ÇAYCUMA BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çaycuma'da muhtelif nitelikteki gayrimenkuller kiraya verilecektir

ÇAYCUMA BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925793
Şehir : Zonguldak / Çaycuma
Yayınlandığı Gazeteler

DEMOKRAT ÇAYCUMA 08.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çaycuma Belediyesinin Çay Mah. Atatürk Bulvarı No:2 adresinde bulunan hizmet binasının 2. Katındaki Meclis Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
MUHTELİF KİRALAMA İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Mülkiyeti Belediyemize ait; aşağıda belirtilen taşınmazlar ayrı ayrı ihale edilmek sureti ile 2886 sayılı Yasanın 45 nci maddesi gereği açık teklif usulü ile kiralanacaktır.

HALİHAZIR BÜRO İŞYERİ KİRALAMA İHALELERİ:

Sıra No ADRESİ Bağımsız Bölüm No M²/ADET Toplam Muhammen
Bedel ()
(KDV Hariç)

Geçici Teminat
Miktarı ()
İhale Tarihi İhale Saati Kira Süresi
TERMİNAL 1.BLOK 3 9 252.000,00 7.560,00 18.01.2019 10:00 120 ay
TERMİNAL 1.BLOK 11 9 252.000,00 7.560,00 10:01 120 ay
TERMİNAL 1.BLOK 12 9 252.000,00 7.560,00 10:02 120 ay
TERMİNAL 1.BLOK 13 9 252.000,00 7.560,00 10:03 120 ay
TERMİNAL 1.BLOK 14 10 252.000,00 7.560,00 10:04 120 ay
TERMİNAL 1.BLOK 17 27 288.000,00 8.640,00 10:05 120 ay
TERMİNAL 3.BLOK 1G-83 NO 15 120.000,00 3.600,00 10:06 120 ay
TERMİNAL 3.BLOK 1G-84 NO 16 120.000,00 3.600,00 10:07 120 ay
TERMİNAL 4.BLOK 2A 48 216.000,00 6.480,00 10:08 120 ay
TERMİNAL 4.BLOK 2B 48 216.000,00 6.480,00 10:09 120 ay
TERMİNAL 4.BLOK 2C 48 216.000,00 6.480,00 10:10 120 ay
TERMİNAL 5.BLOK 3A 48 216.000,00 6.480,00 10:11 120 ay
TERMİNAL 5.BLOK 3B 48 216.000,00 6.480,00 10:12 120 ay
TERMİNAL 5.BLOK 3D 48 216.000,00 6.480,00 10:13 120 ay
TERMİNAL 5.BLOK 3E 24 216.000,00 6.480,00 10:14 120 ay
TERMİNAL 6.BLOK 1 270 216.000,00 6.480,00 10:15 120 ay
TERMİNAL 6.BLOK 5A 36 216.000,00 6.480,00 10:16 120 ay
TERMİNAL 6.BLOK 5B 36 216.000,00 6.480,00 10:17 120 ay
TERMİNAL 6.BLOK 5C 36 216.000,00 6.480,00 10:18 120 ay
TERMİNAL 6.BLOK 5D 36 216.000,00 6.480,00 10:19 120 ay
TERMİNAL 6.BLOK 5E 36 216.000,00 6.480,00 10:20 120 ay
TERMİNAL 6.BLOK 5F 36 216.000,00 6.480,00 10:21 120 ay
ÇAY MAH. KOÇCUK SOK. BELEDİYE İŞHANI 1.KAT İÇ KAPI 101 110 96.000,00 2.880,00 10:22 120 ay
ÇAY MAH. KOÇCUK SOK. BELEDİYE İŞHANI 2.KAT İÇ KAPI 201 110 96.000,00 2.880,00 10:23 120 ay
ÇAY MAH. ESENGİN CAD. BELEDİYE İŞHANI ZEMİN KAT
(ÇAY OCAĞI)
14 I 2,5 120.000,00 3.600,00 10:24 120 ay
SİNEMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL TESİSLER
Krokide 60.000,00 1.800,00 10:25 120 ay
ÇAY MAH. NAMIK KEMAL SOK. (WC) 8 37 48.000,00 1.440,00 10:26 120 ay
SOSYAL TESİS LOKAL VE ÇAY BAHÇESİ Ada:40
Parsel:270
SOSYAL TESİSLER KÜME EVLER
1/A Krokide 676.200,00 20.286,00 10:27 46 ay

TADİLAT-İMALAT GEREKTİREN GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALELERİ

Sıra No Kiralananın Cinsi ADRESİ Kullanım Amacı Ada-Parsel Yüzölçümü Toplam Muhammen
Bedel ()
Geçici Teminat
Miktarı ()
İhale Tarihi İhale Saati Kira Süresi
1 Arsa TERMİNAL ÇAY BAHÇESİ METANET CAD.No:5/2 Çay Bahçesi Pafta:22/25
Ada:100
Parsel:41

Kapalı Alan 12 M2
Açık Alan 400 M2
120.000,00 3.600,00 18.01.2019 10:30 120 ay
2 Bina Hastane Karşısı-Füniküler Asansöre Ait Güney İstasyon Binası
1.Bodrum Kat
Eczane Pafta:7/11
Ada:82
Parsel:65

116 m2
600.000,00 18.000,00 10:31
3 Bina Hastane Karşısı-Füniküler Asansöre Ait Güney İstasyon Binası
2.Bodrum Kat
Kafeterya Pafta:7/11
Ada:82
Parsel:65
Kapalı Alan 44,38+94,40 M2
Açık Alan 116,78 M2+56,20 m2
WC: 29,32 m2
240.000,00 7.200,00 10:32
4 Bina Hastane Karşısı-Füniküler Asansöre Ait Güney İstasyon Binası
Zemin Kat
Market Pafta:7/11
Ada:82
Parsel:65


21,43 M2
360.000,00 10.800,00 10:33
5 Bina Yalı Caddesi No:4
1 nolu işyeri
Lokanta-Pastane-Kafeterya v.b Pafta:15/1
Ada:34
Parsel:417

Kapalı Alan 74 M2
Açık Alan 416 M2
240.000,00 7.200,00 10:34
6 Bina Yalı Caddesi No:4
2 nolu işyeri-Zemin+2 kat
Lokanta-Pastane-Kafeterya v.b Pafta:15/1
Ada:34
Parsel:417

Kapalı Alan 608 M2
Açık Alan 250 M2
240.000,00 7.200,00 10:35
7 Bina Yalı Caddesi No:4
3 nolu işyeri
Lokanta-Pastane-Kafeterya v.b Pafta:15/1
Ada:34
Parsel:417

Kapalı Alan 60 M2
Açık Alan 229 M2
240.000,00 7.200,00 10:36
8 Bina Yalı Caddesi No:4
4 nolu işyeri
Lokanta-Pastane-Kafeterya v.b Pafta:15/1
Ada:34
Parsel:417

Kapalı Alan 95 M2
Açık Alan 228 M2
240.000,00 7.200,00 10:37
9 Bina Yalı Caddesi No:2
5 nolu işyeri
Düğün Salonu Pafta:15/1
Ada:34
Parsel:417

Kapalı Alan 719 M2
Açık Alan 330 M2
600.000,00 18.000,00 10:38
10 Bina Yalı Caddesi No:2
6 nolu işyeri
Düğün Salonu Pafta:15/1
Ada:34
Parsel:417

Kapalı Alan 882 M2
540.000,00 16.200,00 10:39

İhale şartname ve dökümanları Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar ihale döküman bedeli olan 10,00 TL'yi Belediyemiz veznesine yatırmak zorundadır.
İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

 1. Nüfus Cüzdanı Sureti.
 2. İkametgah Senedi. (Nüfus İdareleri veya Muhtarlıklardan Alınacaktır.)
 3. Tebligat Adresi Beyanı.
 4. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen ve yukarıda gösterilen geçici teminat.
 5. Başvuru formu.
 6. Belediyemize borcu olmadığına dair belge.
 7. Şartname satın alma makbuzu.
 8. İhalelere girmeye yasaklı olmadığına dair taahhütname.
 9. Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.
 10. İstekli ve vekiline ait olmak üzere Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı yeterlik zarfı içerisinde sunulacaktır. (Yüz kızartıcı herhangibir suçtan dolayı adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye iştirak edemeyeceklerdir.)
 11. Yer Görme Belgesi.
 12. İdari Şartnamenin Her Sayfasının İhaleye Katılan Tarafından Okunduğunu Gösterir İbareli ve Islak İmzalı Bir Nüshası.
 13. Özel Hukuk ve Kamu Tüzel Kişilikleri, Bağlı Bulundukları Oda Belgesi, İmza Sirküleri, Yetkili Kurullarında Alınmış İhaleye Katılma Kararı ile Yetki belgesini ibraz etmek zorundadır.
 14. Tüzel kişi istekliler 1 ve 2 nci maddede istenilen belgelerden muaftır.

İhaleye ait teklif zarfları şartnameye uygun şekilde hazırlanarak en geç 17.01.2019 Perşembe günü Saat: 17:30'a kadar Çaycuma Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilmek zorundadır. Bu tarih ve saatten sonra kesinlikle idarece teklif zarfı teslim alınmayacaktır.
18.01.2019 tarihinde saat 10:00 itibariyle ihalelere başlanacak ve katılımcı durumuna göre sırasıyla ve tüm kalemler ayrı ayrı olmak suretiyle Belediyemizin mülkleri kiraya verilecektir . İhaleler Çaycuma Belediyesinin Çay Mah. Atatürk Bulvarı No:2 adresinde bulunan hizmet binasının 2. Katındaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olup, isteklilerin bizzat kendisi veya vekilinin 18.01.2019 tarihinde saat 10:00 itibariyle salonda hazır bulunması veya 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla 17.01.2019 Perşembe günü Saat: 17:30'a kadar Çaycuma Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmelerde, teklif işleme alınmaz. Şartname ve ekleri Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2886 sayılı Yasanın 17. ve 18.maddeleri gereği ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR