KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çay ocağı işletme işi kiraya verilecektir

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926471
Şehir : Antalya / Kepez
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE BİR 17.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZETE BİR 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adetwc,1 adet çay ocağı ve 1 adet büfe işletilmek üzere kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Kepez
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.01.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adres ve bilgileri yazılı 3 adet taşınmaz;
1- Aktoprak Mahallesi İstiklal Caddesi Salı Pazarı içi (110 ada 1 parsel) No:35/2’de bulunan WC ilk yıl aylık 450,00-TL+KDV muhammen bedelle 24.01.2019 tarih Saat:15.00’de 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 16.200,00-TL’nin % 10’u olan 1.620,00- TL )
2- Yeni Mahalle 2431 Sokak No:3’deki (2089 ada 7 parsel) Kapalı Pazar Pazarı içerisinde bulunan Çay Ocağı ilk yıl aylık 450,00-TL+KDV muhammen bedelle 24.01.2019 tarih Saat:15.05’de 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 16.200,00-TL’nin % 10’u olan 1.620,00- TL )
3- Yükseliş Mahallesi Mehmet Akif Caddesi No:134’de bulunan Büfe ilk yıl aylık 1.300,00-TL+KDV muhammen bedelle 24.01.2019 tarih Saat:15.10’da 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 46.800,00-TL’nin % 10’u olan 4.680,00- TL ) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.
GERÇEK KİŞİLERDEN;

 1. Nüfus Cüzdanı Örneği yeni onaylı,
 2. Kanuni İkametgâh belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu, (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)
 4. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
 5. İhale Şartname alındı makbuzu ve İstekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
 6. Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti
 7. Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi TÜZEL KİŞİLERDEN;
 8. Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti
 9. 2019 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
 10. Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,
 11. Geçici teminat mektubu veya makbuzu, (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)
 12. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
 13. İhale Şartname alındı makbuzu ve İstekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
 14. Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

İhaleye katılmak isteyenler 250,00-TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler.
İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslını en geç 23.01.2019 tarih Saat:17.00'ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR