ÇERKEZKÖY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çerkezköy'de 186 m2 işyeri icradan satılıktır

ÇERKEZKÖY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00911614
Şehir : Tekirdağ / Çerkezköy
Semt-Mahalle : FEVZİ PAŞA MAH. / ÇERKEZKÖY
Toplam m² : 186
Yayınlandığı Gazeteler

ÇERKEZKÖY BAKIŞ 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/662 ESAS
Muhammen Bedeli
:
172500 TL
Birinci Satış Günü
:
17.01.2019 14:30
İkinci Satış Günü
:
11.02.2019 14:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇERKEZKÖY
İCRA DAİRESİ
2018/662 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Çerkezköy İlçe, 706 Ada, 14 Parsel, FEVZİ PAŞA Mahalle/Köy, 20 Nolu Bağımsız Bölüm 2- TESPÎT VE KONUSU
Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, Fevzi Paşa Mahal leşi,Gülümser Sokak, 6-8. Tapu kayıtlarında 706 ada, 14 parsel, bodrum-ı-zemin kat ,20 No.lu bağımsız bölüm tam hisse ........................... adına kayıtlı olan depolu iş yeri vasıflı taşınmazın satışa esas olmak üzere kıymet takdirinin yapılması istenmektedir.
Ttespit dosyasının incelenmesi ve 04.04.2018 tarihinde kadastro bilirkişisi ile yapılan keşif esnasında inceleme ölçüm vc gözlemler sonucunda bağımsız bölümle ilgili aşağıdaki hususlar saptanmıştır.
Çerkezköy İlçesi, Fevzi Paşa Mahallesi 706 ada, M parsel tapuda 839,00 m2 arsa alanlıdır ve arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde bulunan yapı; bodrum+ zemin+4(çp) normal katlıdır Bina betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup dış cephesi mantoluma ile kaplı,dış cephe boyalıdır. Değer tespiti istenen işyeri binanın zemin ve bodrum katında yer alıp Gülümser Sokak?a cepheli konumdadır. Bahsi geçen iş yen halihazırda natamam durumda olup onaylı mimari projesine göre zemin kat 53,00 m2 , bodrum kat depo ise 186,00 m2 kullanım alanına sahiptir. İş yeri zemin kat duvarları ve tavanı alçı sıva,köşeler kartonpiyeri ,yerler şaplı, bodrum kat depo ise kaba haldedir, Bodrum kat bağlantı merdiveni mevcuttur. Kapı ve sağ kanat çerçeve camı takılı değildir. Cephe cam çerçeve ve kapısı alüminyum doğramadır, iş yeri Çerkezköy ilçesi içinde, yolu beton olup, elektrik, su, çöp toplama gibi belediyenin her türlü hizmetlerinden yararlanır konumdadır. Ulaşım imkânına sahiptir. İş yerinin ara sokakta yer alması ve ticari potansiyelinin düşük olması değer düşürücü etkendir
Çerkezköy İlçesi,Fevzipaşa Mahallesi, 706 ada, 14 numaralı parsel 1/1000 ölçekli merni revizyon uygulama imar planında konut alanı fonksiyonunda kalmakta olup^ayrık nizam 5 kal imarlı yapılaşma şartlarına sahiptir.
Yapının sınıfı 3b dir . 2013 yılında yapılmıştır 3. derece deprem bölgesinde kalmaktadır bina hasarsızdır binada toplam 6 kat olup 20 adet bbn vardır bina asansörlüdür
Değer tespiti istenilen taşınmazın bulunduğu konumu,özellikler i, serbest piyasada seyreden emsal emlak alım satım değerleri ,gibi faktörlerde dikkate alındığında serbest piyasa rayiçlerine göre iş yeri zemin kal m2 değeri 1500,00TL, bodrum kat depo m2 değeri 500,00 TL değerinde olabileceği tespit ve kabul edilmiştir.
Buna göre:
2 No.lu bağımsız bölümün değeri:
Zemin kat 53 m2 x 1500 TL = 79.500,00 TL
Bodrum kat dep36 m3 x 500 TL - =93.000,00 TL
172,500,00 TL
Değerleme konusu taşınmazın konumu, çevresel özellikleri, yasal ve güncel durumu, günün geçerli piyasa rayiç fiyatlarına göre oluşturulan satış kabiliyeti ve emsal fiyattan göz önüne alınarak değerlendirme yapılmıştır.
Tespit konusu Tekirdağ İli, Çerkezköy ilçesi, Fevzi Paşa Mahallesi, 706 ada, 14 parsel, bodrum+zemin kat, 20 bağımsız bölüm numaralı depolu iş yeri vasıflı taşınmazın tam hisse değerinin 172.500,00 TL dir
Adresi : Fevzi Paşa Mah Gülümser Sk 6-8 Zemin Kat 20 Nolu BbnÇerkezköy / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 839 m2
Arsa Payı : 81/839
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı 1/1000 ÖLÇEKLİ MERİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT ALANI FONKSİYONUNDA KALMAKTA OLUP AYRIK NİZAM 5 KAT İMARLIDIR
Kıymeti : 172.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : YÖNETİM PLANI 17/06/2014
1. Satış Günü : 17/01/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 11/02/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/662 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/12/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR