KONYA BEYHEKİM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Çay ocağı işletmesi kiraya verilecektir

KONYA BEYHEKİM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860673
Şehir : Konya / Selçuklu
Semt-Mahalle : İHSANİYE MAH. / NALÇACI
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA YENİGÜN 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KONYA YENİGÜN 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çay ocağı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İhsaniye Mah. Abdülezelpaşa Cad. No:28/A Selçuklu/Konya adresinde Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İhale salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

KONYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BEYHEKİM AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

ÇAY OCAĞI KİRALAMA İHALESİ

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALIN İHALENİN
S.NO TAŞINMAZ NO İLÇESİ MAHALLE / KÖYÜ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL KİRAYA VERİLECEK ALAN (M²) KİRALAMA AMACI KİRA SÜRESİ (YIL) YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ
TEMİNATI ( TL)
TARİHİ SAATİ
1 42030106461 Selçuklu 4. Mahalle Tarla 18 L 1.4 847 103 15,00 m² Çay Ocağı 2 26.831,28 TL 8.049,38 TL 21.09.2018 10:00
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz malın kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte İhsaniye Mah. Abdülezelpaşa Cad. No:28/A Selçuklu/Konya adresinde bulunan Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İhale salonunda dosyasında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.
2- İhale dokümanı, İhsaniye Mah. Abdülezelpaşa Cad. No:28/A Selçuklu/Konya adresinde bulunan Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satın Alma Biriminde görülebilir ve aynı yerden 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı satın alınabilir.
3- İhaleye katılabilmek için ;
a) İsteklilerin geçici teminata ait belge ile birlikte T.C. kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi,kanuni ikametgah belgesi
b) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2018 yılı vizeli Ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri
ve noter tastikli imza beyannameleri
c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Gerçek kişi adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tastikli imza beyannameleri ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
d) İhaleye katılacak olan isteklinin sabıka kaydı olup olmadıgına ilişkin Adli sicil belgesi.
4- Postada meydana gelen geçikmeler dikkate alınmayacaktır.
5- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR