ANTALYA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Çay ocağı kiraya verilecektir

ANTALYA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00924574
Şehir : Antalya / Kepez
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA GÜNDEM 04.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çay Ocağı biriminin 1 (bir) yıllığına kiralanması ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.01.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kültür Mah.3801 Sokak No:2 KEPEZ/ANTALYA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O. MÜDÜRLÜĞÜ
ÇAYOCAĞI KİRALAMA İHALESİ

Kurumumuz ait Çay Ocağı biriminin 1 (bir) yıllığına kiralanması ihalesi 09.01.2019 tarih saat:16:00'da Kültür Mah. 3801 Sokak No:2 KEPEZ/ANTALYA adresinde bulunan kurumumuzun 1. kat Özel Yemek salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddesine göre Pazarlık usulü ile yapılacaktır. Şartname ve ekleri idaremizin adresinde bulunan satın alma departmanından 50,00-TL (elli Türk Lirası) karşılığında alınacaktır.Muhammen Bedel: 18.000,00-TL (Onsekizbin Türk Lirası)'dır.
Telefon : 0 242 227 11 42-Faks Numarası: 0 242 227 02 95
İhaleye katılmak isteyenler istenilen belgeler:

 1. Gerçek Kişi ise Türkiye’de Tebligat için Kanuni İkametgâh Belgesi veya Adres Beyanı Belgesi
 2. İmza Sirküleri
 1. Gerçek kişi olması halinde noter onaylı imza beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti
 2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya noter onaylı sureti,
 1. Diğer Belgeler:
 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. Vergi borcu yoktur
 3. Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi son altı ay içerisinde alınmış olacaktır.
 1. Geçici Teminat Mektubu veya idaremizin Ziraat Bankası ANTALYA ÜÇKAPILAR Şubesi TR72 0001 0012 3636 5531 1150 02 numaralı hesabına teminat yatırıldığını gösterir banka dekontu.
 2. Vekaleten katılıyorsa noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi
 3. Şekli ve içeriği idarece belirlenen ihale dokümanında yer alan Teklif Mektubu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR