
18 Akçaova Mah. Cumh. Meydanı No:21/1 Mesken 375,00 - 405,00 14:51
19 Akçaova Mah. Cumh. Meydanı No:21/1 Mesken 275,00 - 297,00 14:54
20 Akçaova Mah. Cumh. Meydanı No:21/1 Mesken 275,00 - 297,00 14:57
21 Akçaova Mah. Cumh. Meydanı No:21/1 Mesken 275,00 - 297,00 15:00
22 Akçaova Mah. Cumh. Meydanı No:21/1 Mesken 275,00 - 297,00 15:03
23 Karakollar Mah. Cumh. Cad. 48/J Dükkan 250,00 - 270,00 15:06
24 Kargı Mahallesi Dükkan 75,00 - 81,00 15:09
25 Camızağılı Mahallesi Dükkan 100,00 - 108,00 15:12
26 Kavşit Mahallesi Dükkan 180,00 - 195,00 15:15
27 Soğukoluk Kahvehane 250,00 - 270,00 15:18
28 Esentepe Mahallesi (21.950 m2) Otlak - 1.000,00 30,00 15:21
29 Gökyaka Mahallesi (45.006 m2) Otlak - 1.250,00 38,00 15:24
30 Gökyaka Mahallesi(14.739 m2) Otlak - 750,00 23,00 15:27
31 Yeniköy Mahallesi(32.647 m2) Otlak - 750,00 23,00 15:30
32 Kasar Mahallesi(71.368 m2) Otlak - 4.250,00 128,00 15:33
SIRA NO SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULUL ADRESİ VASFI ALANI
M2
MUHAMMEN BEDEL 14:36
33 Umurköy Mahallesi (0-213 parsel) Tarla 62.120,00 1.550.000,00 46.500,00 14:39

İhaleye katılacak olanlardan istenecekler;

 1. İhale Dosya Ücreti makbuzu ve Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz.
 2. Gerçek kişilerden Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve yerleşim yeri belgesi
 3. Vekaleten ihaleye girecekler noter onaylı vekaletname ve imza sirküsü.
 4. Gerçek Kişiler yapacağı işe göre oda kayıt belgesi.
 5. Tüzel Kişilerden;
 • İmza Sirküleri, Yetki Belgesi
 • 2019 Yılına Ait Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
 1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6ncı maddesinde belirtilen kişiler ve bu kişilerin 1.nci derece akrabaları (anne, baba, eş, çocuk) Belediyeye kira,emlak,su,ÇTV ve diğer borcu olan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
 2. İhale ve sözleşmeler ile ilgili vergi,resim, harç, elektrik ve su aboneliği ile diğer resmi giderler, ihale üzerinde kalan kişilerce ödenir.
 3. İhale şartnamesi Çine Belediyesi Tahsilat Şefliği servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve ayrıca ihale ile ilgili Ek Şartlar ve Teknik Şartname Taşınmaz Kira Şartnamesinde belirtilmiştir.
 4. İhaleye girmek isteyen istekliler 19/02/2019 Salı günü saat 12:30’a kadar 50,00 TL bedel karşılığında ihale dosyasını almak zorundadır.
 5. Posta ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 6. İhaleler bir numaralı gayrimenkulden başlayacak ve bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir.
 7. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Keyfiyet ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR