ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çarşı mahallesinde Belediyeye ait kantin kiralanacaktır

ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00886928
Şehir : Trabzon / Ortahisar
Semt-Mahalle : ÇARŞI MAH. / BOZTEPE
: 12
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ''DE SON NOKTA 04.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KARADENİZ''DE SON NOKTA 10.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kantin
İşin Yapılacağı Yer
:
Çarşı mah. Müftü Camii sok.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.11.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ortahisar Belediyesi Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü


Kullanım yetkisi Ortahisar Belediyesine ait, aşağıdaki listede durumu belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

Ada
Parsel
Cinsi Adres Aylık Muh. Kira Bedeli Geçici Teminat İhale Süresi İhale Tarihi İhale Saati
179/ 52 Kantin 12 Çarşı mah. Müftü Camii sok. 1.500TL+KDV 540-TL 1 Yıl 15.11.2018 15:00


İhale,15.11.2018 tarihinde Perşembe günü, 15:00 başlangıç saatinde, Ortahisar Belediyesi Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 2886 Sayılı Kanunda belirlenen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir. Kiralama ihalesinin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi içinde ihalede belirlenecek olan kira bedelini yüklenici peşin ödeyecektir.
İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler :


A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh belgesi,

 2. Nüfus cüzdan sureti,

 3. Noter tasdikli imza beyannamesi,

 4. Sabıka kaydı.(Son 1 ay içerinde almış olmalıdır),

 5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

 6. İhale iştirak teminatı makbuzu (Şartname makbuzu),

 7. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

 8. Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

 9. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

 2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

 3. Sabıka Kaydı.(Şirketin Hakim ortağı/Şirket müdürü varsa vekiline ait %50-%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi),

 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

 5. İhale iştirak teminatı makbuzu (Şartname makbuzu),

 6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

 7. Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

 8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29.maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İstenilen belgeler, en geç 15.11.2018 Perşembe günü ihale saatinden Bir (1) saat öncesine kadar Ortahisar Belediye Başkanlığına teslim edilecektir. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR