ÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çay Belediyesi'ne ait otopark kiraya verilecektir

ÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062224
Şehir : Afyonkarahisar / Çay
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 07.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti/ tasarrufu Belediyemize ait 50 araçlık ücretli otopark alanı için  Belediyemiz gelirlerine katkısı olması nedeni ile  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine                                  istinaden 3 yıl müddetle acık  ihale suretiyle kiraya verilecektir;
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.10.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye meclis salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti/ tasarrufu Belediyemize ait 50 araçlık ücretli otopark alanı için Belediyemiz gelirlerine katkısı olması nedeni ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden 3 yıl müddetle acık ihale suretiyle kiraya verilecektir;
2-İhale 18.10.2019 tarih Cuma günü saat 09.00 ‘te Belediyemiz meclis salonunda
Encümenimiz huzurunda yapılacaktır
3-50 araçlık ücretli otopark için kira ihale muhammen bedeli 25.200,00 TL olup ihale geçici teminatı 756,00 TL’dir. İhale saati 09.00
4- İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları;
a)Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi.
b)Son altı aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas olacak açık adres beyanı.
c)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d)Vekaleten iştirak edilecekse noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza
sirküsü.

5- Bu husustaki şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilinir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR