SAMSUN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Çarşamba Milli Emlak Şefliği'nden 58 m² dükkan kiraya verilecektir

SAMSUN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01061868
Şehir : Samsun / Çarşamba
Semt-Mahalle : SARICALI MAH. / ÇARŞAMBA
: 58
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EXPRES 14.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
HABER EXPRES 07.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çarşamba Milli Emlak Şefliği ihale odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ÇARŞAMBA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALIN

S.NO

TAŞINMAZ NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

KİRAYA VERİLECEK KISIM

HAZİNE HİSSESİ

BULUNDUĞU YER

KİRALAMA AMACI

YILLIK TAHMİNİ BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)


İHALE TARİHİ


İHALE SAATİ

1

55060100092

Sarıcalı

1075

4

58,66

Tam

Maliye Lojmanları Altı

Ticari Amaçlı

35.000,00

7.000,00


21/10/2019


14:00


1- Yukarıda bilgileri verilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz üzerindeki dükkan, belirtilen gün ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Çarşamba Milli Emlak Şefliği ihale odasında kiralama ihalesi yapılacaktır. Kira süresi, yer teslim tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca çıkarılan Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c) Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretlerini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
3- İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Çarşamba Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir.
4- Kiralama bedelleri üzerinden alınacak her türlü vergi, resim, harç, katkı payı vb. giderler kiracıya aittir.
5- Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine göre uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr, adresinden öğrenilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR