KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Canlı hayvan pazarı ve kurban satış kesim yeri kiraya verilecektir

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940577
Şehir : İzmir / Karşıyaka
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİGÜN 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Karşıyaka-Örnekköy Mahallesi 2439 ada 3 parsele isabet eden Başpehlivan Karaali Caddesi No:370 adresinde bulunan Canlı Hayvan Pazarı ve Kurban Satış - Kesim Yeri
İşin Yapılacağı Yer
:
Karşıyaka-Örnekköy Mahallesi Başpehlivan Karaali Caddesi No:370
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karşıyaka Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AÇIK TEKLİF USULÜ İLE
GAYRİMENKUL KİRAYA VERME İLANI

Karşıyaka-Örnekköy Mahallesi 2439 ada 3 parsele isabet eden Başpehlivan Karaali Caddesi No:370 adresinde bulunan Canlı Hayvan Pazarı ve Kurban Satış - Kesim Yeri
KULLANIM
ŞEKLİ
MUHAMMEN
KİRA BEDELİ + KDV
(1 YILLIK)
GEÇİCİ
TEMİNAT (%3)
İHALE
SAATİ
Canlı Hayvan Pazarı ve Kurban Satış - Kesim Yeri 125.000,00 TL.+KDV 3.750,00 TL. 10:30


İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığı’ndan:
1-Belediyemize ait yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
2-İhale 21/02/2019 Perşembe günü saat 10:30’da Karşıyaka Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.
3-İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:
a)İkametgah Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, T.C. Kimlik Numarası, Tüzel kişilerde ise ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret veya Sanayi Sicil Kaydı, Noter Tasdikli yetki belgesi ile birlikte imza sirküleri
b) Tarım ve Orman Bakanlığınca verilmiş olan Güncel tarihli İşletme Tescil Belgesi
c) Çalışma faaliyetleri hayvancılık olan odalara kayıtlı ve aktif olduğunu belgeleyen oda kayıt belgesi
d) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noterden alınmış noter tasdikli imza sirküleri,
e)Türkiye de Tebligat için adres bildirimi,
f)Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu ve 100,00 TL.
mukabilinde Şartname bedelinin vezneye yatırıldığına dair makbuz.
4- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL. bedel mukabilinde temin edilebilir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR